Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 107 | FileSize: 1.67 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco. Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: đưa ra các hình thức, phương pháp và chính sách thu hút nguồn nhân lực trên thị trường lao động tới Công ty, phát triển đội ngũ nhân lực trên cơ sở đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, đề xuất các giải pháp đãi ngộ, tạo động lực lao động nhằm thu hút, giữ chân những người tài gắn bó và trung thành với Công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-kinh-doanh-va-quan-ly-chien-luoc-phat-trien-nguon-nhan-luc-o-co-l2vauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
----------------------------------------

ĐẶNG QUỐC HÙNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY
ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI HAWEICCO

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Hà Nội - 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
----------------------------------------

ĐẶNG QUỐC HÙNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY
ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI HAWEICCO

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60340102

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đồng Xuân Ninh

Hà Nội - 2015

Thang Long University Libraty

LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian học tập theo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị
Kinh doanh của trường Đại học Thăng Long, tác giả đã được các Giáo sư,
Tiến sỹ thầy giáo, cô giáo trong trường tận tình giảng dạy, kèm cặp giúp đỡ.
Đến nay tác giả đã hoàn thành chương trình của khóa học và hoàn thiện
luận văn thạc sỹ của mình với đề tài: “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
ở Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội HAWEICCO”
Nhân dịp này tác giả xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Giáo
sư, Tiến sỹ, Thầy giáo, cô giáo của Khoa sau Đại học! Đặc biệt, tác giả xin
trân trọng cảm ơn PGS-TS Đồng Xuân Ninh là giảng viên đã hướng dẫn tác
giả hoàn thành bản luận văn này!
Trân trọng

LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả. Các
số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố
trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ
nguồn gốc.
Học viên thực hiện

Đặng Quốc Hùng

Thang Long University Libraty

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ..................................... 8
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ............................................................. 8
1.1.1 Khái niệm chiến lược .............................................................................. 8
1.1.2 Khái niệm về nhân lực và nguồn nhân lực.............................................. 8
1.1.3 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực ........................................ 9
1.1.4 Khái niệm chiến lược phát triển nguồn nhân lực .................................. 10
1.2 VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ
MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH
NGHIỆP ......................................................................................................... 10
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC.................................................................................... 11
1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô .................................................... 11
1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường ngành .................................................... 14
1.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp ........................ 15
1.4 NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC ................................................................................................... 18
1.4.1 Xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ........................................ 18
1.4.2 Chiến lược thu hút nguồn nhân lực ....................................................... 20
1.4.3 Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ................................. 24
1.4.4 Chiến lược duy trì nguồn nhân lực....................................................... 29

1079371

Tài liệu liên quan


Xem thêm