Xem mẫu

  1. Tên đơn vị: Bảng biểu 4 SỞ - BAN - NGÀNH THÀNH PHỐ CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG CHO QUẬN - HUYỆN Điểm STT Tên quận - huyện Xếp hạng (+ điểm thưởng) I. Cụm Thi đua 1 1 Quận 1 2 Quận 3 3 Quận 5 4 Quận 10 5 Quận 11 6 Quận Tân Bình II. Cụm Thi đua 2 1 Quận 4 2 Quận 6 3 Quận 8 4 Quận Gò Vấp 5 Quận Phú Nhuận 6 Quận Tân Phú 7 Quận Bình Thạnh III. Cụm Thi đua 3 1 Quận 2 2 Quận 7 3 Quận 9 4 Quận 12 5 Quận Bình Tân 6 Quận Thủ Đức IV. Cụm Thi đua 4 1 Huyện Bình Chánh
  2. 2 Huyện Cần Giờ 3 Huyện Củ Chi 4 Huyện Hóc Môn 5 Huyện Nhà Bè Ghi chú: - Căn cứ vào hệ thống tiêu chí của sở - ban - ngành để chấm điểm từng nội dung công tác sau đó tổng hợp điểm của từng quận - huyện báo cáo về thành phố. - Nêu rõ đơn vị quận - huyện dẫn đầu mặt công tác chuyên môn của sở - ban - ngành để tạo điều kiện cho quận - huyện đánh giá xếp hạng chính xác phòng ban thuộc quận - huyện. - Đối với các đơn vị quận - huyện được tặng: + Cờ thi đua xuất sắc của thành phố, Cờ thi đua xuất sắc của bộ - ban - ngành Trung ương được công thêm 10 điểm vào số điểm của sở - ban - ngành thành phố đã chấm. + Cờ thi đua Chính phủ được cộng thêm 15 điểm vào số điểm của sở - ban - ngành thành phố đã chấm. Ví dụ: Sở Giáo dục và Đào tạo chấm điểm cho Phòng Giáo dục quận 5 là 97 điểm, nếu Phòng Giáo dục quận 5 được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc thì số điểm sẽ là 97 + 10 = 107 điểm.
nguon tai.lieu . vn