Xem mẫu

  1. Mãn tính chi khí quản viêm (Viêm phế quản mạn tính) (Kỳ 2) 2.1.2 Phong nhiệt phạm phế: Khái thấu đàm vàng, dính khó khạc (long), phát sốt, hơi sợ gió sợ lạnh, hoặc chi thể mệt mỏi, họng đau; khát, thích uống mát; tiểu tiện vàng ít, đại tiện khô kết; chất lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng nhờn; mạch phù sác hoặc hoạt sác. - Phương trị: sơ phong giải biểu- thanh nhiệt hóa đàm. - Phương thuốc: “ngân kiều tán” gia giảm: Ngân hoa 15g Liên kiều 12g Hoàng cầm 12g Trúc lịch 10g
  2. Tiền hồ 10g Chế bán hạ 10g Chỉ xác 12g Tươi lô căn 15g Đạm trúc diệp 6g Cát cánh 10g Kinh giới 5g Sinh cam thảo 5g. - Gia giảm: . Đàm nhiệt thịnh, hàn nhiệt vãng lai thì gia thêm: sài hồ 12g, hoàng cầm 15g, ngân hoa 20g, liên kiều 15g. . Nếu suyễn tức không thể nằm ngửa được phải gia thêm: chích ma hoàng 10g, địa long 15g. . Nếu đại tiện bế thì bỏ chỉ xác; thì gia thêm: sinh đại hoàng 15g, chỉ thực 12. 2.1.3Thể táo nhiệt thương phế:
  3. Ho khan không có đờm hoặc đờm ít khó khạc (khó long đờm); mũi táo, họng khô; ho nhiều ngực đau, trong đàm có máu; kèm theo sợ lạnh, phát sốt (biểu chứng); chất lưỡi đỏ khô ít tân, rêu lưỡi vàng mỏng; mạch phù sáp hoặc tế sác. - Pháp điều trị: tân lương thanh phế- nhuận táo hóa đàm. - Phương thuốc: “tang hạnh thang” gia vị. Đông tang diệp 10g Sơn chi tử 10g Sa sâm 10g Triết bối mẫu 10g Hạnh nhân 10g Hoàng cầm 10g Tước lôi bì 10g Đạm đậu xị 6g. Qua lâu bì 10g - Gia giảm: . Nếu sốt cao thương tân thì gia thêm: sinh thạch cao 20 - 30g (sắc trước), mạch môn đông 15g, tri mẫu 12g. . Đại tiện táo thì thêm: huyền sâm 12g, qua lâu nhân 10g. 2.2. Thời kỳ mãn tính kéo dài:
  4. 2.2.1 Thể phế khí hao hư: Tiếng ho trong rõ đa phần ho đơn thuần, khạc đờm trong loãng, sắc trắng, lượng ít; đa số bệnh nhân có tự hãn (dễ đổ mồ hôi), sợ gió, thường dễ cảm mạo; chất lưỡi nhợt hồng, rêu lưỡi trắng mỏng; mạch huyền tế mà vô lực. - Pháp điều trị: bổ ích phế khí - cố biểu hóa đàm u trị. - Phương thuốc: “ngọc bình phong tán” hợp “trạch đông thang” gia giảm. Hoàng kỳ 20g Bạch truật 10g Phòng phong 12 Trạch tất 10g Tiền hồ 12g Chế bán hạ 10g Chỉ xác 10g Tử uyển 12g Cát cánh 6g Trần bì 10g. Cam thảo 5g - Gia giảm: . Có biểu chứng sợ lạnh, phát sốt thì gia thêm: chích ma hoàng 10g, sinh khương 2 - 3 lát.
  5. . Ho nhiều thì gia thêm: khoản đông hoa 12g, bách bộ 10g.