Mau Bai phat bieu ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2018

  • 29/11/2019 07:07:33
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tai lieu cung cap den cac ban chi tiet mau Bai phat bieu ngay hoi dai doan ket toan dan toc. Moi cac ban cung tham khao tai lieu de nam chi tiet noi dung.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 4 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. BÀI PHÁT BIỂU NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC  NĂM 2018 Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể bà con. Trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước chào mừng kỷ niệm  88   năm   Ngày   thành   lập   Mặt   trận   Dân   tộc   thống   nhất   Việt   Nam  (18/11/1930­18/11/2018.) Hôm nay, Khu dân cư  Nhơn Lộc 1A, thị  trấn  Phong Điền đã tổ  chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để  ôn lại  truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt  Nam và tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết   xây dựng đô thị văn minh” năm 2018. Thay mặt cho Đảng  ủy – HĐND ­   UBND – UBMTTQ Việt nam thị trấn Phong Điền tôi xin gửi đến quí vị  đại biểu cùng bà con nhân dân lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp  nhất chúc bà con có một ngày hội thật vui tươi, đoàn kết và tràng đầy ý   nghĩa.   Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con. Đại đoàn kết là chủ  trương, chính sách lớn của  Đảng và Bác Hồ  nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua 88 năm ra đời  và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ  Hội Phản đế  đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền  thống dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân  thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực  hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để  tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng đất  nước ngày càng giàu đẹp Đảng và nhà nước ta đã ban hành rất nhiều chủ  trương, chính sách quan trọng trong đó có cuộc vận động Toàn dân đoàn 
  2. kết xây dựng nông thôn mới, đô thị  văn minh là một cuộc vận động lớn   đã được triển khai thực hiện và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.   Kính thưa quí vị đại biểu, thưa toàn thể bà con. Trong năm 2018, Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đô thị  văn minh”, và Nghị  quyết 04 của Đảng  ủy thị  trấn Phong  Điền. Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ  trưởng dân phố, và  các chi, tổ  hội thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực,   hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân;  mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó. Có thể thấy trong năm 2018 khu dân cư Nhơn Lộc 1A đã tích cực thực  hiện hoàn thành tốt rất nhiều chỉ tiêu như  Công tác thu thuế và các loại quỹ đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Vận   động BHYT đạt trên 80%. Giao thông nông thôn: Đã vận động nhân dân xây dựng lộ GTNT 2m  mặt tuyến rạch Nhà thờ  ­ Rạch Tre chiều dài 1300m với tổng kinh phí  trên 1 tỷ đồng.      Về chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn, ấp   cũng vận động được hơn 400 phần quà với tổng trị  giá hơn 100 triệu  đồng, Vận động Quỹ vì người nghèo năm 2018 đạt chỉ tiêu trên giao. Sửa  chữa và xây mới nhà tình thương, cho 3 hộ nghèo và cận nghèo, với kinh  phí 74 triệu đồng. Trong năm Tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn ấp giảm còn 18 hộ, hộ cận  nghèo   còn   17   hộ.   thu   nhập   bình   quân   đầu   người   tăng   lên   25   triệu   đồng/người/năm. Kết quả bình xét hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương chính sách  của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qui định của địa phương, có 447/450  hộ  đạt gia đình văn hóa, tỉ  lệ  99,33% ; trong đó Gia đình văn hóa tiêu  
  3. biểu: 48 hộ; Gương “Người tốt việc tốt” 275 người; Gương “Người tốt   việc   tốt   tiêu   biểu”   27   người.   Và   ấp   giữ   vững   danh   hiệu   ấp   đạt   “3  không”, “khu dân cư văn hóa”. Kính thưa quí vị đại biểu, thưa toàn thể bà con. Để đạt được kết quả như hôm nay, tập thể khu dân cư Nhơn Lộc 1A  đã hết sức nổ lực, trước tiên là sự đồng thuận trong chi bộ ấp, sự nhất trí  cao của Ban công tác mặt trận ấp phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể  ấp đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, các đồng chí đã hết   sức   nổ   lực   tuyên   truyền,   vận   động   nhân   dân   thực   hiện   tốt   các   chủ  trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các qui định của  địa phương, từ  đó đạt được sự  đồng thuận cao trong nhân dân, sự  đoàn  kết từ tập thể chi bộ đến toàn thể bàn con nhân dân đã tạo nên sức mạnh  to lớn giúp khu dân cư Nhơn Lộc 1A ngày càng phát triển theo kịp đà phát  triển chung của toàn thị trấn.  Từ  những kết quả  đạt được, tôi mong rằng trong thời gian tới, khu   dân cư Nhơn Lộc 1A sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các chỉ  tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào  cuối năm 2018 và phương hướng đã đề ra để, tiếp tục được công nhận là   ấp văn hóa và khu dân cư văn hóa trong năm 2019. Sau cùng trước khi dứt lời kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà   con được nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm  ơn.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ