Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      76      0
Mã tài liệu u5scuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Ngày đăng 5/10/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 103 Dung lượng 0.63 M Lần tải 0 Lần xem 76
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng điện tử, phân tích các nhân tố ảnh hưởng, lựa chọn các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử. Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua số liệu hoạt động và kết quả khảo sát khách hàng rút ra được nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, luận văn đã đề xuất được những giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Quảng Bình.

Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TRẦN THỊ TÚ OANH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ<br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH<br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> ho<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS.NGUYỄN TÀI PHÚC<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế“Phát triển dịch vụ ngân<br /> hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi<br /> nhánh Tỉnh Quảng Bình” là công trình nghiên cứu nghiêm túc của riêng bản thân<br /> tôi và chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Các số liệu, thông tin được<br /> nêu trong luận văn này đều có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và được phép công bố.<br /> Đồng Hới ngày 28 tháng 03 năm 2018<br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> ại<br /> <br /> Đ<br /> TRẦN THỊ TÚ OANH<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> ho<br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> i<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Quý Thầy, Cô<br /> giáo Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt khóa<br /> học.Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc đã tận tình<br /> hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình và các<br /> khách hàng cùng với đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> những tài liệu cần thiết cho quá trình nghiên cứu.<br /> <br /> ại<br /> <br /> Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người thân, bạn bè<br /> những người luôn kịp thời động viên và giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn trong<br /> <br /> ho<br /> <br /> quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> <br /> Trần Thị Tú Oanh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN<br /> Họ và tên học viên: TRẦN THỊ TÚ OANH<br /> Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế. Mã số: 8340410.Niên khóa: 2016-2018.<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN TÀI PHÚC.<br /> Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN<br /> HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI<br /> NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH.<br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu:<br /> Dịch vụ Ngân hàng điện tửđang giữ vai trò quan trọng không chỉ vì khả năng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> tạo ra doanh thu lớn trong tương lai mà còn là dịch vụ tác động rất lớn đến thương<br /> <br /> ại<br /> <br /> hiệu, thể hiện khả năng hội nhập sâu rộng của ngân hàng ở hiện tại. Trước thực tế<br /> dịch vụ NHĐT tại Agribank Quảng Bình hiện nay phát triển chưa xứng với tiềm<br /> <br /> ho<br /> <br /> năng sẵn có, chưa đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> thì việc cung ứng dịch vụ đáp ứng được kỳ vọng là hết sức cần thiết. Với mong<br /> muốn đề xuất được những giải pháp cụ thể và phù hợp để phát triển dịch vụ hiện<br /> <br /> in<br /> <br /> nay, tôi đã chọn đề tài “Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông<br /> <br /> h<br /> <br /> nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình” làm chủ đề<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> tê<br /> <br /> nghiên cứu cho Luận văn Thạc sỹ kinh tế.<br /> <br /> Nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích kinh tế, phân tích<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> thống kê, tổng hợp và luận giải.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu chính<br /> <br /> Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ NHĐT, phân tích các nhân<br /> tố ảnh hưởng, lựa chọn các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng đánh giá sự phát triển<br /> của dịch vụ NHĐT. Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ<br /> NHĐT thông qua số liệu hoạt động và kết quả khảo sát khách hàng rút ra được<br /> nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, Luận văn đã đề xuất được những giải pháp<br /> hữu hiệu, thiết thực nhằm phát triển dịch vụ NHĐT tại Agribank Quảng Bình.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> NGHĨA CỦA TỪ VIẾT TẮT<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam<br /> <br /> AgribankQuảng<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam -<br /> <br /> Bình<br /> <br /> Chi nhánh tỉnh Quảng Bình<br /> <br /> ATM<br /> <br /> Automatic Teller machine - Máy rút tiền tự động<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> ĐTDĐ<br /> <br /> Điện thoại di động<br /> <br /> ĐVCNT<br /> <br /> Đơn vị chấp nhận thẻ<br /> <br /> IPCAS<br /> <br /> Hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng chính sách xã hội<br /> Point of sale - Điểm bán hàng<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> POS<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> ho<br /> <br /> NHCSXH<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> ại<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Agribank<br /> <br /> Sản phẩm, dịch vụ<br /> <br /> TGTT<br /> <br /> Tiền gửi thanh toán<br /> <br /> TTKDTM<br /> <br /> Thanh toán không dùng tiền mặt<br /> <br /> Vietcombank<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam<br /> <br /> Vietinbank<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> SPDV<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> iv<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
u5scuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế, Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, Chuyên ngành quản lý kinh tế, Dịch vụ ngân hàng điện tử, Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngày đăng
5/10/2018
Loại file
PDF
Số trang
103
Dung lượng
0.63 M
Lần xem
76
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-Thac-si-Khoa-hoc-Kinh-te-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-Ngan-hang-Nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-Viet-Nam-Chi-nhanh-Tinh-Quang-Binh.PDF[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT