Xem mẫu

  1. Lý lịch điện tử (e-resume) Trong vòng một vài năm trở lại đây, việc tuyển dụng nhân viên qua mạng đã trở thành một xu thế phổ biến trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, lý lịch điện tử (e- resume) gần đây được nhiều nơi quan tâm áp dụng. Sau đây là 07 lời khuyên để tạo ra một bản lý lịch điện tử: Đọc kỹ và cân nhắc Trước tiên, bạn hãy dành thời gian để đọc thật kỹ thông báo tuyển dụng nhân viên của công ty. Lưu ý những yêu cầu của công việc bạn muốn xin và suy nghĩ xem chúng phù hợp với tính cách của bạn ở những điểm nào. Đừng quên thư giải thích Ngoài phần chính giống như lý lịch thường, trong lý lịch điện tử, bạn phải có thêm một phần phụ gọi là thư giải thích (cover letter) để giới thiệu bạn là ai; cho biết vì sao bạn muốn làm công việc này và nghĩ là nó thích hợp với bạn. Nếu thiếu mất phần này, cơ hội thành công của bạn sẽ giảm đi đáng kể. Viếng thăm trang web của công ty để có thông tin Trong thư giải thích, bạn nên thể hiện mình là người quan tâm đến công ty và biết rõ về nơi bạn muốn xin vào làm. Muốn thế, cách tốt nhất là bạn nên viếng thăm trang web của công ty thường xuyên để có đầy đủ thông tin về bộ máy tổ chức, hoạt động kinh doanh và những người lãnh đạo trong công ty. Thư giải thích nên có độ dài vừa phải Viết quá dài, bạn dễ sa vào viết lan man còn viết quá ngắn thì bạn lại không thể cung cấp đủ thông tin cần thiết về bạn cho nhà tuyển dụng. Tránh tối đa việc mắc lỗi ngữ pháp và chính tả khi làm lý lịch Một bản lý lịch hoàn hảo cho thấy bạn là người kỹ lưỡng, chú ý đến từng chi tiết và có khả năng diễn đạt ý tưởng tốt. Đừng bao giờ gửi lý lịch điện tử dưới dạng tập tin đính kèm thư điện tử (attachment file). Nếu bạn làm như vậy, nhà tuyển dụng sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để mở tập tin. Bạn nên gởi lý lịch của bạn dưới dạng một e-mail. Khi đó, nhà tuyển
  2. dụng chỉ cần một cái nhấp chuột là có được thông tin về bạn. Đặc biệt lưu ý đến vị trí địa chỉ e-mail và số điện thoại trong lý lịch của bạn Chúng phải nằm ở chỗ dễ thấy nhất. Nếu bạn bắt nhà tuyển dụng phải “căng” mắt ra để tìm những thông tin đó thì cơ hội có việc làm của bạn sẽ còn lại rất ít.
nguon tai.lieu . vn