Xem mẫu

  1. Lưu giữ những thông tin cần thiết Khi đã có môi trường làm viêc trong PHP ,đã đến lúc bạn phai học nó rồi đó ! Bài này sẽ đề cập đến cấu trúc cơ bản của của PHP và cách điều chỉnh những thay đổi , các loại dữ liệu .. Cú pháp cơ bản - Basic Syntax Bắt đầu kết thúc chặn mã PHP Hãy nhìn vào ví dụ ngôn ngữ lập trình đưới đây : Testing PHP Ở ví dụ này PHP được nối trực tiếp vào dữ liệu của HTML .Bởi vì PHP và HTML có thể tương thích với nhau như thế nên hầu hết việc chặn mã PHP phải được bao bọc bởi các thành tố đầu và cuối .Những thành tố này cho phép PHP có thể nhìn thấy phần nào của trang Web cần đựơc phân tích và phần nào có thể bỏ qua PHP được nhân dạng dưới 4 dạng phiên bản : 1. 2. print "hello there!"; 3. 4. Hai phiên bản đầu tiên được hỗ trợ, bởi PHP được cài đặt sẵn tuy nhiên hiếm khi bạn thấy phiên bản thứ hai được sử dụng trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào .Nói một cách ngắn gọn và có tính xây dựng thì phiên bản một là được ưa chuộng nhất. Các phiên bản còn lại thì vẫn được dùng nhưng không phổ biến . Bạn cũng nên chú ý rằng hầu hết các dòng mã của PHP đều được kết thúc bằng dấu chấm phẩy " ; " .Dấu chấm phẩy cho biết khi vận hành PHP nếu một câu lệnh kết thúc nó có thể tiến hành câu
  2. " Nhận xét : Giống như HTML PHP cho phép bạn có nhận xét về phác thảo các dữ liệu và có 3 cách sau : 1. // This comments out a single line. 2. print "Hi there"; #this is also a single line comment. 3. /* This is used to comment out multiple lines */ Nhận xét ngôn ngữ lập trình của bạn là một điều cần thiết ,đặc biết là làm việc với một vài dự án lớn và tôi khuyên các bạn mới bắt đầu học nên tập cho mình thói quen này nha . Thông tin về việc chặn mã sẽ chỉ ra chức năng để tiết kiệm thời gian khi bạn trở lại với công việc sau khi quên các chi tiết .Nếu bạn làm việc với một dự án cớ lớn có nhiều ngôn ngữ lập trình công phu và điều đó giúp cho người khác hiểu rõ hơn về ngôn ngữ bạn dùng và biết được quá trình tiến hành công việc của bạn. Xây dựng việc chặn PHP và thay đổi - PHP Building Blocks - Variables Nếu bạn đã từng ngồi một giờ đại số trên lớp chắc bạn sẽ quen với toán biến thiên và cách giải chúng như thế nào hic hic cái này thì hình như hổng còn nhớ :D Nhưng nó chỉ là thay đổi đơn thuần trong toán học ,còn trong PHP có hàng tá những thay đổi trong các bit đơn vị thông tin và dữ liệu.Chúng được biểu thị bằng một đơn vị Dollar " $ " và có thể được đặt tên bắt đầu bằng một chữ số hoặc một dấu gạch chân. " _ ".Các tên cũng có thể chỉ gồm các chữ cái ,chữ số hoặc gạch chân,đó là những trường hợp đặc biệt: Như ví dụ dưới đây và bạn hãy vận hành nó trên máy chủ của mình
  3. ?> Khi vận hành ,bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ " Hello there " trong Browser .Nhìn vào ngôn ngữ lập trình và nhận biết.Chúng tôi bắt đầu bằng một sự thay đổi gọi là $var và thực hiện một chuỗi : Hello there " theo sau dấu bằng " = " .Trong dòng tiếp theo của ngôn ngữ lập trình chúng tôi sử dụng lệnh print để cung cấp kết quả giá trị $var Nếu bạn đang cô gắng dùng PHP sau khi dùng các chương trình ngôn ngữ khác như C ,nên nhớ là bạn không cần phải thông báo những thay đổi trước khi sử dụng chúng .Thay đổi trong PHP sẽ tự động chuyển để vận hành chúng Hãy xem ví dụ sau : Cũng giống như ngôn ngữ lập trình trứơc chúng tôi đã tạo ra một thay đổi ,lần này chúng tôi thực hiện một phép tính bằng chữ số thay vì bằng chữ và nó tạo ra thay đổi thứ 2.Ở dòng thứ 3 chúng tôi thêm vào và thực hiện phép cộng gọi là $sum .Vì $var1 và $var2 là những chữ số,bất kì phép toán nào đều có thể ứng dụng Nếu bạn so sanh hai ngôn ngữ lập trình trên bạn sẽ thấy có sự khác biệt nho nhỏ ở cách thực hiện các thay đổi và cách đưa ra kết quả dữ liệu.Ở ngông ngữ đầu tiên , câu đựơc viết trong dấu ngoặc kép " " và không có sự thay đổi kết quả đối vơi browser còn ở ví dụ thứ 2 thì ngược lại . Bạn đang băn khoăn đúng không nào hic hic và một phần câu trả lời nằm ở cách PHP sử lý các dữ liệu khác nhau: Chặn PHP và các dạng dữ liệu - PHP Building Blocks - Data Types
  4. Trong PHP ,mỗi dữ liệu đều được thay đổi từ dạng này sang dạng khác ,các dạng ta hay gặp ở PHP đó là : Strings, Arrays, Integers, Floating Point Numbers, and Objects .Bây giờ chúng ta sẽ đè cập đến String và Integers và cả hai đều được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình mới nhất . Strings Trong PHP, a String đơn thuần được định nghĩa là một chuỗi các ký tự .Chúng chứa các chữ cái ,kí tự ASCII ,chữ số và thậm chí là những thay đổi khác . Khi thực hiện một Stríng đối với thay đổi hoặc đưa ra kết quả đối với Browser ,bạn phải đánh dấu nơi bắt đầu và kết thúc của chúng . Có hai cách chung nhất thường làm : 1. Single Quotes: $var = 'Hi there'; print 'Hi there'; 2. Double Quotes: $var = "Hi there"; print "Hi there"; Mặc dù hai cách này tương tự nhau nhưng chúng cũng khác nhau một chút trong cách vận hành : Hãy xem script sau : Dựa vào những gì bạn biết về PHP bạn có thể nhận thấy cả hai dòng đều trở thành " This is a test " :nhưng hãy xem kết quả : This is a test $var test
  5. Điểm khác nhay cơ bản giữa dấu đơn và dấu ngoặc kép là nội dung ,và trong dấu ngoặc đơn được giữ nguyên .Nếu có thay đổi gì chúng sẽ bị dịch sai nghĩa . print $var . ' test'; Khi kết quả của các chuỗi cần được đưa vào trong ngoặc ,đây là kết quả có giá trị .Người ta gọi đó là cách vận hành tương thích,quá trình vận hành được quyền viết thêm điều kiện ở phía trái " gluing" gắn kết chúng lại với nhau rồi cho ra kết quả Trong nhiều trường hợp bạn muốn viết một chuỗi có chứa dấu ngoặc kép , khi thực hiện nếu dấu ngoặc này giống những dấu mà bạn sử dụng để đánh dấu mội chuỗi nó phải được ngăn cách bởi kí tự " \" .Việc 1 kí tự cho ngôn ngữ PHP biết được bạn muốn nó có phải có ý nghĩa rõ ràng $var = "I'm a string"; -- this is acceptable because you are using a single quotation mark within double ones. No escape character is needed here. $var = 'I'm a string'; -- This would give an error because PHP sees the second single quotation mark as the end of the string, and the rest of the text following it as garbage that it can't understand. $var = "I\'m a string"; -- This is the correct way to escape a quotation mark. Số nguyên - Integers Trong toán học tất cả các số ,số âm hay số dương số 0 không được coi là những số thập phân . Khi bạn muốn thay đổi một số nguyên bạn không được dùng dấu ngoặc kép : $var = 1; -- this is an integer $var = 0; -- this is an integer $var = "1"; -- this is a string. Dạng sắp xếp - Type Juggling
  6. Khi bạn muốn thay đổi 1 yếu tố mới PHP sẽ tự động quyết định thay đổi theo dạng nào dựa vào dữ liệu mà bạn ấn định . Vì thế nếu tiến hành một chuỗi thay đổi thay đổi đó trở thành một chuỗi .Tương tự khi thay đổi một chức năng hay một số nguyên thì thay đổi sé trở thành dạng tương ứng Sau khi thực hiện một thay đổi có thể thay đổi dạng dựa vào điều kiện sử dụng : $var = "1"; -- $var là một chuỗi $var= $var + 1; -- $var là một giá trị của $var tăng thêm 1 và trở thành số nguyên Ở ví dụ trên $var chuyển từ một chuỗi thành một số nguyên vì chức năng hoạt động của các số được ứng dụng . Nó gọi là "String Conversion. " Nếu một chuỗi bắt đầu bằng các chữ số và bao gồm cả chữ viết ,PHP sẽ sử dụng phần đầu là các dãy chữ số và không sử dụng phần chữ viết.Nếu một chuỗi không bắt đầu bằng chữ số ,PHP sẽ giả định $var=0 để thực hiện .Kết quả cuối cùng của $var=1 chứ không phải =2 Nếu bạn muốn xem cách thực hiện như thế nào hãy chạy thử chương trình sau : Ở ngôn ngữ lập trình này những thay đổi của chuỗi được chuyển thành những thay đổi của số nguyên vì một giá triôs nguyên được thêm vào nhưng không phải bao giờ nó cũng thực hiện như thế .
  7. $var = "33"; $newvariable = $var + 1; $newvariable là một số nguyên nhưng $var vẫn là một chuỗi vì kết quả được thêm vào 1 thay đổi .Thậm chí thay đổi ban đầu vẫn được giữ nguyên dạng và được xem là " String conversation" Trong quá trình gọi là Type Casting bạn có thể buộc PHP thực hiện 1 thay đổi ở dạng này hay dạng khác . $var = (int) "4"; -- $var là một số nguyên và được bỏ trong ngoặc kép theo nhu bạn định nghĩa . Bạn cũng có thể thay đổi chi tiết dạng của nó sau khi thực hiện bằng cách sử dụng chức năng Settype $var = (int) "4"; $var = settype($var, float); -- $var trở thành một thay đổi Nếu bạn cảm thấy khó hiểu thì đừng lo lắng làm chi cho mệt người vì nói chung vạn sự khởi đầu nan mà hê hê . Khi bạn làm việc nhiều với PHP bạn sẽ cảm thấy khá hơn cho mà coi và sẽ hiểu sâu hơn về cách vận hành của chúng . Bây giờ bạn có kiến thức cơ bản về cú pháp lập trình của PHP và hiểu được cách làm việc với những thay đổi của chúng . Trong bài này bạn đã nghiên cứu một số trường hợp sử dụng các cách thức vận khác nhau Những điều cần nhớ : • Tất cả các mẫu khóa của PHP đều bắt đầu và kết thúc bằng một yếu tố PHP mở
  8. • Các câu lệnh trong PHP phải kết kết thúc bằng dấu " ; " • Một thay đổi được thực hiện bằng cách xác định giá trị của nó .Các thay đổi được biểu thị là $ ,bắt đầu bằng một chữ hoặc 1 gạch dưới có thể chứa cả tập hợp các chữ các số và gạch dưới • PHP có 5 dạng : Strings, Arrays, Integers, Floating Point Numbers, and Objects. • String bắt đầu và kết thúc bằng ngoặc đơn hay ngoặc kép .chỉ có các chuỗ cần được bỏ trong ngoặc để xác định những thay đổi và cho ra kết quả . • Khi sử dụng các ngoặc để xác định một chuỗi các ngoặc cùng loại trong chuỗi phải dùng kí tự • PHP có thể vận hành nhanh hay chậm tùy theo các dạng khác nhau ban không cần xác định một thay đổi thuộc dạng nào khi thực hiện và dạng thay đổi đó có thể chuyển phụ thuộc vào điều kiện
nguon tai.lieu . vn