Xem mẫu

 1. Luận văn Khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi Nghĩa Hưng Tp Việt trì - Phú Thọ -1-
 2. Chuyên đề báo cáothực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp .việt trì - phú thọ Phần I : Tổng quan về Công ty vải sợi Nghĩa Hưng. I. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty vải sợi Nghĩa hưng. 1. Quá trình hình thành. Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là một công ty mang tính chất và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn - Giám đốc công ty là người làm thương nghiệp, buôn bán các loại bông, vải, sợi... của ngành dệt. Sau thấy phế liệu của các công ty dệt bỏ đi lãng phí, ông đã có ý tưởng thành lập một cơ sở sản xuất để chế biến, tận dụng các nguyên liệu đó Ông đi thăm dò, xem xét, tìm hiểu thị trường nhiều nơi, được sợ giúp đỡ của bạn bè và kinh nghiệm của bản thân. Ngày 03 / 12 / 1996 theo quyết định số: 2595 GP/ TLDN của UBND tỉnh Vĩnh Phú, Công ty vải sợi Nghĩa H ưng TNHH được thành lập Công ty có trụ sở chính tại xã Minh Phương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với hoạt động chính là sản xuất sợi, dệt, ống giấy, vải và kinh doanh bông, vải, sợi... 2. Quá trình phát triển. Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là một doanh nghiệp trẻ, với trang thiết bị hiện đại. Sau sáu năm thành lập và phát triển, công ty đã trải qua biết bao thăng trầm, gian nan nhưng bên cạnh đó cũng đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong những năm đầu thành lập vừa xây dựng nhà xưởng, vừa sản xuất thử. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự quyết tâm v à đồng lòng của ông chủ và các cán bộ, công nhân trong toàn công ty, doanh nghiệp -2-
 3. đã đi vào ổn định. Công ty đã có sự tăng trưởng hiệu quả, sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời nó có tính bền vững do động lực nội sinh, do nhân tố con người có ý thức tự lực vươn lên. Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của công ty vải sợi Nghĩa H ưng được đánh giá qua một số chỉ tiêu sau (Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm). Biểu 1: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh. ĐVT: triệu đồng Stt Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Tổng doanh thu 1 54.275 66.586 144.040 Doanh thu bán sản phẩm 2 15.276 20.702 27.396 Sản lượng (tấn/năm) 3 1.180 1.800 2.160 Nộp ngân sách 4 4.126 7.270 15.420 3. cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty vải sợi Nghĩa Hưng Cơ cấu tổ chức bộ máy bộ máy của công ty là tổng hợp các bộ phận lao động quản lý khác nhau, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Được chuyên môn hoá và có nhiều quyền hạn, trách nhiệm nhất định, đ ược bố trí thành nhiều cấp, nhiều khâu khác nhau, nhằm đảm bảo chức năng quản lý và phục vụ mục đích chung của công ty. Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh T ng giám đ c -3-
 4. p.t ng g.đ c II p.t ng g.đ c Phòng k toán đ/h s n xu t đ/h kinh doanh tr ng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng t Phòng Phòng T Công qu n Ch c Phòng kinh bo k ch c đi u Ngh lý kcs doanh hành v toán hành Thi t kho sn chính xu t K Phân x ng Phân x ng Phân x ng s.x Phân x ng s.x s n xu t v i s n xu t s i g ng tay ng gi y Mỗi một phòng ban có chức năng nhiệm vụ riêng và có mối quan hệ hữu cơ với nhau. - Ban giám đốc: gồm 1 Tổng giám đốc và 2 Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc - ông Dương Mạnh Tiềm: Là người đại diện trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm và trực tiếp chỉ huy bộ máy quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. -4-
 5. Phó TGĐ kinh doanh: Là người chịu trách nhiệm trước TGĐ về công tác kinh doanh thương mại, tạo điều kiện tốt để sản phẩm có uy tín trên thị trường. Phó TGĐ sản xuất: Là người phụ trách về kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất. - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán và trực tiếp điều hành hoạt động của phòng kế toán. - Phòng tổ chức, hành chính: Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn công ty. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở các quy định của nhà nước. Chăm lo sức khoẻ và đời sống cho cán bộ công nhân viên. - Phòng kinh doanh: Tổ chức công việc giao dịch, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện Marketing, lập báo cáo tiêu thụ sản phẩm. - Phòng quản lý kho: Quản lý việc luân chuyển, bảo quản nguyên liệu, vật tư, thành phẩm trong kho, báo cáo tình hình dự trữ hàng hoá, vật tư trong kho đến các phòng chức năng. - Phòng bảo vệ: Thực hiện chức năng bảo vệ nội bộ về trật tự an ninh trong và ngoài khu vực sản xuất. Phụ trách việc phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ. - Phòng kế toán: Tổ chức hạch toán kế toán theo chế độ Nhà nước quy định và tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho nhu cầu quản lý... H àng năm xây dựng kế hoạch tài chính, tính toán, phân tích hiệu quả về kế toán quản trị. - Phòng công nghệ, thiết kế: Chuẩn bị kỹ thuật và thiết kế sản phẩm mới, giúp sản xuất sản phẩm theo kế hoạch. - Phòng KCS là phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm: Xây dựng các tiêu chuẩn về kỹ thuật cho sản phẩm, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vật tư đầu vào và giám sát kiểm tra việc thực hiện công nghệ trên các dây chuyền sản xuất cho đến khâu cuối cùng của sản phẩm nhập kho. - Phòng tổ chức điều hành sản xuất: Xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất, quản lý an toàn sản xuất và thiết bị máy móc cho toàn công ty. -5-
 6. - Các phân xưởng: Do quản đốc và các trưởng ca trực tiếp chỉ đạo công nhân sản xuất các loại sản phẩm. II. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất. - Hình thức doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn. - Hình thức hoạt động: Sản xuất công nghiệp, sản xuất vải, sợi, ống giấy và găng tay. - Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bông, vải, sợi, hàng may mặc... - Công ty có chức năng pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng... theo quy định của Nhà nước. - Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty l à sản xuất, kinh doanh vải, sợi,... chủ động trong việc ký kết hợp đồng, mở rộng các loại dịch vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm với các đối tác kinh tế trong và ngoài nước. Sản phẩm của công ty có mặt chủ yếu trên thị trường trong nước và có cả xuất khẩu ra thị trường nước ngoài nhưng với số lượng chưa nhiều như xuất khẩu vải, hàng may mặc sang Lào, Cămpuchia… 2. Đặc điểm công nghệ sản xuất Hiện nay công ty tập trung vào sản xuất 4 mặt hàng chủ yếu: vải, sợi, găng tay, và ống giấy. Quá trình sản xuất khá phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn, công ty tổ chức ba phân xưởng gồm: - Phân xưởng dệt vải. - Phân xưởng sản xuất sợi. - Phân xưởng sản xuất găng tay. - Phân xưởng sản xuất ống giấy. -6-
 7. Nguyên vật liệu đưa vào liên tục từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối cùng theo một trình tự nhất định. Quá trình diễn ra liên tục, khép kín, có sản phẩm dở dang, và sản phẩm cuối cùng mới có thể nhập kho, xuất bán. Mỗi một sản phẩm là một loại mô hình công nghệ khác nhau. Cho nên việc tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học phù hợp với công nghệ sản xuất ở mỗi phân xưởng là rất quan trọng. Quy trình công nghệ sản xuất sợi được thể hiện tóm tắt qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất sợi. Bông, Bông, Cúi Máy bông Máy chải X PE X PE ch i Máy ghép Si Cúi Máy kéo sợi thành ghép ph m 3. Đặc điểm của thông tin Nguồn thông tin mà công ty thu được đều đạt tiêu chuẩn về mặt chất lượng là độ tin cậy, tính đầy đủ, tính thích hợp và dễ hiểu, tính được bảo vệ và tính kịp thời. Độ tin cậy thể hiện các mặt về độ xác thực và độ chính xác của các thông tin mà công ty thu thập được từ môi trường kinh doanh hay trong nội bộ công ty. Tính đầy đủ, thích hợp và đễ hiểu của thông tin thể hiện sự bao quát các vấn đề đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý và phải dùng những từ ngữ thông thường, sáng sủa, có nghĩa đảm bảo cho người sử dụng thông tin hiểu được thông tin cần nói gì để ra quyết định kinh doanh sao cho hợp lý. Hệ thống thông tin còn phải đáp ứng tính kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm. Đặc điểm này của thông tin đối với công ty là rất quan trọng bởi vì may mặc cần -7-
 8. phải sản xuất theo mùa. Và mọi thông tin của Công ty vải sợi Nghĩa Hưng đều được bảo đảm an toàn vì đây nó cũng như một nguồn tài sản quý giá chỉ những người có quyền mới được phép tiếp cận với thông tin. 4. Đặc điểm về sản phẩm Sản phẩm mà Công ty vải sợi Nghĩa Hưng sản xuất ra gồm có: sợi, găng tay, ống giấy, vải. Với mỗi loại sản phẩm trên thì lại mang những đặc điểm riêng: Sản phẩm vải gồm hai loại là hàng dệt thoi và hàng dệt kim. Hàng dệt thoi bao gồm các loại vải 100% cotton, Polyester/Cotton với đặc điểm: mỏng, mát, nhanh khô nhưng lại hay nhàu lát, dễ bén lửa…Hàng dệt kim như: nỉ, dạ và đặc điểm của loại này dày, ấm, dùng để sản xuất quần áo thu đông nhưng lại rất lâu khô và quá trình sản xuất phải trải qua giai đoạn tạo sợi. Đây là sản phẩm chính chiếm 40% doanh thu. Sản phẩm ống giấy với đặc điểm sản xuất nhanh theo khuân mẫu và nguyên vật liệu có sẵn ở trong nước. Đây là sản phẩm đạt 20% doanh thu. Sản phẩm găng tay với đặc điểm bền, đẹp, ấm, đây là mặt hàng có sản lượng chiếm tỷ trọng không cao nhưng đem lại lợi nhuận cao bởi vì hầu hết nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là những phế liệu thông qua việc sản xuất sợi và vải. Sản phẩm này chiếm tỷ trọng là 16% doanh thu. Sản phẩm sợi phải sản xuất thông qua nhiều công đoạn và sợi sản xuất ra phải săn, mịn, bền, có tính dẻo dai cao. Sản phẩm này chiếm 24% doanh thu. 5 .Đặc điểm về lao động Hiện nay Công ty vải sợi Nghĩa Hưng có khoảng trên 700 lao động, trong đó số công nhân sản xuất có tới 600 người, còn lại là các nhân viên kỹ thuật, quản lý và kinh doanh làm việc ở Công ty chính và các Chi nhánh, đại lý, văn phòng đại diện. Đặc điểm của các công nhân sản xuất với trình độ tay nghề cao làm có tổ chức và kỷ luật cao. Nguồn nhân lực này chủ yếu Công ty tuyển dụng ở tại địa phương đặt các xưởng sản xuất…Còn những nguồn lao động khác như nhân viên -8-
 9. kỹ thuật, nhân viên quản lý và kinh doanh thì được Công ty tuyển dụng thông qua quá trình sát hạch tương đối chặt chẽ và tiêu chuẩn đề ra là tất cả các nhân viên này đều có trình độ từ cao đẳng trở lên, có năng lực làm việc tốt. 6 . Đặc điểm về nguyên vật liệu - Đối với sản phẩm vải: Nguyên liệu chính là sợi do công ty sản xuất, ngoài ra cũng phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài do tính đặc trưng của sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Nguyên liệu đối với sản phẩm này thì còn tuỳ thuộc là dùng vào sản xuất mặt hàng vải có từng thành phần cụ thể.(100%cotton, P/C : 65/35, 100%Polyester…) Đặc điểm: Sợi được chia thành nhiều loại, có các chỉ số khác nhau: ví dụ sợi PE-20/80, PC-20/1…Sợi có chỉ số càng cao thì càng nhỏ, săn và được chải kỹ, đối với loại sợi này dùng để sản xuất vải nhưng mặt hàng vải mà yêu cầu phải đạt chất lượng cao, và ngược lại. - Đối với sản phẩm sợi: Nguyên liệu chính là bông, xơ (PE) loại nguyên liệu chủ yếu phải nhập khẩu. Đặc điểm: Bông là một loại sản phẩm được làm bằng quá trình kéo tơ từ tằm, qua qúa trình sơ chế nó được đưa vào sản xuất ra sợi. Loại sợi này dùng để sản xuất các loại vải có thành phần 100%cotton và P/C. Còn xơ(PE) bào chế từ dầu mỏ…nguyên liêu này dùng để sản xuất vải có thành phần 100%Polyester, P/C… - Đối với sản phẩm ống giấy: Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là gỗ, tre, lứa. Đây là nguồn nguyên liệu có ngay trong thị trường nội địa gần cơ sở sản xuất thuận tiện cho quá trình vận chuyển… Đặc điểm: Nguyên liệu này qua quá trình nghiền, xay nó được hình thành dưới dạng bột để thuân lợi khi đưa vào sản xuất. Đây là loại nguyên liệu có quá trình sơ chế đơn giản, do đó chi phí thấp. - Đối với sản phẩm găng tay: Nguyên liệu chính của sản phẩm này cũng được làm từ sợi, nhưng quá trình sản xuất sản phẩm này thì không quá phức tạp -9-
 10. như sản xuất vải bởi vì phần lớn nguyên liệu được tận dụng từ quá trình sản xuất vải. Đây là sản phẩm đem lại lợi nhuận khá cao mặc d ù nó không được coi là sản phẩm chính của công ty. 7. Tình hình vốn và nguồn vốn của công ty vải sợi Nghĩa Hưng Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là công ty TNHH do vậy việc hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị dựa trên vốn tự có của doanh nghiệp và vốn góp của các sáng lập viên. Do đó nguồn vốn rất hạn chế nên phải đi vay và huy động từ các nguồn khác rất nhiều nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đ ơn vị. Qua khảo sát thực tế tình hình tài chính của công ty ta có số liệu sau. Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn tại công ty. ĐVT: triệu đồng Năm 2001 Năm 2002 So sánh 2002/2001 Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ TTrọng TTrọng TTrọng I. TSLĐ và ĐTNH 41.043 64,86 60.727 73,04 19.684 47,96 8,18 1. Vốn bằng tiền 892 1,41 2.632 3,17 1.740 195,1 1,76 2. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0 3.Phải thu 21.494 33,97 21.232 25,53 -262 -1,22 -8,43 4. Tồn kho 17.396 27,49 35.868 43,14 18.472 106,2 15,65 5. TSLĐ khác 1.261 1,99 995 1,2 -266 -21,1 -0,79 II. TSCĐ và ĐTDH 22.237 35,14 22.418 26,96 181 0,81 -8,18 1.TSCĐ hữu hình 15.134 23,91 16.476 19,82 1.342 8,87 -4,1 2.TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0 3.TSCD thuê T/chính 0 0 0 0 0 4.Các khoản ĐTDH 5.896 9,32 5.896 7,09 0 0 -2,23 5.TSCD khác 1.207 1,91 46 0,05 -1.161 -96,3 -1,85 Tổng cộng 63.280 100 83.145 100 19.865 31,39 0 - 10 -
 11. Với số liệu bảng trên ta thấy tổng vốn sản xuất kinh doanh tăng 31,39% tương ứng số tiền tăng 19.865 tr.đ. Tỷ lệ tăng của vốn cố định và đầu tư dài hạn tăng ít hơn tỷ lệ tăng của vốn lưu động và đầu tư ngắn hạn. Nhưng xét về cơ cấu vốn của đơn vị thì chưa thật hợp lý, vì trong doanh nghiệp sản xuất vốn cố định và đầu tư dài hạn phải chiếm tỷ trọng cao, nhưng ở đây vốn lưu động lại chiếm tỷ trọng cao hơn vốn cố định. Không những thế tỷ trọng vốn cố định năm 2002 so với năm 2001 còn giảm 8,18%. Doanh nghiệp đã để tồn kho quá lớn, cần chú ý giảm tồn kho. Khách hàng chiếm dụng vốn quá nhiều đơn vị nên sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi bớt công nợ. - 11 -
 12. Bảng 3: Tình hình sử dụng nguồn vốn tại đơn vị. ĐVT: triệu đồng Năm 2001 Năm 2002 So sánh 2002/2001 Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền TL TT TT TT A. Nợ phả trả 54.358 85,9 73.118 87,94 18,760 34,51 2,04 I. Nợ ngắn hạn 54.358 85,9 73.118 87,94 18,760 34,51 2,04 1.Vay ngắn hạn 25.690 47,26 48.577 66,44 22.887 89,09 19,18 2. Chiếm dụng 26.699 42,19 23.256 27,97 -3.443 -12,9 -14,2 II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0 0 0 III. Nợ khác 1.969 3,11 1.285 1,55 -684 -0,35 -1,56 B. Nguồn vốn CSH 8.921 14,1 10.026 12,06 1.105 12,39 -2,04 I. Nguồn vốn 10.521 16,63 10.521 12,65 0 0 -3,98 II. Lợi nhuận -1.647 -2,6 -544 -0,65 1.104 3.461 III Nguồn vốn khác 134 0,2 134 0,16 0 0 IV. Các qu ỹ -87 -0,1 -87 -0,1 0 0 Tổng cộng 63.280 100 83.145 100 19.865 31,39 0 Với số liệu bảng trên ta thấy tình hình thiếu vốn phải huy động vốn của công ty là rất lớn. Nợ phải trả tăng lên rất nhiều, cụ thể là tăng 34,51% tương ứng số tiền 18.760 tr.đ, mà chủ yếu là tiền vay ngắn hạn tăng 89,09% tương ứng số tiền tăng 22.887 tr.đ. Trong khi đó nguồn vốn chủ sở hữu có tăng nhưng rất ít, cụ thể tăng 12,39% tương ứng số tiền tăng 1.105 tr.đ. Nhưng tỷ trọng lại giảm 2,04%. - 12 -
 13. phần II : thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty vải sợi nghĩa hưng I - Xây dựng, thực hiện chiến lược kinh doanh tại công ty Vải Sợi NgHĩa hưng. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là tập hợp những chủ trương, phương châm về kinh doanh có tính lâu dài và quyết định tới sự thành đạt ở mọi doanh nghiệp. Chính vì vậy chiến lược kinh doanh thực chất là một chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực hiện những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.Trên cơ sở nhận định tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh như vậy thì Công ty vải sợi Nghĩa Hưng hoạch định cho mình một chiến lược kinh doanh tương đối hợp lý dựa vào các căn cứ chủ yếu đó là tam giác chiến lược gồm: khách hàng, khả năng của công ty và đối thủ cạnh tranh. Nội dung chiến lược kinh doanh của công ty thể hiện ở hai mặt: - Thể hiện bằng những mục tiêu cụ thể. - Chỉ ra hướng đi cho quá trình hoạt động của công ty đạt hiệu quả. * Chiến lược tổng quát của công ty có nhiệm vụ xác định hướng đi cùng với những mục tiêu chủ yếu cần đạt tới. Nội dung chiến lược tổng quát của công ty tập trung vào ba mục tiêu chủ yếu là khả năng sinh lợi, thế lực trên thị trường và an toàn trong kinh doanh. * Các mục tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh quy định nội dung của các chiến lược bộ phận, vì chiến lược bộ phận chỉ là sự cụ thể hoá thêm một bước của chiến lược tổng quát. Trên cơ sở nội dung chiến lược tổng quát thì công ty đã xây dựng cho mình các chiến lược bộ phận, gồm: Chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối, chiến lược quảng cáo tiếp thị, chiến lược thị trường, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh… - 13 -
 14. * Những nguyên tắc thẩm định và đánh giá chiến lược kinh doanh mà công ty đã sử dụng là dựa vào ba nguyên tắc chủ yếu sau: chiến lược kinh doanh đảm bảo mục tiêu bao trùm của công ty, chiến lược kinh doanh có tính khả thi và đảm bảo mối quan hệ biện chứng giữa công ty với thị trường về mặt lợi ích. * Những tiêu chuẩn thẩm định và đánh giá chiến lược kinh doanh mà công ty đang áp dụng gồm hai nhóm: - Nhóm tiêu chuẩn định tính dựa trên các chỉ tiêu số lượng như số lượng bán, thị phần, tổng doanh thu và tổng lợi nhuận…Vì đây là những tiêu chuẩn dễ xác định, phản ánh khả năng bán hàng, khả năng sinh lợi, khả năng cung cấp nguồn lực. - Nhóm tiêu chuẩn định tính làm căn cứ để lựa chọn , là thế lực trên thị trường, độ an toàn trong kinh doanh và sự thích ứng của chiến lược với thị trường. * Phương pháp lựa chọn và quyết định chiến lược kinh doanh của công ty là phương pháp cho điểm theo tiêu chuẩn. Nội dung của phương pháp gồm các bước sau: - Bước một, chọn ra một số các tiêu chuẩn đặc trưng cho mục tiêu chủ yếu của công ty. - Bước hai, cho điểm cho mỗi tiêu chuẩn theo năm mức điểm và theo nguyên tắc mức điểm càng thấp phản ánh mức đáp ứng càng thấp và ngược lại. - Bước ba, tiến hành đánh giá và cho điểm từng tiêu chuẩn, từng chiến lược kinh doanh dự kiến. - Bước bốn, tiến hành so sánh và lựa chọn. Về nguyên tắc, chiến lược được chọn là chiến lược có tổng số điểm cao nhất. Mặc dù trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường nhưng Công ty vải sợi Nghĩa Hưng vẫn đứng vững và ngày càng tăng thêm uy tín cho sản phẩm của công ty, tăng khả năng cạnh tranh đối với các hãng cùng ngành trên thị trường trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó thì công ty cũng gặp không ít những khó - 14 -
 15. khăn như vấn đề vốn, công ty đã phải huy động các nguồn vốn từ ngân hàng, kêu gọi nguồn đầu tư từ các đối tác làm ăn. Thị trường vải sợi và hàng may mặc hiện nay là thị trường sôi động cạnh tranh quyết liệt cả về giá cả lẫn chất lượng vì vậy công ty tìm cho mình nguồn cung hợp lý để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục và mở rộng quy mô sản xuất. Và hiện nay công ty đã và đang tập trung vào việc nâng cao chất lượng và giảm chi phí sản xuất kinh doanh để có cơ hội xâm nhập trường quốc tế và khu vực. II. Quản trị nguồn nhân lực Nhân lực là một trong những yếu tố cơ bản và là nhân tố đóng vai trò sáng tạo trong quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty. Lao động luôn được coi là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, đối v ơi việc sáng tạo ra và sử dụng các yếu tố khác của quá trình sản xuất. Vì vậy nguồn nhân lực là nhân tố có vai trò quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Với đội ngũ công nhân viên đông đảo (hơn bảy trăm người) thì công ty đã tạo cho mình một bộ máy quản lý tương đối tốt. Hoạt động quản trị nhân sự của công ty với hai mục tiêu cơ bản là: Thứ nhất, sử dụng hiệu quả năng lực làm việc của mọi thành viên trong công ty, làm tăng năng suất lao động. Thứ hai, bồi dưỡng kịp thời và thường xuyên năng lực làm việc của mọi thành viên trên tất cả các mặt; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đời sống vật chất tinh thần… Hiện nay Công ty đang có kế hoạnh mở rộng quy mô sản xuất và mở rộng Chi nhánh tiêu thụ sản phẩm nên cần phải tuyển dụng thêm lao động. Công tác tuyển dụng của công ty cũng dựa trên nguyên tắc nhất định theo yêu cầu của công việc đã thiết kế. Như hiện nay công ty đang tuyển thêm nhân viên làm công tác kinh doanh cho Chi nhánh ở Hà Nội, yêu cầu: phải tốt nghiệp đại học thuộc các - 15 -
 16. ngành khối kinh tế, có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) giao tiếp thành thạo, có chứng chỉ tin học văn phòng. Do trình độ công nghệ ngày càng hiện đại nên công ty đã quyết định tổ chức cho một số nhân viên kỹ thuật học hỏi bồi dưỡng ngay tại cơ sở dưới sự giảng dạy của các chuyên gia được công ty mời về. Hiện nay trên thị trường ngành vải sợi và dệt may đang cạnh tranh gay gắt, vì vậy công ty đã quyết định mở các lớp đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ lao động để tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề cao phục vụ cho quá trình sản xuất. Công tác phân công lao động: Công ty đã sử dụng phương pháp phân công lao động theo tính chất hoạt động để tạo ra sự cân đối giữa lao động quản trị và lao động sản xuất. - Đối với lao động sản xuất được phân thành từng phân xưởng như: phân xưởng dệt, phân xưởng sản xuất ống giấy, phân xưởng sản xuất găng tay, phân xưởng sản xuất sợi.Trong mỗi phân xưởng lại phân thành từng nhóm, mỗi nhóm đảm nhận một nhiệm vụ riêng. Đặc điểm của lao động sản xuất là người trực tiếp tạo ra sản phẩm. - Đối với nhân viên quản lý và kinh doanh, do công ty có nhiều chi nhánh nên không có phòng marketing riêng mà phòng quản lý và kinh doanh sẽ kiêm luôn cả vấn đề marketing. Đặc điểm của những lao động này là vừa làm công tác quản lý vừa làm công tác tiêu thụ và vừa làm công tác tìm, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào… Thù lao lao động và công tác đánh giá đề bạt. - Đối với lao động sản xuất thì công ty đã áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cá nhân trực tiếp. Theo phương pháp này: số tiền người công nhân được lĩnh bằng đơn giá trên một đơn vị sản phẩm x số lượng sản phẩm thực tế mà công nhân đó làm ra. Nếu công nhân nào hoàn thành vượt mức số sản phẩm quy định của bộ phận quản lý sản xuất đề ra thì tuỳ theo từng mức mà được thưởng tương - 16 -
 17. ứng và những công nhân có những thành tích cao sẽ được các nhà quản trị chú ý, cân nhắc và đề bạt. Công ty có biện pháp thưởng phạt công minh. - Đối với nhân viên quản lý, kinh doanh và nhân viên kỹ thuật thì công ty đã áp dụng hình thức trả lương theo thời gian và lương cấp bậc. Tiền thưởng cho những người này tuỳ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của mỗi người và khả năng làm việc của nhân viên. Ví dụ như với nhân viên ở bộ phận tiêu thụ nếu như họ ký được nhiều hợp đồng bán hàng họ sẽ được hưởng hoa hồng, với phương pháp này công ty sẽ thúc đẩy được quá trình tiêu thụ sản phẩm của mình một cách nhanh chóng có hiệu quả cao. Bên cạnh công tác quản trị lao động thì quản trị hành chính cũng là một khâu quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp vì vậy mà Công ty vải sợi Nghĩa Hưng đã tạo cho mình một bộ máy hành chính hoạt động tương đối tốt. Với cơ cấu bộ máy hành chính đã được nêu ở phần trước đã giúp Công ty quản lý tốt trong quá trình sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả cao. Bởi vì Công ty vải sợi Nghĩa Hưng chỉ là một Công ty trách nhiệm hữu hạn nên chưa có các tổ chức Đoàn, Đảng thiết thực để giúp đỡ người lao động. Nhưng hàng năm công ty cũng đã tổ chức cho người lao động đi du lịch, thăm qua, rồi tổ chức các cuộc hội thảo để giúp họ giúp họ thoải mái tâm lý, yên tâm làm việc đạt hiệu quả cao trong công việc. III. Hoạt động Marketing Do công ty không có phòng kinh doanh riêng nên các nhân viên c ủa phòng kinh doanh phải kiêm luôn cả công tác marketing, công tác marketing nội bộ mà hiện nay công ty đang thực hiện ở trụ sở chính và ở các chi nhánh chưa đạt hiệu quả cao nhưng lại tiết kiệm một khoản chi phí tương đối lớn cho việc mở thêm phòng kinh doanh. 1.Thu thập và sử lý thông tin thị trường - 17 -
 18. Nguồn thông tin được thu thập từ thị trường (khách hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, bán hàng), nguồn thông tin về nhãn hiệu và sản phẩm (đánh giá từng yếu tố và tổng thể nhãn hiệu bao bì), nguồn thông tin thương mại (thực hiện và phân phối bán hàng; thái độ của người cung cấp; ảnh hưởng của khuyến mại, tiếp thị…). Những thông tin này được các nhân viên quản lý kinh doanh phản hồi thông qua việc chào hàng trực tiếp trên thị trường và nhà quản lý thu thập trên mạng internet.... Sau khi có những thông tin trên thì công ty đã đưa ra các phương pháp nghiên cứu các dạng thông tin như nghiên cứu nguồn thông tin có sẵn, nghiên cứu định lượng (thông thường hỏi các câu hỏi thường gặp là: cái gì? ở đâu? bao nhiêu?…), nghiên cứu định tính thường hỏi các câu hỏi“ tại sao?” nhiều hơn câu hỏi “cái gì?”. Với những phương pháp nghiên cứu này được công ty nghiên cứu, phân tích một cách tổng hợp không tách riêng từng loại. Sau đó là việc nghiên cứu từng dự án cụ thể, chú trọng vào nhu cầu và yêu cầu của từng đồ án- Ví dụ như đánh giá sản phẩm mới, đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh… Theo như Bà Giám đốc Chi nhánh vải sợi Nghĩa Hưng tại Hà Nội thì nghiên cứu thị trường cá thể giúp đưa ra phương pháp để lấy thông tin tốt nhất cho việc quyết định như xu hướng thị trường, thái độ và mong đợi của người tiêu dùng, xác địng đối thủ cạnh tranh và là một bước tiếp cận có hệ thống để thu thập thông tin. Là nhà quản lý, bạn phải không ngừng ra quyết định về nhãn hiệu, sản phẩm, giá, phân phối và thông tin mà không làm cho việc kinh doanh gặp phải rủi ro. 2. Các chính sách. * Đối với sản phẩm công ty phân tích chu kỳ sống của sản phẩm thông qua bốn giai đoạn: giới thiệu, phát triển, bão hoà và suy thoái. Ví dụ công ty đưa ra chu kỳ sống của sản phẩm về mốt: - Giai đoạn phân lập, một số người sử dụng một số thứ mới lạ làm cho mình moden nhất trước mọi người. - Giai đoạn ganh đua, những người khác tham gia cuộc ganh đua. - 18 -
 19. - Giai đoạn phổ biến, rất nhiều người sử dụng mốt. - Giai đoạn thoái trào, người tiêu dùng chuyển sự quan tâm sang mốt khác. Nếu sản phẩm cũ đã ở trong giai thoái trào hoặc tìm được thị trường mới thì công ty lại đưa ra ngay sản phẩm mới kịp thời để giữ khách hàng cũ và thu hút những khách hàng mới. Các sản phẩm mới mà công ty tung ra thị trường trong và ngoài nước đã và đang được thị trường chấp nhận đó là một thành công lớn trong chiến lược kinh doanh của Công ty vải sợi Nghĩa H ưng. - Công ty tham gia lần đầu trên thị trường nước ngoài sản phẩm đã và đang được thị trường chấp nhận, như công ty đã xuất khẩu vải sang Campuchia, Thái Lan, Lào… - Tạo sản phẩm mới có chất lượng cao với mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu và tiêu chuẩn của người tiêu dùng để thay thế sản phẩm hiện tại. - Sản phẩm mới có chất lượng tương tự sản phẩm hiện tại nhưng giá thành thấp hơn do chi phí thấp hoặc đó là một chiến lược kinh doanh để chiếm lĩnh thị phần trên thị trường của công ty. * Thương hiệu, bao bì và đóng gói sản phẩm: Thương hiệu sản phẩm là vấn đề không thể thiếu được của một doanh nghiệp vì vậy mà Công ty vải sợi Nghĩa Hưng cũng đã tạo cho mình một thương hiệu để thuận tiện cho người bán xử lý đơn hàng và truy tìm vấn đề, cùng với bản quyền bảo vệ các thuộc tính duy nhất của sản phẩm m à các đối thủ cạnh tranh có thể bắt chước, giữ được khách hàng lớn, thuận tiện cho phân đoạn thị trường, tạo dựng ấn tượng và hình ảnh đẹp của công ty trong tâm trí khách hàng. * Định giá: Giá bán là nhân tố quan trọng trong các nhân tố của chiến lược Marketing trực tiếp tạo ra lợi nhuận. Căn cứ vào đó Công ty đã vạch ra chiến lược định giá phù hợp cho sản phẩm của mình. - Lựa chọn mục tiêu: Tồn tại, tối đa hoá doanh thu, lợi nhuận cao. - 19 -
 20. - Xác định nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng để từ đó mà công ty đề ra chiến lược sản xuất và phân phối sản phẩm của mình trên các đoạn thị trường mục tiêu. - Đưa ra mức giá bán tối thiểu có thể bán để đến khi cần thiết công ty sẽ bán để giải quyết vấn đề ứ đọng vốn hoặc giải quyết vấn đề tồn kho chẳng hạn. - Lựa chọn phương pháp định giá là cộng vào giá thành khoản lợi nhuận trên từng đơn vị sản phẩm. - Điều chỉnh giá bán phù hợp theo từng đoạn thị trường và từng thời điểm. - Chủ động và điều chỉnh giá bán theo sự biến động giá cả thị trường để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty được hoạt động liên tục. * Xây dựng hệ thống kênh phân phối, nguyên tắc lựa chọn địa điểm và đại lý bán hàng phải đảm bảo tính sẵn sàng của sản phẩm, thuận tiện cho khách hàng, năng suất và hiệu quả của đại lý. Hiện nay trụ sở chính của công ty đặt tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và có hai Chi nhánh đặt ở TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình, hai đại lý đặt tại TP Hà Nội và một văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là công ty lựa chọn kênh phân phối còn hạn chế để, chưa mở rộng và thêm được cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm bởi vì nguồn vốn còn hạn chế chưa tận dụng được các cơ hội đầu tư từ bên ngoài. Sở dĩ như vậy muốn giảm chi phí đầu tư vào các đại để tập trung đầu tư vào một số cơ sở, đại lý chủ chốt nhằm nâng cao khả năng chuyên môn hoá lẫn hiệu quả của các đại lý. * Chiến dịch quảng cáo và khuyếch trương sản phẩm: Công ty đã đưa thông tin đến với khách hàng bằng phương pháp sau: - Quảng cáo trực tiếp và gián tiếp như gọi điện thoại, thư gởi, hội chợ triển lãm hoặc bằng các phương pháp truyền bá khác… - Phương pháp tiếp cận trực tiếp là các nhân viên quản lý kinh doanh và marketing của công ty tiếp xúc trực diện với khách hàng lớn và những khách hàng - 20 -
nguon tai.lieu . vn