Xem mẫu

  1. Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang” Qua hướng dẫn này bạn có thể thực hiện một hiệu ứng cho các mẫu quảng cáo nhỏ khá đơn giản nhưng không kém phần lạ mắt. B1. Tạo một file có thông số như hình 1 Hình 1 B2. Chọn File > Import > Import to Stage và chọn một hình nào đó tùy ý bạn
  2. Hình 2 B3. Chọn Window > Align để mở bảng Align và chọn các vị trí trên hình 3 để chỉnh hình nằm ngay ngắn
  3. Hình 3 B4. Nhấp chuột phải vào Frame 2 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 4) Hình 4
  4. B5.Thực hiện tương tự Bước 4 cho các Frame 3, 4, 5,..., 10 (xem hình 5) Hình 5 B6. Tạo một lớp mới (xem hình 6) Hình 6 B7. Nhấp vào Frame 1 của Layer 2. Chọn công cụ Oval Tool, bỏ màu viền, chọn màu tô là xanh (xem hình 7)
  5. Hình 7 B8. Vẽ một hình tròn xanh ngay giữa hình và nhờ bảng Align để chỉnh nó nằm ngay giữa khung làm việc (xem hình 8) Hình 8
  6. B9. Nhấp chuột phải vào Frame 2 của Layer 2 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 9) Hình 9 B10. Nhấp chuột phải vào hình tròn và chọn Free Transform (xem hình 10)
  7. Hình 10 B11. Nhấn đống thời 2 phím Alt + Shift và dùng chuột rê hình tròn to ra (xem hình 11)
  8. Hình 11 B12. Thực hiện tương tự Bước 9, 10, 11 cho các Frame 3, 4,..., 10 của Layer 2, mỗi Frame sau là hình tròn to hơn Frame trước (xem hình 12)
  9. Hình 12 B13. Nhấp chuột phải vào Layer 2 và chọn Mask (xem hình 13)
  10. Hình 13 B14. Nhấn Enter + Ctrl để kiểm tra kết quả. Tải xuống file gốc tại đây.
nguon tai.lieu . vn