Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên

  • 30/08/2018 04:47:39
  • 4917 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung cũng như cách trình bày một tờ cảnh cáo nhân viên nói riêng và một văn bản hành chính nói chung. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.  

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.33 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

 

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ