Xem mẫu

  1. Mát lòng nu c Hu
  2. Mùa nu c ch xu t hi n ng n vào mùa hè mà nu c thì v n ch ngon khi dùng úng nu c tươi, nu c ang mùa, không ph i lo i ã làm khô r i ngâm n có màu vàng ùng c teo héo. Bài PHAN QU C VINH m th c Hu ã có quá nhi u món ngon ãi du khách th p phương như bún bò, tôm chua, bánh bèo n m l c, chè cung ình… Tuy nhiên có món ăn mà r t ít ngư i bi t n, ngay c ngư i dân x Hu ã nghe tên nhi u l n mà cũng không nhi u l n thư ng th c: Nu c Hu Ph i lòng t m t cái tên… Nu c là tên m t lo i s a g m có hai lo i: nu c tai và nu c chân. Nh ng con nu c trong xanh mơn m n, nh ch b ng m t vòng tròn ngón tay này sinh s n vùng m phá nư c l m C u Hai, phá Tam Giang khác v i con s a bi n. M i lo i có m t ki u ăn riêng: nu c tai giòn m m, nu c chân giòn s n s t, thanh thanh. Gi ng như vi c nói tr i t bánh “Khói” thành bánh “Khoái” trong dân gian x Hu , có l con s a này r t d ăn, d … nu t th nên tên nó cũng ư c g i thành con “Nu t”, mà v n “t” ngư i Hu thư ng c tr i thành v n “c” vì v y “Nu t” b bi n thành “Nu c” t khi nào không hay. Con nu c v n lành, ăn mát và không ng a như s a nên d ư c ngư i dân nơi ây dùng ch bi n. Mùa nu c ch xu t hi n ng n vào mùa hè mà nu c thì v n ch ngon khi dùng úng nu c tươi, nu c ang mùa, không ph i lo i ã làm khô r i ngâm n có màu vàng ùng c teo héo. Hơn n a, chúng ch dùng trong m t ngày, qua ngày hôm sau s b “ngót” l i và không còn
  3. ngon. Th nên ây cũng là cách th tài khéo tay c a các bà, các cô n i tr tC ô b i loài này ã làm nên m t trong nh ng món ngon n i ti ng c a t kinh kỳ. Con nu c n mùa không nh ng i m tô màu s c cho các b a ăn thêm a d ng mà còn là v “thu c” gi i nhi t c p kỳ, làm mát lòng mát d ngư i tr ngư i già, làm l n h t rôm s y trên da tr nít. Các món ăn bình dân t nu c Nu c là món ăn dân dã mà ngư i Hu chính g c thư ng th y nôn nao mong ch m i khi mùa hè n… Thân hình be bé xinh xinh b ng qu bóng bàn v i nh ng cái chân răng cưa hơi gi ng xúc tu m c, ngư i dân Hu mua t ng loong bơ (h p s a bò) nu c 5, 6 ngàn v r a s ch. Sau khi r a k , ngâm nu c trong nư c s ch, lúc g n ăn m i v t nu c ra kh i nư c, v t ráo. Nu c ư c ăn s ng ch m v i m m ru c Hu v t chanh b ít b t ng t, ư ng, ăn kèm lát v tươi, chu i chát, kh chua và rau thơm, cùng v i các th rau húng l i, b c hà, tía tô... x Hu nh lá, the the, thơm n ng. Ngư i dân cũng thư ng ăn nu c tươi ch m ru c kèm v i dưa gang tươi, căng m ng, giòn tan x t lát hơi dày.
  4. Ngoài ra còn có thêm món bún gi m nu c mà tuy g i là bún gi m, nhưng ngư i Hu không dùng gi m t o chua cho món này, mà dùng nh ng v t o chua t nhiên như cà chua bi, thơm ho c chanh tươi. Nguyên li u làm bún gi m nu c không có gì cao sang, ch vài trái v , t, tôm, th t, ru c, rau thơm, ngò, cà chua, bún, ch cá, u ph ng và nu c nhưng cách làm thì không kém ph n ph c t p. Nu c tươi thư ng ph i ngâm v i lá i cho giòn tan. Khó nh t là khâu ch bi n nư c ch m cho món này: nư c tôm th t h m gia v . Th t ba ch và tôm tươi sau khi ư p v i tiêu, hành, m m, mu i s ư c um trên l a nh m t h i lâu cho th m ti t ra th nư c sóng sánh s c vàng c a g ch và màu tươi c a th t tôm béo ng y. N i tôm th t còn ư c b sung m t ít ru c Hu cho m à, vài trái cà chua bi t o v chua nh t nhiên. Nh ng thành ph n trong tô gi m nu c ngoài vi c t o ra nh ng mùi v khá nhau, làm cho tô bún h t s c tuy t, v a chua, béo và thơm, t o ra m t b c tranh ph i nhi u màu. Màu tr ng c a bún, màu , vàng c a tôm, cua, cà chua, t, màu tr ng ngà c a b p chu i, màu xanh c a rau thơm, màu h ng c a ch cá, màu tr ng xanh c a nu c, màu nâu nâu c a bánh tráng nư ng chiên giòn quy n cùng l p u ph ng giã nh ... Khi ăn th c khách nh b thêm nhi u t tương và ăn kèm v i t i tránh cho nh ng trư ng h p l b ng vì nu c không ph i khi nào cũng n m yên v trong b ng khách th p phương! Ôi chao, ng i ăn nu c Hu bình dân mà nghe cô bán hàng nh nh “D thưa, anh ăn có v a mi ng không r a?” làm cho mi ng nu c ã ng t l i càng ng t thêm…
  5. Hu , khu v c ch ông Ba có quán ch Hi n (sân nhà C4 c nh m y qu y bán mã) ho c ph m th c u c u Gia H i có nhi u quán bán bún gi m nu c ngon n i ti ng, n c n khách sành ăn. Còn Sài Gòn, mu n thư ng th c nu c Hu , b n có th n nh ng nhà hàng chuyên v món Hu như Phú Xuân, Ru c Hu … (ph i g i i n t trư c)
nguon tai.lieu . vn