Xem mẫu

  1. Macromedia Flash - Đồng hồ số Thời gian là tiền bạc và ta phải luôn biết nắm giữ nó. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo được một hiệu ứng đồng hồ số với ngày tháng hiện tại bằng cách sử dụng Flash 8. Bước 1 Tạo một file Flash mới với kích thước 250 x 70px
  2. Bước 2 Sử dụng công cụ Text Tool (T), trong phần Properties Panel (Ctrl + F3) thiết lập Static Text và nhập vào dòng chữ Time, dưới Time nhập Date. Xem hình dưới! Bước 3 Sau đó lại chọn công cụ Text Tool (T), trong Properties Panel (Ctrl + F3) thiết lập Dynamic Text, sử dụng phương pháp kéo thả vẽ 2 hình chữ nhật để miêu tả thời gian và ngày tháng như hình dưới đây
  3. Bước 4 Chọn hai hình chữ nhật vừa vẽ và nhấn F8 trên bàn phím để chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip như hình dưới Bước 5 Kích đúp vào Movie Clip vừa tạo (hình chữ nhật) hoặc kích chuột phải vào hình và chọn Edit in Place. Bước 6
  4. Chọn hình chữ nhật tương ứng với Time, mở Properties Panel (Ctrl + F3), trong phần Var nhập time. Bước 7 Chọn hình chữ nhật tương ứng với phần Date, trong Properties Panel tại Var nhập date Bước 8 Trở lại scene chính (Scene1) chọn các hình chữ nhật đã chuyển Movie Clip, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn script sau: onClipEvent (load) { days = new Array('Sunday','Monday','Tuesday','Wednesday','thur sday','Friday', 'Saturday','Sunday'); months = new Array('January','February','march','April','May', 'June','July','August','September','October','Novem ber','December');
  5. timedate = new Date(); } onClipEvent (enterFrame) { hour = timedate.getHours(); minutes = timedate.getMinutes(); seconds = timedate.getSeconds(); todaydate = timedate.getDate(); day = timedate.getDay(); dayname = days[day]; month = timedate.getMonth(); monthname = months[month]; year = timedate.getFullYear(); if (Length(minutes)==1) { minutes = "0" + minutes; } if (Length(seconds)==1) { seconds = "0" + seconds; } time = hour + ":" + minutes + ":" + seconds; date = dayname + " " + todaydate + " " + monthname + " " + year; delete timedate; timedate = new Date(); }
  6. Và việc cuối cùng là kiểm tra sản phẩm của mình. Thật quá dễ phải không? Bạn có thể download file nguồn tại đây nếu chưa có thời gian để làm.
nguon tai.lieu . vn