Xem mẫu

  1. Mãn tính chi khí quản viêm (Viêm phế quản mạn tính) (Kỳ 3) 2.2.2 Thể tỳ hư đàm trở: Tiếng ho nặng đục, ho thành cơn, đàm nhiều sắc trắng mà dính hoặc trong lỏng, đêm nặng ngày nhẹ, ngực bụng tức đầy, mặt bủng bệu, đại tiện lỏng nát, chất lưỡi nhợt hoặc bệu mềm, rìa lưỡi có hằn răng, rêu trắng hoặc trắng nhờn, mạch nhu hoạt. - Pháp điều trị: ích khí kiện tỳ - hóa đàm chỉ khái. - Phương thuốc: “trần hạ lục quân tử thang” gia giảm. Thái tử sâm 25g Bạch truật 12g Phục linh 15g Trần bì 12g
  2. Pháp bán hạ 10g Cát cánh 10g Hạnh nhân 10g Trúc nhự 10g . Quất hạch 6g - Gia giảm: . Khí nghịch đàm nhiều thì gia thêm: tô tử 10g, toàn phức hoa 10g (bao tiểu). . Ăn kém phải gia thêm: sa nhân 10g, bạch đậu khấu 10g. . Ngực tức, bụng chướng thì gia thêm: chỉ xác 15g, hậu phác 12g. 2.2.3 Thận bất nạp khí: Vận động (gắng sức) khí suyễn, khí đoản, tiếng ho trầm thấp, đa phần ho cơn nặng về nửa đêm; khạc đờm sắc trắng lỏng loãng, dính tròn, lượng đờm tương đối nhiều; đa số có khó thở tắc nghẽn; thậm chí nặng không nằm ngửa được, sợ lạnh, lưng gối đau mỏi; lưỡi nhợt bệu, rìa lưỡi có hằn răng; mạch trầm tế vô lực. - Pháp điều trị: ôn thận nạp khí - hóa đàm bình suyễn.
  3. - Phương thuốc: “(kim quĩ) thận khí hoàn” gia giảm. Nhục quế 15g Phụ phiến (trước) 10g Sinh địa 15g Sơn thù du 20g Hoài sơn dược 20g Đan bì 10g Ngũ vị tử 10g Phục linh 20g Trạch tả 10g Bổ cốt chỉ 15g. Hồ đào nhục 15g - Gia giảm: . Nặng hư nhược thì gia thêm: nhân sâm 10 - 15g, cáp giới 10g. . Đàm khí tụ thực phải gia thêm: tô tử 15g, trần bì 10g, chế bán hạ 10g. . Nếu môi, lưỡi mỏng; tay chân xanh tía, mạch kết đại thì gia thêm: đan sâm 12g, xuyên khung 12g, xích thược 10g. 2.2.4 Phế thận âm hư: Ho khan không đàm hoặc ít đàm, đàm dính tròn không dễ khạc ra, khí đoản, vận động khó thở tăng lên, miệng khô họng ráo, ngũ tâm phiền nhiệt, triều
  4. nhiệt tự hãn, đầu choáng mắt hoa, lưng đau mỏi, lưỡi hồng ít rêu hoặc xanh lục không rêu ít tân, mạch tế sáp hoặc tế sác. - Pháp điều trị: tư âm nhuận phế, chỉ khái hóa đàm. - Phương thuốc: “bách bộ cố kim thang” gia giảm. Sinh địa 15g Thục địa 15g Ngũ vị tử 12g Bách bộ 20g Huyền sâm 10g Mạch môn 30g Sa sâm 30g Xuyên bối mẫu 10g Tang diệp 10g Tử uyển 12g . Khoản đông hoa 12g - Gia giảm: . Ho mà khí xúc thì gia thêm: kha tử 12g, cáp giới 5g (uống bột). . Triều nhiệt phải gia thêm: thập đại công lao diệp 15g, hồ hoàng liên 6g, thư giới bạch căn 10g. . Trong đàm có máu thì gia thêm: đan bì 10g, chi tử 6g, tiên cước thảo 20g, a giao 10g.