Xem mẫu

 1. Luận văn Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật 1
 2. LỜI NÓI ĐẦU Theo đường lối của Đảng, Nhà nước khởi x ướng và lãnh đạo. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đang khích lệ, quan hệ quốc tế được mở rộng với hơn 110 nước trên thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện…. Nền kinh tế đang đi dần vào quỹ đạo ổn định của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện tiền đề cho tốc độ tăng trưởng. Trong nền kinh tế nhiều thành phần thì nền kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Làm đòn bẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và giải quyết những vấn đễnh, mở đường hướng dẫn, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển; Làm lực lượng vật chất để Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết quản lý vĩ mô, tạo nền tảng cho chế độ xã hội mới. Là Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật có chức năng nhiệm vụ ngành kinh doanh chủ yếu thi công các công việc đào đất đá, san nền các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thuỷ lợi. Công ty có trang thiết bị thi công cơ giới hiện đại, lực lượng cán bộ, chỉ huy công trường ở các đội vững mạnh, lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đủ đáp ứng nhu cầu công việc. Tuy nhiên, để thực hiện toàn diện mục tiêu đào tạo của trường, sau khi hoàn thành chương trình học tập tại trường em đã có được tháng thực tập tại Công ty Xây d ựng và chuyển giao kỹ thuật. Mục đích của đợt thực tập này nhằm giúp em tìm hiểu sâu hơn những kiến thức đã học, kết hợp lý luận với thực tiễn và chuẩn bị tiền đề tốt sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận được công việc chuyên ngành tại cơ sở mà không bị bỡ ngỡ. Đây có thể nói là một kỳ học tập rất bổ ích cho tất cả các sinh viên chuẩn bị ra trường. Trong quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty, em đã tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh, những thành tích đã đạt được và những mặt còn hạn chế, tồn tại của Công ty. Đồng thời em cũng tìm hiểu sâu hơn về các nghiệp vụ kế toán tài chính cơ bản của Công ty. Sau một tháng thực tập, em đã hoàn thành bản báo cáo này với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Độ kế toán trưởng 2
 3. cùng các anh chị em trong phòng kế toán. Nhờ đó mà em phần nào nắm được những nội dung cơ bản để có thể tiếp tục hoàn thiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian thực tập còn lại ở Công ty. Kết cấu báo cáo thực tập bao gồm 4 phần. I. Tổng quan về doanh nghiệp II. Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty. III. Công tác kế toán của Công ty. IV. Xác định kết quả sản x uất kinh doanh tại Công ty. 3
 4. NỘI DUNG I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật. Công ty Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, thuộc Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty thành lập theo quyết định số 51NN/TCCB-QĐ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ngày 8 tháng 1 năm 1993. Giấy phép kinh doanh số 105837 do trọng tài kinh tế Nhà nước cấp ngày 8 tháng 2 năm 1993. N ăm 1988 từ tổ chức tiền thân là Trung tâm Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật –Viện thiết kế kiến trúc nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trải qua các thời kỳ kiện toàn bộ máy và thay đổi tổ chức, sau khi thành lập Công ty đã chính thức mang tên Công ty Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật. Trong suốt quá trình 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Công ty đã trải qua nhiều thăng trầm trong thời kỳ Chuyển đổi cơ chế. Nhưng vơi sự nỗ lực của Ban lãnh đạo mới và năng lực tập thể cán bộ công nhân viên đã đưa Công ty phát triển từng bước vững trắc trên nền tảng là một trung tâm mạnh của Bộ Nông nghiệp những năm 80- 90. Bước vào những năm đầu của thế kỷ mới, vận hội mới và thách thức mới, Công ty chúng tôi vẫn luôn là một Công ty thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường, với cung cách làm ăn thông thoáng, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao và năng lực tài chính đủ mạnh để cạnh tranh trên thị trường. Tính đến nay, Công ty đã có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, ngoài trụ sở chính còn có 3 chi nhánh lớn 1 ở Móng Cái – Q uảng Ninh; 1 ở Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc; 1 ở Gia Lai – Blay Cu và các tổ đội thi công độc lập trong cả nước. Trong thời gian tới sẽ mở một số chi nhánh ở miền Trung, tiến tới đa dạng hoá các loại hình sản xuất kinh doanh, mặt khác Công ty đ ã tham gia 4
 5. một số hợp đồng xây lắp với đối tác nước ngoài đó cũng là bước đầu làm quen với thị trường ngoài nước. 15 năm trưởng thành và phát triển là quá ngắn đối với một Công ty, nhưng với sự cố gắng không ngừng, Công ty đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tích tụ thêm vốn và năng lực sản xuất, quan hệ của Công ty với các đối tác được mở rộng, nhờ vậy doanh thu hàng năm không ngừng tăng trưởng ở mức cao và ổn định. 1. Tên Công ty: CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT. Tên giao d ịch quốc tế: CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY. 2. Trụ sở giao dịch: Số 6 – N guyễn Công Trứ – Hai Bà Trưng – H à Nội Số điện thoại: 04.9710051 -049710052 Số Fax: 04.9710453 2. Cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức của Công ty. Công ty Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật có vốn kinh doanh 18.321.104.697, trong đó 1.174.263.236 vốn của Nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, Công ty có bộ máy quản lý và tổ chức rất phù hợp để hoàn thành tốt công việc. - Giám đốc: Phụ trách chung về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước, pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Công ty. - Phó giám đốc kinh doanh: Điều hành về các hoạt động đầu vào và đ ầu ra của doanh nghiệp. Trực tiếp điều hành hai phòng kế hoạch và kinh doanh. - Phó giám đốc kỹ thuật: Điều hành kỹ thuật chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm khi đưa ra tiêu thụ. - Kế toán trưởng: Đảm nhiệm công việc kế toán và quản lý các nhân viên kế toán. 5
 6. - Phòng kế hoạch thị trường và đầu tư: Tìm kiếm các đối tác để đăng ký hợp đồng đầu tư xây dựng. - Phòng kỹ thuật và quản lý dự án: Nghiên cứu công trình xây dựng và đảm bảo chất lượng công triình xây d ựng. - Phòng tài chính kế toán: Thực hiện công tác tài chính kế toán của to àn doanh nghiệp, xử lý các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong toàn thể đơn vị đó lập báo cáo và cung cấp số liệu cho Ban giám đốc. - Phòng tổ chức hành chính: Theo dõi hoạt động nhân sự, giải quyết các vấn đề về chính sách chế độ đối với cán bộ công nhân viên, làm công tác hành chính của Công ty. Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh. Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Kế toán Kỹ thuật Kinh doanh trưởng Phòng Phòng Phòng kế Phòng kỹ tổ chức tài chính hoạch thị thuật và kế toán hành trường và quản lý chính đầu tư dự án Đội xây Tổ xây Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh dựng dựng I II Gia Lai 3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. Công ty Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật có chức năng nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh chủ yếu thi công các công việc đào đất đá, san nền 6
 7. các công trình xây dựng d ân d ụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thuỷ lợi. Công ty có trang thiết bị thi công cơ giới hiện đại, lực lượng cán bộ chỉ huy công trường ở các đội vững mạnh, lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đủ đáp ứng nhu cầu công việc. 4. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. H iện nay Công ty giữ vững và phát triển thị trường trong nước và nước ngoài. Công ty đ ã xác định tìm kiếm thị trường có ý nghĩa rất quan trọng, sản phẩm tiêu thụ trong nước hay nước ngoài đều đảm bảo chất lượng, giữ vững chữ tín với khách hàng. Chỉ tiêu tổng doanh thu là chỉ tiêu tổng hợp nhất về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp thể hiện hoạt động của Công ty trong nhiều năm qua rất khả quan. Đơn vị: đồng Năm STT Chỉ tiêu 2001 2002 Tổng doanh thu 1 45.400.480.000 50.560.274.000 Lợi nhuận trước thuế 2 998.255.344 1 .338.525.678 Lợi nhuận sau thuế 3 678.813.633 910.197.641 Nghĩa vụ ngân sách 4 889.658.077 340.330.718 Tổng nguyên giá TSCĐ 5 8.400.474.394 8 .299.187.409 Giá trị đã khấu hao 6 644.133.902 799.052.002 Giá trị còn lại TSCĐ 7 7.756.340.492 7 .500.135.407 Nguồn vốn chủ sở hữu 8 8.325.049.060 8 .452.796.034 Nợ phải trả 9 4.874.825.558 7 .634.408.161 Nợ phải thu 10 5.077.439.801 79.982.067.374 7
 8. II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Tình hình phân cấp tài chính của doanh nghiệp. Công ty được thành lập dưới hình thức là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vốn, tài sản trong doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu Nhà nước doanh nghiệp chỉ có quyền quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Phòng kế toán và Ban giám đốc quản lý về lĩnh vực tài chính, chịu trách nhiệm thiết lập kế hoạch thu, chi tài chính đảm bảo cân đối tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó phải kết hợp tổ chức hạch toán đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ, từ đó tìm ra biện pháp sử dụng có hiệu quả đồng vốn của Công ty. Vì vậy có thể nói phòng kế toán có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. 2. Công tác kế hoạch hoá tài chính của Công ty. Đ ể kinh doanh có lãi trong nền kinh tế thị trường và trong điều kiện còn rất khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan như: chế độ chính sách của N hà nước chưa ổn định, chưa đồng bộ, do thiếu kinh nghiệm. Đồng thời Công ty là một đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập, do vậy các kế hoạch tài chính của Công ty đều do chính Công ty và các phòng ban liên quan thực hiện. Công ty đ ã nghiên cứu vận dụng một số công cụ về tài chính vào thực tế kinh doanh cả về mặt chất và lượng. Cụ thể là phòng kế toán sẽ lập ra các kế ho ạch về tài chính như: nguồn vốn cho các phòng ban là bao nhiêu; nguồn vốn được sử dụng làm những công việc gì; chi phí ho ạt động kinh doanh của Công ty trong năm, trong quý, trong tháng là bao nhiêu; phân bổ cho các phòng ban, phân xưởng như thế nàop; nguồn vốn này phải đạt được những mục tiêu gì. Các kế hoạch này sẽ đ ược cụ thể dần theo năm, quý tháng. V iệc lập kế hoạch về tài chính phải được giao cho một người có chuyên môn, có kinh nghiệm, việc lập kế hoạch này phải lường trước, dự tính các khó khăn hay thuận lợi mà trong quá trình kinh doanh sẽ gặp phải. Phải phân tích 8
 9. tình hình báo cáo, dự đoán nhu cầu tài chính kỳ kế hoạch và điều chỉnh kế ho ạch. N hư vậy kế hoạch hoá tài chính được coi như là một phương tiện để đạt được mục tiêu của quản lý, của sản xuất kinh doanh. Đây chính là quá trình chuẩn bị các căn cứ và biện pháp để thực hiện các quyết định tài chính. 3. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty. a. Tình hình vốn và cơ cấu vốn của Công ty. Đơn vị: đồng Chênh lệch 2001 2002 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền Số tiền Số tiền trọng trọng trọng Tài sản 5.443.534.126 41,2 8 .587.068.788 53,4 3.143.534.662 108,9 lưu động Tài sản 7.756.340.492 58,8 7 .500.135.407 46,6 (256.205.085) (8,9) cố định Tổng 13.199.874.618 16.087.204.195 2.887.329.577 Nhận xét: Thông qua số liệu năm 2001 và 2002 trên bảng ta thấy Tài sản lưu động tăng 8,9% ứng với số tiền 3.143.534.622 Tài sản cố định giảm (8,9% ứng với số tiền giảm 256.205.085 đồng Chứng tỏ Công ty đang phát triển tốt. b. Tình hình nguồn vốn của Công ty. Chênh lệch 2001 2002 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền Số tiền Số tiền trọng trọng trọng Nợ phải trả 4.874.825.558 37 7.634.408.161 47,5 2 .759.582.603 95,6 Ngu ồn vốn 8.325.049.060 63 8.452.796.034 52,5 127.746.974 4 ,4 chủ sở hữu Tổng 13.199.871.618 16.087.204.195 2 .887.329.577 9
 10. Nhận xét: Thông qua số liệu nguồn vốn của Công ty trong năm 2001 và 2002 ta thấy số liệu nợ phải trả 4,4% ứng với số tiền 2.759.582.603 đồng, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 4,4% ứng với số tiền tăng 127.746.974 đồng. N guồn vốn của Công ty ổn định, đẩy mạnh tăng khả năng sản xuất kinh doanh. c. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. H iệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân lực, vật lực của Công ty đồng thời là một vấn đề phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khách quan. Bất kỳ một doanh nghiệp nào trong quá trình kinh doanh cũng đều hướng tới hiệu quả kinh tế. Công ty đều có mục đích chung là làm thế nào để một đồng vốn bỏ ra kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất, khả năng sinh lời lớn. H ệ số doanh thu tiền Tổng doanh thu = vốn kinh doanh Tổng vốn kinh doanh b ình quân Hệ số lợi nhuận tiền Lợi nhuận = vốn kinh doanh Tổng vốn kinh doanh b ình quân B iểu phân tích chỉ tiêu hiệu quả vốn kinh doanh Đơn vị: đồng So sánh 01/02 Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Số tiền Tỷ lệ 1 . Tổng doanh thu 45.400.480.000 50.560.274.000 5 .159.794.000 11,4 2 . Tổng vốn KDBQ 11878345151,5 14643539406,5 2 .765.194.255 23,3 3 . Lợi nhuận 998.255.344 1.338.525.678 340.270.334 34,1 4. Hệ số doanh thu tiền vốn 3 ,8 3,5 -0,3 -7,9 5. Hệ số lợi nhuận tiền vốn 0,08 0,09 0 ,01 12,5 10
 11. Nhận xét: Doanh nghiệp sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả bởi vì hệ số doanh thu tiền vốn giảm và hệ số lợi nhuận tăng nguyên nhân là do doanh thu và lợi nhuận tăng, tổng vốn kinh doanh tăng. 4. Tình hình tài chính của Công ty. Đơn vị: đồng So sánh 01/02 Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Tuyệt đối % Tổng doanh thu 45.400.480.000 50.560.274.000 5 .159.794.000 10,2 Lợi nhuận trước thuế 998.255.344 1.338.525.678 340.270.334 25,4 Lợi nhuận sau thuế 678.813.633 910.197.461 231.383.828 25,4 Ngh ĩa vụ ngân sách 889.658.077 340.330.718 -549.327.359 -161,4 Tổng nguyên giá TSCĐ 8.400.474.394 8.299.187.409 -101.286.985 -1,2 Giá trị đã khấu hao 644.133.902 799.052.002 154.918.100 19,4 Giá trị còn lại TSCĐ 7.756.340.492 7.500.135.407 -256.205.085 3,4 Nguồn vốn chủ sở hữu 8.325.049.060 8.452.796.034 127.746.974 1,5 Nợ phải trả 4.874.825.558 7.634.408.161 2 .759.582.603 36,1 Nợ phải thu 5.077.439.801 7.982.067.374 2 .904.627.573 36,4 * Nhận xét: Theo số liệu khảo sát hai năm 2001 và 2002 của Công ty, ta thấy doanh thu tăng 10,2% tương ứng 5.159.794.000 đồng. Tình hình lợi nhuận tăng, nghĩa vụ ngân sách giảm, tổng nguyên giá TSCĐ giảm, nguồn vốn chủ sở hữu tăng. V ới những kết quả trên Công ty Xây d ựng và chuyển giao kỹ thuật có những biện pháp tích cực và có hiệu quả trong quá trình xây lắp, của người lao động ngày một cao, khuyến khích cán bộ công nhân có năng lực sáng tạo cho Công ty. 5. Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính doanh nghiệp. 11
 12. Công tác kiểm tra tài chính trong nội bộ doanh nghiệp được diễn tra trong hai lần trong năm và cuối tháng II và quý IV. Kế toán trưởng cùng các bộ phận có liên quan tiến hành công việc này. Công ty còn chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên và đặc biệt ở đây có sự góp mặt của cơ quan kiểm toán Nhà nước, cũng chính những lần kiểm tra này giúp cho Công ty tìm ra sai phạm lệch lạc trong công tác kế toán tài chính. Đ ể từ đó có sự sửa chữa, điều chỉnh kịp thời, tránh để gây ra sai phạm thiếu sót lớn làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển của Công ty. Bảng cân đối kế toán (năm 2001) Ngày 31 tháng 12 năm 2001 Đơn vị: đồng TÀI SẢN Mã số Số đầu năm Số cuối năm 100 3.690.415.612 5.443.534.126 A. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn I. Tiền 110 322.899.468 366.094.325 1 . Tiền mặt tại quỹ 111 3 .560.018 37.032.551 2 . Tiền gửi ngân hàng 112 298.134.450 307.856.774 3 . Tiền đang chuyển 113 21.205.000 21.205.000 II. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 120 III. Các khoản phải thu 130 3.367.516.144 5.077.439.801 1 . Phải thu của khách hàng 131 2.590.416.741 4.472.126.417 2 . Phải thu nội bộ 133 381.373.888 3 . Các khoản phải thu khác 138 77.009.403 223.939.496 IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản lưu động 150 VI. Chi sự nghiệp 160 200 6.866.400.073 7.756.340.492 B. TSCĐ và đầu tư dài hạn I. Tài sản cố định 210 6.866.400.073 7.756.340.492 1. Tài sản cố định hữu hình 211 6.866.400.073 7.756.340.492 Nguyên giá 212 7.380.553.306 8.400.474.394 Giá trị hao mòn lu ỹ kế 213 (514.153.233) (644.133.902) II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 Tổng cộng tài sản 250 10.556.815.685 13.199.874.618 NGUỒN VỐN A. Nợ phải trả 300 2.686.315.559 4.874.825.558 12
 13. I. Nợ ngắn hạn 310 2.686.315.559 3.973.925.092 1 . Vay ngắn hạn 311 1.949.314.399 1.901.082.777 2 . Phải trả cho ngư ời bán 313 122.834.238 3 . Thu ế và các kho ản phải 315 737.011.160 889.658.077 nộp ngân sách 4 . Chi phí trích trước 585.000.000 5. Các kho ản phải nộp khác 318 475.350.000 II. Nợ dài h ạn 320 510.000.000 1. Vay dài hạn 321 510.000.000 III. Nợ khác 330 390.900.466 1. Tài sản thừa chờ xử lý 332 390.900.466 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 7.870.500.126 8.325.049.060 I. Nguồn vốn quỹ 410 7.870.500.126 8.325.049.060 1. Nguồn vốn kinh doanh 411 5.500.473.716 5.300.473.176 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 1.125.000.000 3. Qu ỹ phát triển kinh doanh 414 31.480.237 415.875.000 4. Qu ỹ dự trữ 415 35.600.000 185.200.000 5. Lãi chưa phân phối 416 751.253.827 998.255.344 6. Qu ỹ khen thưởng phúc lợi 417 50.332.900 300.245.000 7. Nguồn vốn đầu tư xây d ựng cơ 418 1.501.359.446 bản Tổng cộng nguồn vốn 430 10.556.815.685 13.199.874.618 13
 14. Bảng cân đối kế toán (năm 2002) Ngày 31 tháng 12 năm 2002 Đơn vị: đồng Tà i sản Mã số Số đầu kỳ Số cuối kỳ A. TSLĐ và ĐTNH 100 5.443.534.126 8.587.068.788 I. Tiền 110 366.094.325 598.401.414 1 . Tiền mặt tại quỹ 111 37.032.551 114.443.866 2 . Tiền gửi ngân hàng 112 307.856.774 462.752.548 3 . Tiền đang chuyển 113 21.205.000 21 .205.000 II. Các kho ản phải thu 130 5.077.439.801 7.982.067.374 1 . Phải thu của khách hàng 131 4.472.126.417 4.493.870.675 2 . Trả trước người bán 132 976.087.723 3 . Phải thu nội bộ 133 381.373.888 2.235.009.573 4 . Các khoản phải thu khác 138 III. Hàng tồn kho 140 223.939.496 277.090.403 1 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 6 .600.000 III. Tài sản lưu động khác 150 1 . Chi phí trả trước 152 6 .600.000 B. TSCĐ và ĐTDH 200 7.756.340.492 7.500.135.407 I. Tài sản cố định 210 7.756.340.492 7.500.135.407 1 . TSCĐ hữu hình 211 7.756.340.492 7.500.135.407 Nguyên giá 212 8.100.174.394 8.299.187.409 Giá trị hao mòn lu ỹ kế 213 (644.133.902) (799.052.002) Tổng tài sản 250 13.199.974.618 16.087.204.195 Nguồn vốn A. Nợ phải trả 300 4.874.825.558 7.634.408.161 I. Nợ ngắn hạn 310 3.973.925.092 7.215.265.305 1 . Vay ngắn hạn 311 1.901.082.777 5.219.138.743 2 . Phải trả cho ngư ời bán 313 122.834.238 92.834.238 14
 15. 3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách 315 889.658.077 340.330.718 4 . Phải trả công nh ân viên 316 4 .172.472 5 . Phải trả cho các đ ơn vị nội bộ 317 873.789.134 6 . Chi phí trả trước 585.000.000 685.000.000 7 . Các khoản phải trả phải nộp khác 318 475.350.000 II. Nợ dài hạn 320 510.000.000 419.142.856 1 . Vay dài hạn 321 510.000.000 419.142.856 III. Nợ khác 330 390.900.466 1 . Tài sản chờ xử lý 332 390.900.466 B. Ngu ồn vốn chủ sở hữu 400 8.325.049.060 8.452.796.034 I. Nguồn vốn-Qu ỹ 410 832.049.060 8.452.796.034 1 . Nguồn vốn kinh doanh 411 5.300.473.716 5.300.473.716 2 . Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 1.125.000.000 115.006.123 3 . Qu ỹ phát triển kinh doanh 414 415.875.000 545.860.000 4 . Qu ỹ dự trữ 415 185.200.000 185.200.000 5 . Lãi chưa phân phối 416 998.255.344 1.338.525.678 6 . Qu ỹ khen thưởng phúc lợi 417 300.245.000 500 .246.487 7 . Nguồn vốn đầu tư XDCB 418 167.184.030 Tổng cộng nguồn vốn 430 13.199.874.618 16.087.204.195 III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Trên cơ sở đặc thù hoạt động, phương pháp quản lý và tổ chức bộ máy của Công ty đã hình thành cơ cấu, chức năng nhiệm vụ hoạt động của phòng kế toán Công ty. Đ ứng đầu phòng kế toán là kế toán trưởng với các nhân viên kế toán giúp việc, tất cả đều kiểm nhiệm. 15
 16. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận kế toán kế toán kế toán kế toán kế toán CPSX giá thành tiền bằng tiền công nợ TSCĐ tổng hợp lương N hân viên kế toán * Phòng kế toán có chức năng và nhiệm vụ sau. - H ạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời chính xác các hoạt động của Công ty được biểu hiện bằng tiền theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê. - Lo đ ủ vốn và kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tham gia duyệt các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an to àn có lãi. - Lưu giữ đầy đủ an to àn mọi hồ sơ liên quan với hợp đồng sản xuất kinh doanh đã và đang thực hiện. - Theo dõi quản lý việc thanh lý hợp đồng phát hiện và giải quyết các công nợ trong việc thanh lý trên. X uất phát từ những đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty, bộ máy kế toán của đơn vị được tổ chức theo hình thức tập trung. Hình thức kế toán đang được áp dụng hiện nay là hình thức nhật ký chung, hạch toán kế toán mới và hầu hết đã được cơ giới hoá. Hiện nay ở phòng kế toán có 6 máy vi tính, 3 máy in và mỗi kế toán viên đều có máy tính cá nhân. Việc hạch toán chi tiết hầu hết thực hiện trên máy do đó giảm được khối lượng công việc ghi chép, đã tận dụng đ ược hết ưu điểm của việc cơ giới hoá kế toán. 16
 17. Theo hình thức kế toán này, hàng ngày các nghiệm vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên chứng từ gốc, từ chứng từ gốc ghi vào sổ chi tiết và sổ nhật ký chung. Mỗi nhật ký chung đều có mối quan hệ đối xứng liên quan với nhau. Cuối tháng từ nhật ký chung kế toán tổng hợp lên sổ cái, lập bảng cân đối tài khoản để kiểm tra đối chiếu và các báo cáo kế toán. Chứng từ gốc Sổ quỹ N hật ký chung Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng cân đối kế toán Bảng tổng hợp Báo cáo kết quả 2. Khái quát trình tự hạch toán kế toán tại Công ty Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật. 2.1. Nhóm tài khoản tạm ứng cho công trình. a. Ch ứng từ sử dụng. - V ăn b ản bàn giao cho người nhận tạm ứng - Phiếu chi, thủ quỹ xuất tiền. - Phiếu thu. b. Tài khoản sử dụng: TK 111, TK 112, TK 131, TK 141, TK 133, TK 632, TK 627…. c. Trình tự kế toán. - Khi tiền về quỹ tiền mặt hoặc tài khoản tiền gửi của Công ty kế toán ghi N ợ TK 111 : N ếu nhập quỹ tiền mặt N ợ TK 112 : N ếu nhận được giấy báo có của ngân hàng Có TK 131 : Thu nợ của khách hàng 17
 18. Có TK 311 : V ay ngắn hạn ngân hàng Có TK 341 : V ay dài hạn ngân hàng - Tạm ứng đi thi công công trình bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. N ợ TK 141 : Số tiền tạm ứng Có TK 111 : Tạm ứng bằng tiền mặt Có TK 112 : Tạm ứng bằng TGNH - Tạm ứng thi công công trình băng nguồn khác N ợ TK 141 : Số tiền tạm ứng Có TK 131 : Khách hàng trả tiền đưa ngay vào thi công CT. Có TK 331 : C.ty mua NVL để thi công CT chưa thanh toán Có TK 311 : V ay ngắn hạn để tạm ứng thi công CT Có TK 341 : V ay dài hạn để tạm ứng thi công CT. - Các chi phí tài chính liên quan đến một số công trình khi phân bổ cho công trình. N ợ TK 141 : Chi phí tài chính phân bổ Có TK 635 : Chi phí tài chính (lãi vay NH) 2.2. Nhóm tài khoản hoàn ứng tiền tạm ứng của các công trình. a. Ch ứng từ sử dụng. - Biên bản bàn giao. - G iấy thanh toán. b. Tài khoản sử dụng. K ế toán sử dụng tài khoản: 141, 621, 133, 623, 622, 627…. - Khi các công trình phát sinh các chi phí về NVL, căn cứ vào các hoá đơn chứng từ ghi: N ợ TK 621 : G iá chưa có thuế đối với hoá đơn GTGT, giá thanh toán đối với hoá đơn bán hàng thông thường. N ợ TK 133 : Thuế GTGT đầu vào nếu có Có TK 141 : Tổng số tiền hoàn ứng bằng các chứng từ mua vật tư. - Các chi phí sử dụng máy phát sinh, căn cứ vào các chứng từ liên quan 18
 19. N ợ TK 623 : Số tiền chưa có thuế GTGT N ợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ nếu có Có TK 141 : Tổng số tiền hoàn ứng bằng chi phí sử dụng máy - K hi các công trình phát sinh các chi phí về nhân công, căn cứ vào các chứng từ thanh toàn tiền công kế toán ghi: N ợ TK 622 : Số tiền công của công trình Có TK 141 : Hoàn ứng tiền tạm ứng bằng nhân công - Các chi phí khác phát sinh trên công trường như điện, nước, tiền lương cán bộ quản lý công trường…. căn cứ các chứng từ để kế toán ghi. Nợ TK 627 : Số tiền chi phí chung trên công trường chưa có thuế N ợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ nếu có Có TK 141 : Hoàn ứng tiền tạm ứng bằng chi phí chung 2.3. Nhóm tài khoản kết chuyển chi phí. a. Ch ứng từ sử dụng - Bảng tính lương - Chứng từ tính trích bảo hiểm, CPCĐ - Phiếu xuất kho vật tư - Chi phí bảo hành - Hoá đơn thuế GTGT - Chi phí bằng tiền - Phiếu chi báo nợ b. Tài khoản sử dụng: K ế toán sử dụng tài khoản: 641, 642, 111, 112, 133, 214, 627…. c. Trình tự kế toán. - Khi phát sinh những chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng như bảo hành sản phẩm, sửa chưa, bảo dưỡng sản phẩm… căn cứ chứng từ kế toán ghi: N ợ TK 641 : Tổng số tiền chưa có thuế GTGT N ợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ nếu có Có TK 111 : N ếu chi phí phát sinh bằng tiền mặt 19
 20. Có TK 112 : N ếu chi phí phát sinh bằng tiền GNH - Các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh căn cứ chứng từ kế toán ghi: N ợ TK 642 : Tổng số tiền chưa có thuế GTGT N ợ TK 133 : Thuế GTGT đầu vào nếu có Có TK 111 : N ếu chi phí phát sinh bằng tiền mặt Có TK 112 : N ếu chi phí phát sinh bằng TGNH - K hấu hao TSCĐ phân bổ cho công trình N ợ TK 627 : Số tiền khấu hao phân bổ cho công trình Có TK 214 : Trích khấu hao TSCĐ - TSCĐ sử dụng trên Công ty khi tính khấu hao kế toán ghi N ợ TK 642 : Số tiền khấu hao Có TK 214 : Trích khấu hao tài sản sử dụng trên Công ty. - Chi phí từ hoạt động tài chính (lãi vay) chi tiết cho từng công trình. N ợ TK 627 : Số tiền chi phí tài chính Có TK 635 : Phân bổ lãi vay cho công trình - Tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ của cán bộ công nhân viên trong Công ty hàng tháng phải trả căn cứ chứng từ thanh toán kế toán ghi. N ợ TK 642 : Tiền lương, bảo hiểm, kinh phí công đo àn Có TK 334 : Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên Có TK 338 : BHXH, BHYT, KPCĐ phải nộp - Các chi phí liên quan đến hoạt động khác của Công ty căn cứ chứng từ kế toán liên quan kế toán ghi. N ợ TK 811 : Tổng chi phí liên quan đến hoạt động khác của Công ty chưa có thuế GTGT N ợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ nếu có Có TK 111 : Các chi phí phát sinh bằng tiền mặt Có TK 112 : Các chi phí phát sinh bằng TGNH 20
nguon tai.lieu . vn