Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

  • 30/08/2018 04:48:49
  • 4801 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

 Việc xác nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số tài sản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của pháp luật cần phải có một biên bản để ghi nhận lại các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản này bao gồm các nội dung sau: thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền, số tiền được giao, xác nhận của người làm chứng. Để nắm chi tiết hơn, các bạn nên tham khảo "Mẫu biên bàn bàn giao quỹ tiền mặt" sau của TaiLieu.VN

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.10 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

"Mẫu Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt" là biên bản được viết sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao nhà cho thuê giữa hai bên. Để có một biểu mẫu phù hợp mời các bạn cùng tham khảo tài liệu: "Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt". Dưới đây là một phần nội dung của biên bản:  

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại , Chúng tôi gồm:
BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:
Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):
Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp:
Đại chỉ:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số: được lập ngày…..tháng…..năm 2010 tại Ông/Bà:
Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: VNĐ (viết bằng chữ: ).
Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các bạn vừa xem qua một phần nội dung của Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt. Để tìm hiểu bài viết hoàn chỉnh, mời các bạn dowload miễn phí về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu biên bản bàn giao thường gặp như biên bản bàn giao thiết bị, biên bản bàn giao hồ sơ, biên bản bàn giao nhà cho thuê,...
                                                                                                                                    

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ