managerial accounting (15/e): part 1

  • 15/09/2019 02:41:49
  • 35 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

(bq) part 1 book managerial accounting has contents: introduction to managerial accounting, job order costing, process cost systems, activity based costing, support department and joint cost allocation,... and other contents.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 14.62 M, số trang : 430

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ