Xem mẫu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LƯƠNG XUÂN TOÀN LỒNG GHÉP CHỨC NĂNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG VỚI QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XÃ HỘI HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội ­ 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LƯƠNG XUÂN TOÀN LỒNG GHÉP CHỨC NĂNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG VỚI QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XÃ HỘI HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Mã số: Khoa học Môi trường 60 85 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ Hà Nội ­ 2014 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ ­ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, các cô Khoa Môi trường ­ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình dạy dỗ, chỉ bảo và truyền đạt kiến thức chuyên môn trong suốt quá trình học tập và đào tạo. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị làm việc tại văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, phòng Tài nguyên môi trường huyện Mỹ Đức, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình điều tra, thu thập thông tin, số liệu để hoàn thành bản luận văn này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và người thân đã luôn động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2014 Học viên Lương Xuân Toàn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................................II DANH MỤC BẢNG.............................................................................................................III DANH MỤC HÌNH...............................................................................................................IV MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU.................................................................................3 CHƯƠNG 2 – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....................................29 CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................................................33 KẾT LUẬN.........................................................................................................................89 i ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn