Xem mẫu

 1. Macromedia Flash - Khu đồi chong chóng Một hình ảnh dễ thương như trong hoạt hình với một đoạn dốc đồi đơn sơ và vài cây chong chóng. Bạn sẽ thấy để tạo được hình ảnh đó không khó chút nào với bài hướng dẫn này. Bước 1. Tạo một file mới có thông số như hình 1: Hình 1 Bước 2. Chọn công cụ Pencil Tool, chỉnh tùy chọn là Smooth, vẽ một đường như hình 2:
 2. Hình 2 Bước 3. Chọn công cụ Line Tool, chỉnh các thông số trong bảng Properties của công cụ này như hình 3b: Hình 3a Hình 3b Bước 4. Vẽ 3 trụ như hình 4:
 3. Hình 4 Bước 5. Khóa lớp hiện có lại, tạo một lớp mới. Chọn công cụ Oval Tool, chỉnh màu tô và màu viền như hình 5, vẽ một hình bầu dục, sau đó dùng công cụ Selection Tool để chỉnh nó lại chút xíu cho giống cánh chong chóng. Hinh 5
 4. Bước 6. Nhấp đúp vào chong chong để chọn hết nó, ấn Ctrl-C để tạo một bản sao nằm trên clipboard. Sau đó nhấp chuột phải bên ngoài chong chong và chọn Paste in Place để dán (paste) bản sao vào đúng tọa độ của chong chóng hiện có (xem hình 6) Hình 6 Bước 7. Lưu ý rằng chong chóng vẫn đang được chọn, nếu không được chọn thì phải làm lại bước 6. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Free Transform (xem hình 7)
 5. Hình 7 Bước 8. Dời tâm quay (vòng tròn màu trắng nằm giữa khung Free Transform) xuống chân chong chóng (xem hình 8) Hình 8 Bước 9. Trên menu lệnh chọn Modify > Transform > Scale and Rotate (xem hình 9)
 6. Hình 9 Bước 10. Trong hộp thoại hiện ra nhập vào 120 cho mục Rotate rồi nhấn Ok (xem hình 10) Hình 10 Bước 11. Thực hiện lại từ bước 6 tới bước 10 để có được cánh chong chóng bên trái, với góc quay có sự thay đổi là -120. Kết quả đạt được sẽ như hình 11.
 7. Hình 11 Bước 12. Nhấp chọn Frame 1 của Layer 2 để chọn toàn bộ 3 cánh chong chóng, nhấp chuột phải và chọn Convert to Symbol... (xem hình 12) Hình 12 Bước 13. Trong hộp thoại hiện ra chọn Movie Clip, rồi nhấp OK (xem hình 13)
 8. Hình 13 Bước 14. Nhấp chuột phải vào Movie Clip mới tạo và chọn Free Transform (xem hình 14) Hình 14 Bước 15. Kéo tâm quay về nơi giao nhau của 3 cánh (xem hình 15)
 9. Hình 15 Bước 16. Trên Timeline nhấp chuột phải vào Frame 15 rồi chọn Insert KeyFrame (xem hình 16) Hình 16 Bước 17. Nhấp chuột phải vào một vị trí bất kì giữa Frame 1 và Frame 15 và chọn Create Motion Tween (xem hình 17)
 10. Hình 17 Bước 18. Trong mục Rotate của bảng Properties chọn CW (hoặc CCW) (xem hình 18) Hình 18 Bước 19. Nhấp chuột phải vào Frame 15 của Layer 1 và chọn Insert Frame (xem hình 19) Hình 19
 11. Bước 20. Tạo một layer mới (xem hình 20) Hình 20 Bước 21. Nhấp chọn Frame 1 của Layer 2 để chọn chong chóng, ấn phím Ctrl-C để tạo một bản sao trên clipboard (xem hình 21) Hình 21 Bước 22. Nhấp chuột vào Frame 1 của Layer 3, ấn phím Ctrl-V để dán (Paste) chong chóng đã copy ở bước trên, dời nó tới cây trụ số 2 (bạn cũng có thể chỉnh nó to hơn chút đỉnh) (xem hình 22)
 12. Hình 22 Bước 23. Nhấp chuột phải vào Frame 15 của Layer 3, chọn Insert keyFrame (xem hình 23) Hình 23
 13. Bước 24. Nhấp chuột phải vào một vị trí bất kì giữa Frame 1 và Frame 15 của Layer 3, chọn Create Motion Tween (xem hình 24) Hình 24 Bước 25. Trong mục Rotate của bảng Properties chọn CW (xem hình 25) Hình 25 Bước 26. Thực hiện tương tự để có chong chóng thứ 3 Bước 27. Nhấn Enter + Ctrl để kiểm tra kết quả. Download file mẫu!