Xem mẫu

  1. Tên quận huyện: Bảng biểu 2 BẢNG TỔNG HỢP NHẬN XÉT CỦA QUẬN HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC SỞ - BAN - NGÀNH THÀNH PHỐ Nội dung công tác Tên sở - ban - ngành, (xem ghi chú dưới STT bảng biểu) Tổng hợp đoàn thể I II III 1 Sở Nông nghiệp & PTNT 2 Sở Công Thương 3 Cục thuế thành phố 4 Kho bạc thành phố 5 Sở Tài chính 6 Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch 7 Sở Y t ế 8 Sở Giáo dục và Đào tạo 9 Sở LĐ-TB-XH 10 Bảo hiểm xã hội thành phố 11 Công an thành phố 12 Bộ CHQS thành phố 13 Sở Tư pháp 14 Thanh tra thành phố 15 Tòa án thành phố 16 Viện Kiểm sát thành phố 17 Thi hành án thành phố 18 Sở Tài nguyên Môi trường 19 Sở Kế hoạch Đầu tư 20 Sở Xây dựng 21 Sở Quy hoạch Kiến trúc 22 Sở Nội vụ 23 Sở Thông tin và Truyền thông 24 Cục Thống kê 25 Văn phòng HĐND-UBND thành phố 26 Văn phòng Thành ủy
  2. 27 Ban Tổ chức Thành ủy 28 Ban Tuyên giáo Thành ủy 29 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 30 Ban Dân vận Thành ủy 31 UBMTTQ thành phố 32 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 33 Liên đoàn Lao động thành phố 34 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 35 Hội Cựu chiến binh thành phố 36 Hội Chữ thập đỏ thành phố 37 Hội Nông dân thành phố 38 Hội Người cao tuổi thành phố Ghi chú: Nội dung công tác: I. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thuộc trách nhiệm phân công của từng sở - ban - ngành thành phố đối với quận - huyện. II. Sự phối hợp, hỗ trợ của từng sở - ban - ngành thành phố đối với quận - huyện. III. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCC cấp quận - huyện thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Quận - huyện tiến hành nhận xét cho các sở - ban - ngành và quy điểm theo thang điểm đã quy định tại Văn bản số 8428/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố.
nguon tai.lieu . vn