Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông

  • 30/08/2018 04:48:50
  • 1463 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

 Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến, hậu quả của vụ tai nạn giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông để nắm rõ nội dung chi tiết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Để làm được một " Bản tường trình tai nạn giao thông". Mời quý vị và các bạn cùng nhau điền vào phần còn trống của mẫu đơn sau:

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:
Của Ông/Bà : …………………………………………………………………….
Điạ chỉ thường trú : …………………………………………………………………….
Ngày xảy ra tai nạn : …………………………………………………………………….
Nơi xảy ra tai nạn : …………………………………………………………………….
Diễn biến vụ tai nạn (nêu sơ bộ): …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết)………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Hậu quả: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………….
Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):
1. Người thứ 1 : ……………………………………………………………………….
2. Người thứ 2 : ……………………………………………………………………….
Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin.

Trên đây là phần trích dẫn của mẫu đơn "Bản tường trình tai nạn giao thông". Để nắm được nội dung chi tiết mời các bạn cùng download miễn phí tài liệu về máy.

 
 


 

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ