Xem mẫu

 1. Luận văn Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tổ chức lao động của công ty xây dựng số 7 thuộc tổng công ty xây dựng Vinaconex -1-
 2. LỜI NÓI ĐẦU Sau một thời gian học tập và nghiên cứu. Em đ ược các thầy cô giáo trong nhà trường, đặc biệt là các thầy giáo trong khoa Kinh tế xây dựng trang bị một kiến thức nhất định. Để những kiến thức đã được trang bị gắn liền với tình hình thực tiễn ở các Doanh nghiệp Xây dựng hiện nay và để bản thân em hiểu đ ược những sâu rộng những hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tổ chức lao động, em đã chọn địa điểm thực tập là công ty xây dựng số 7 thuộc tổng công ty xây d ựng Vinaconex . Trong phạm vi báo cáo thực tập dưới đây, em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất về tình hình thực tế tổ về tổ chức sản xuất và quản lý lao động ở công ty. Do trình độ có hạn và thời gian thực tập chưa được nhiều nên báo cáo thực tập dưới đây em trình bày còn nhiều hạn chế, em mong muốn được sự giúp đỡ hướng dẫn, các thầy các cô trong khoa, các chú trong công ty để báo cáo của em được hoàn thiện hơn, thiết thực hơn với thực tế quản lý sản xuất và quản lý lao động ở các doang nghiệp hiện nay. -2-
 3. B ÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. tìm hiểu chung về công ty. a. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty xây dựng số 7 thuộc công ty Xây Dựng Vinaconex. Do yêu cầu phát triển của ngành Xây Dựng và quyết đinh phê duyệt của thủ tướng chính phủ, công ty được thành lập. Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty là: kinh doanh thu lợi nhuận, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên và đong góp, tham gia các ho ạt đông xã hội. Ngành nghề kinh doanh:  Thi công và thiết kế công trình thuỷ lợi, cảng biển.  Thi công và thiết kế công trình giao thông.  Thi công và thiết kế các công trình dân dụng.  K inh doanh nhà nghỉ khách sạn, vệt liệu xây dựng. b. Cơ cấu tổ chức quản lý của các tổ chức xây dựng.  Ban giám đốc: Một giám đốc phụ trách chung và hai phó giàm đốc phụ trách hai lĩnh vực thi công nền móng và thi công xây dựng.  Các phòng ban nghiệp vụ: Tổ chức hành chính kinh tế kế hoạch, Tài chính kế toán, Vật tư, Quản lý cơ giới, kỹ thuật thi công, Tiếp thị và khai thác dự án.  X í nghiệp xây dựng trực thuộc Công ty trong đó bao gồm các đội xây dựng.  Các đội xây dựng thuộc công ty, trong đó bao gồm các chủ nhiệm công trình. -3-
 4.  Các đội cơ giới trực thuộc Công ty được giao quản lý máy móc thiết bị phục vụ thi công của công ty .  Q uan hệ quản lý giữa các Công ty với cá Xí nghiệp và Đội trực thuộc theo hình thức cấp trên và cấp dưới. Quan hệ kinh tế giữa công ty với các Xí nghiệp, Đội trực thuộc thông qua hính thức hợp đồng giao khoán vá các quy định chi tiết vế phân cấp quản lý từng mặt công tác trong nội bộ Công ty.  Q uan hệ giữa Xí nghiệp với các đội trực thuộc Xí nghiệp bằng văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao việc. c. năng lực sản xuất của công ty.  tình hình nhân lực: biên chế công nhân chính thức lá 150 người, bậc thợi trung bình là 3/7. Lao động hợp đồng là 200 người trong đó có 30 kỹ sư, 20 trung cấp.  Tình hình xe máy thiết bị thi công được liệt kê dưới bảng sau. TT Mô tả thiết bị công ty Số lượng năm sản xuất Công suất máy ủi DT 100 Liên Xô 1 3 1998 100CV Máy đào một gầu JAPAN 2 5 1998 0.25m3 Máy trôn BT Trung Quốc 250L 3 6 1999 250lít Máy trộn vữa Trung Quốc 4 6 1999 50lít Đầm cóc Thuỵ Điển 5 4 2000 60kg Máy bơm nước JAPAN 6 3 4999 20m3/h Máy hàn 3 pha Việt Nam 7 5 2000 23kw Máy đầm rùi 3 pha Trung Quốc 8 5 2000 0.6kw Máy đầm bàn Trung Quốc 9 4 2000 0.6kw Máy vận thăng Liên Xô 10 4 1999 500kg Máy uốn thép Việt Nam 11 4 1999 5kw Máy cắt sắt JAPAN 12 4 2000 1.5kw Máy khoan BT Đức 13 3 1999 1kw Máy cắt gạch, Đá Mỹ 14 4 2000 0.8kw Máy trắc đạc JAPAN 15 2 1998 Ôtô IFA ben Đức 5t ấn/xe 16 4 1999 Ôtô IFA thùng Đức 5t ấn/xe 17 3 1999 Cốp pha đà giáo bắng thép Việt 30 bộ 18 1999 2400m3 Nam 19 Bộ khuôn mẫu dúc BT VN 15 bộ 2000 15*15*15 20 Máy phát điên JAPAN 3 1999 20kw -4-
 5. 21 Bộ dao vòng KAVALIEF Liên Xô 1 2000  Tình hình cung ứng vật tư thiết bị: Tuỳ thuộc chủng loại công trình, quy mô công trình, tiến độ thi công mà công ty xác đinh nhu cầu vật tư, tổ chức bảo quản vật tư, tổ chức vận chuyển vật tư đ ến công trình, lập kế hoạch chi phí hạ giá thành cung ứng góp phần cải tiến các tiêu chuẩn và định mức sử dụng vật tư. Thông thường Công ty áp dụng biện pháp tổ chức cung ứng vật tư đồng bộ, theo phương pháp này Công ty phải có một khâu tổ chức chuyên sắp xếp các loại vật tư một cách đông bộ theo chủng loại để đảm bảo cung cấp hiệu quả thi công.  Tình hình giá trị sản lượng ho àn thành trong một số năm qua:  Năm 1997 Giá trị sản lượng hoàn thành là: 25.26 (tỉ đồng).  Năm 1998 Giá trị sản lượng hoàn thành là: 26.91 (tỉ đồng).  Năm 1999 Giá trị sản lượng hoàn thành là: 29.92 (tỉ đồng).  Năm 2000 Giá trị sản lượng hoàn thành là: 32.91 (tỉ đồng).  Năm 2002 Giá trị sản lượng hoàn thành là: 34.80 (tỉ đồng).  Năm 2003 Giá trị sản lượng hoàn thành là: 36.50 (tỉ đồng).  Hệ thống xây dựng kế hoạch công ty: phòng kế hoạch làm nhiệm vụ xây dựng kế hoạch của Công ty. Ban giám đốc giao nhiệm vụ cho trưởng phòng kế hoạch, trưởng phòng giao nhiệm vụ cho nhân viên thực hiện, sau đó nộp lại cấp trên duyệt. d. Mối quan hệ kế toán giữa các cấp. (1) phòng tài chính kế toán công ty. (a) Chức năng. Phòng tài chính kế toán có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty để tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ công tác tài chính, thông tin kinh tế và hoạch toán kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động công -5-
 6. ty, đồng thời kiểm tra, kiển soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo đúng pháp luật. (b) nhiệm vụ.  Công tác kế toán:  H ướng dẫn ghi chép thu thập chứng từ gốc.  Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu, dụng cụ và công cụ sản xuất.  Tổ chức hạch toán kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội.  Tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định.  Tổ chức hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.  Tổ chức hạch toán kế toán cho thuê máy móc thiết bị, xác định và phân phối kết quả kinh doanh.  Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh báo cáo thống kê, chịu trách nhiệm bảo vệ số liệu trong báo cáo.  kiểm tra uốn nắn thường xuyên, đột xuất về công tác kế toán đối với các đơn vị phụ thuộc.  Phổ biến hướng dẫn chủ chương chính sách mới về kế toán tài chính cho toàn bộ cán bộ kế toán trong toàn Công ty. Có kế hoạch đào tạo bồi d ưỡng cán bộ kế toán trong công ty.  Công tác tài chính.  Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của Công ty, Lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm cho phù hợp.  Lập báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính kịp thời, chính xác để nội các cơ quan và cơ quan cấp trên.  Cung cấp thường xuyên số liệu báo cáo tài chính cho cấp uỷ Đảng và Giám đốc công ty để giúp đỡ điều hành SXKD. Phản ánh số liệu chính -6-
 7. xác, kịp thời kết quả kinh doanh hàng quý để giúp Giám đốc nắm được tình hình kinh doanh của Công ty, chỉ ra những mặt còn yếu kém trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả kinh tế có lãi cho công ty.  Tính toán việc vay vốn, trả vốn Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu sản xuất toàn Công ty và đảm bảo mang lại hiệu quả trong kinh doanh.  Theo dõi việc cấp vốn cho các đơn vị trực thuộc kể cả vốn cố định và lưu động và thu khấu hao cơ bản của các đơn vị cơ sở.  Tính toán cân đ ối việc thu nộp ngân sách có hiệu quả. đúng qui định.  kết hợp giữa các đơn vị trong nội bộ để thu hồi vốn cho công ty.  Thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc về thu chi tài chính trong nội bội đ ơn vị đã quy định.  N hiêm vụ kiểm tra, kiểm soát.  K iểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản trong toàn Công ty.  K iểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính ở các đ ơn vị trực thuộc Công ty.  K iểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư của Công ty. (2) Bộ phận kế toán Xí nghiệp trực thuộc Công ty. (a) Chức năng.  Bộ phận kế toán Xí nghiêp do Giám đốc Xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo nhưng đồng thời phải chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Tài chính kế toán Công ty. Kế toán Xí nghiệp hạch toán,kế toán phần chi phí được giao cho từng công trình của toàn Xí nghiệp.  Phụ trách kế toán Xí nghiệp do Giám đốc Công ty bổ nhiệm sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của tổng Tổng Công ty. -7-
 8.  G iám đốc Xí nghiệp và cán bộ phụ trách kế toán Xí nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật Nhà nước vế tính pháp lý của các khoản chứng từ chỉ tiêu của Xí nghiệp. (b) Nhiệm vụ. K ế toán Xí nghiệp có nhiệm vụ hạch toán báo sổ phụ thuộc, được lưu giữ các chứng từ sổ sách kế toán tại Xí nghiệp, xong phải tuân thủ đúng chế độ về pháp luật kế toán thống kê của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty và sẵn sàng chịu sự kiểm tra trực tiếp theo định kì ho ặc bất thường của Ban kiểm tra của Công ty. Cụ thể như sau:  Lập và theo dõi kế hoạch tài chính của đơn vị mình.  Tính toán và phân bổ khấu hao cơ bản theo quy định những tài sản được Công ty giao quản lý sử dụng. Tiền trích khấu hao cơ bản được nộp về Công ty theo từng quý.  Chịu trách nhiệm thu hồi vốn các công trình mà đơn vị đảm nhận thi công. Theo dõi tiền tạm ứng của bên A cho từng công trình của đơn vị.  Làm các thủ tục tạm ứng mua vật tư và các khoản chi khác cho công trình trên cơ sở tiến độ yêu cầu và khối lượng thi công đã được các phòng ban nghiệp vụ của Công ty và ký xác nhận. Lập sổ theo dõi tiền tạm ứng và nội dung chi tiêu cho từng công trình.  Tập hợp và lưu giữ hoá đơn, chứng từ mua vật tư, làm phiếu nhập kho và x uất kho cho các công trình theo hợp đồng Công ty giao khoán. Đối với mỗi công trình, đôn đốc các đội và chủ công trình hoàn trả đầy đủ chứng từ của lần tạm ứng trước mới được tạm ứng lần sau.  Làm bảng thanh toán lương cho người lao động trực tiếp tham gia thi công trên cơ sở bảng chấm công hàng tháng được chủ công trình ký -8-
 9. xác nhận. Kế toán Xí nghiệp phải đảm bảo việc phát lương đ ến tận tay người lao động và lấy chữ ký xác nhân của ngưới lao động. Bảng thanh toán lương sau khi đã cấp phát xong phải lưu lại bộ phận Tài chính kế toán của Xí nghiệp để phục vụ việc trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động.  H àng tháng lập danh sách cán bộ công nhân viên trong đơm vị có tham gia công tác vá số tiền trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định, cùng các khoản phải nộp khác cho Xí nghiệp như tiền điện. nước, điện thoại, tiền thuê nhà và nộp và phòng Tài chính Công ty trước ngày 15 tháng sau.  Sau khi công trình hoàn thành bàn giao, Xí nghiệp phải đôn đốc việc thanh quyết toán công trình với chủ đầu tư và đòi nợ. Sau đó kế toán Xí nghiệp về làm quyết toán với Công ty, đối chiếu công nợ với Công ty và làm thủ tục khấu trừ thuế, kế toán Xí nghiệp làm thủ tục hoàn thuế VAT đầu vào với Công ty.  Cuối tháng kế toán Xí nghiệp tập hợp các khoản nợ Công ty và nợ khách hàng của từng công trình,báo cáo Giám đốc Xí nghiệp để có kế hoạch trả nợ.  H àng tháng vào ngày mồng 5 tháng sau, cán bộ kế toán Xí nghiệp về phòng kế toán Công ty để đối chiếu các khoản công nợ. Nếu trong tháng có tiền công trình từ bên A chuyển trả thì sẽ làm thủ tục hoàn tạm ứng số tiền đã vay Công ty.  Lãi vay ngân hàng quy định như sau;  Nếu công trình chưa thu hồi được vốn từ bên A thì Xí nghiệp phải chịu to àn bộ lãi vay tương ứng với số tiền và thời gian vay. -9-
 10.  nếu công trình mà bên A đ ã trả hết tiền thì kế toán Xí nghiệp và kế toán Công ty cùng tiến hành tính toán cụ thể tổng số lãi vay mà Công ty phải trả cho Xí nghiệp nếu Công ty cần sử dụng vốn mà chưa trả cho Xí nghiệp.  Những công trình mà bên A chưa trả hết tiền thì căn cứ vào số tiền đã về tài khoản của Công ty để đối chiếu thanh quyết toán giữa Xí nghiệp và Công ty, sau đó nếu được Công ty cho vay tiếp thì số tiền vay sau thời điểm đối chiếu quyết toán Xí nghiệp phải chịu lãi vay ngân hàng cho đến khi Xí nghiệp thu hồi được hết vốn về tài khoản của Công ty thì Công ty và Xí nghiệp sẽ tính toán lại toàn bộ các khoản lãi còn phải trả.  X í nghiệp gửi báo cáo quyết toán tháng, quý về phòng Tài chính kế toán Công ty theo lịch như sau:  Báo cáo tháng: nộp vào ngày mồng 5 tháng sau.  Cáo cáo quý: nộp vào ngày mồng 10 của tháng đầu quý sau.  Trong niên độ kế toán năm nếu có các cơ quan chức năng của Nhà nước vào làm việc với Công ty mà các số liệu có liên quan tới Xí nghiệp thì bộ phận kế toán Xí nghiệp phải chị trách nhiệm trực tiếp báo cáo giải trình vế các số liệu, chứng từ có kiên quan đó. (e) Hợp đồng kinh tế và nguyên tắc khoán gọn.  Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung tính chất công việc trong hợp đồng kinh tế ký với bên A để giải quyết hình thức hợp đồng, gồm các hình thức sau:  Công ty trực tiếp tổ chức điều hành thực hiện to àn bộ hợp đồng kinh tế. - 10 -
 11.  Công ty giao khoán cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện một phần hợp đồng kinh tế.  Công ty giao khoán toàn bộ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện hợp đồng kinh tế.  Mức giao khoán chi phí sản xuất tuỳ thuộc vào hợp đồng kinh tế, những điều kiện cụ thể về trách nhiệm của Công ty và nguồn hình thành hợp đồng.  Các đơn vị nhận khoán tổ chức hạch toán nội bộ phần công việc được giao dưới sự giám sát của Công ty và chị trách nhiệm trước giám đốc Công ty và pháp luật Nhà nước theo nội dung phân cấp quản lý.  Phần Công ty thu được gọi là chi phí chung của Công ty. Chi phí chung của Công ty được tính trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng, thực hiện đấy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo chi phí quả lý cần thiết, đồng thời có tích luỹ phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh. Chi phí chung được Công ty sử dụng để thực hiện các ngiệp vụ sau:  Nộp thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp.  Chi phí các khoản liên quan đến chi phí q uả lý doanh nghiệp.  Nộp phụ phí cấp trên.  Chi phí quảng cáo tiếp thị.  Nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên theo quy định hiện hành.  Nộp quỹ công đo àn theo quy đ ịnh.  Lợi nhuận được trích lập tại Công ty và theo quy định hiện hành của N hà nước và Tho ả ước lao động tập thể. 1. Phòng phụ trách công tác kế hoạch. - 11 -
 12.  Tình hình biên chế của phòng gồm: một người trưởng phòng và b ốn kỹ sư.  Chức năng nhiệm vụ: là chung tâm tham mưu cho giám đốc cho mọi ho ạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty, nhiệm vụ cụ thể như sau:  Biên lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của Công ty và Nhà nước.  Dự kiến sử dụng vốn trong từng thời kỳ kế hoạch theo hợp đồng kinh tế.  Quản lý và theo dõi các loại hồ sơ liên quan đ ến sản xuất kinh doanh như: Các loại hợp đồng kinh tế, bản vẽ, dự toán, các văn bản nghiệm thu và thanh quyết toán công trình.  Lập kế hoạch xây dựng cơ bản nội bộ theo chủ chương của Giám đốc Công ty, đề xuất và lập kế hoạch sửa chữa, phục hồi các máy móc theo đ ịnh kỳ hoặc đột xuất cũng như mua sắm tài sản cố định phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty.  Thực hiện quản lý các quy trình, quy phạm theo đúng pháp quy của Bộ xây dựng và của Nhà nước đã ban hành.  Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, chủ trì biên tập hồ sơ đấu thầu, thanh quyết toán các công trình theo hợp đồng kinh tế. Chủ trì nghiệp thu nội bộ các công trình trước khi nghiệp thu với bên A.  Căn cứ vào tính chất và độ phức tạp của mỗi công trình, đ ề xuất với G iám đốc giao nhiêm vụ cho các đội thích hợp với năng lực trình độ và sở trường của từng đội. - 12 -
 13.  Định hướng cho đội về các giải pháp thi công lớn và phức tạp, xử lý các vướng mắc và phức tạp trong quá trình thi công. Hướng dẫn các đơn vị sản xuất về hồ sơ và ghi chép nhật ký để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và thanh quyết toán sau này.  Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị sản xuất thực hiện đúng yêu cầu và quy trình, quy phạm về kỹ thuật chất lượng an to àn lao động theo quy đinh của Nhà nước đồng thời chú ý đến cả về tiến độ và mỹ quan công trình.  Quản lý toàn bộ công tác xuất, nhập và chất lượng vật tư sử dụng trong thi công sản xuất. Quả lý thiết bị, sử dụng thiết bị cũng như công cụ thi công trong toàn Công ty.  Làm nhiệm vụ cung cấp vật tư cho đơn vị sản xuất (nếu đơn vị nào có nhu cầu) .  Trình tự phương pháp lập kế hoạch sản xuất – kỹ thuật tài chính của đơn vị.  trình tự lập:  Lập kế hoạch tìm kiếm hợp đòng xây dựng, tranh thầu và Marketing.  Lập kế hoạch thực hiện xây dựng theo hợp đồng.  lập kế hoạch năm gồm:  Chương trình sản xuất sản phẩm- kế hoạch thi công xây lắp.  kế hoạch cung ứng vật tư.  Kế hoạch nhu cầu sử dụng xe máy thi công.  kế hoạch về nhân lực và tiền lương.  Kế hoạch nhu cầu về tài chính.  kế hoạch sản xuất phụ và các dịch vụ khác.  Kế hoạch đầu tư.  Kế hoạch nghiên cứu và áp dụnh kỹ thuật mới.  Kế hoạch xã hội. - 13 -
 14.  Phương pháp:  Phương pháp d ự báo phục vụ cho việc lập kế hoạch. Nội dung cần dự báo bao gồm: nhu cầu về đầu tư xây dựng của thị trường, khả năng các nguồn vốn đầu tư xây dựng, sự chuyển dịch cơ cấu đấu tư quốc gia đẫn đến chuyển dịch cơ cấu đầu tư xây dựng, chu kì suy thoái của nền kinh tế có liên quan đến chu kì suy thoái xây dựng, dự báo về các kiểu công trình các kiểu kết cấu, vật liệu xây dựng và công nghệ xây dựng trong thời gian tới. Phương pháp dự báo có thể các phân tích lý luận có tính chất định tính và phương pháp định lượng. Ở đây có thể dùng phương pháp thăm dò chuyên gia.  Phương pháp lập kế hoạch hàng năm kế hoạch hàng năm là tổng hợp kế hoạch theo từng hợp đồng xây dựng thuộc năm đang xét. Trên cơ sở này lập lên chương trình sản x uất xây lắp. Chương trình này là cơ sở để lập các kế hoạch bộ phận như : kế hoạch cung ứng, kế hoạch nhu cầu vật tư xây dựng, kế hoạch về xe máy thi công kế hoạch nhân lực, kế hoạch vốn, chi phí và lợi nhuận...  Phương pháp lập kế hoạch cho từng hợp đồng (công trình xây dựng). Để lập kế hoạch xây dựng cho từng công trình theo từng hợp đồng cụ thê người ta phải tiến hành lựa chọn công nghệ xây dựng, lập tổng tiến độ thi công và tổng mặt bằng xây dựng. Trên sơ đồ đó có thể tính đ ược nhu cầu vật tư, xe máy, nhân lực và vốn cho từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch tiến hành cho từng công trình phải tiến hành phân bổ nó theo các năm hay các quý, doanh nghiệp cố gắng thực nguyên tắc doanh số hàng năm phải đảm bảo hoà vốn và có lãi. - 14 -
 15.  Phương pháp liên kết các kế hoạch.  Kết hợp các kế hoạch bộ phận cụ thể với chiến lược đồng thời ngay từ đầu.  Phương pháp liên kết kế hoạch chiến lược, kế hoạch trung hạn và kế hoạch ngắn hạn theo từng bước.  Phương pháp lập kế hoạch bộ phận trước, sau đó ghép chúng lại với nhau và phát hiện các chỗ không ăn khớp chủ yếu tìm cách điều chỉnh một cách dây chuyền cho các khâu ăn khớp với nhau.  Việc làm cho các bộ phận kế hoạch trong năm ăn khớp với nhau cũng theo phương pháp trên và rõ ràng hơn so với việc liên kết các kế hoạch chiến lược với các kế hoạch chung hạn ngắn hạn.  phương pháp cân đối đồng bộ và điều ho à kế hoạch gồm các nội dung sau.  Kế hoạch phải đảm bảo tính cân đối và đồ bộ giữa năng lực sản xuất của doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất thực hiện, cân đối giữa các giai đoạn sản xuất kinh doanh, cân đối giữa các quá trình sản xuất như công cụ lao động, đối tượng lao động và con người lao động.  Kế hoạch phải đảm bảo tính cân đối của hệ thống sản xuất kinh doanh về chủng loại các yếu tố, của quá trính sản xuất, về số lượng của chúng, về phân bổ theo thời gian và không gian của chúng.  Kế hoạch phải đảm bảo giữa các mặt về định tính, định hình và định lượng của các giả pháp kế hoạch đặt ra.  Phải điều hoà giữa các khâu này và các khâu khác trong quá trình sản xuất – kinh doanh.  Tìm hiểu các biểu mẫu dùng trong công tác kế hoạch. - 15 -
 16. Doanh nghiệp sử dụng các biểu mẫu sau: Ở các đơn vị lập các biểu mẫu theo tháng về kết quả sản xuất kinh doanh – xây dựng cơ bản, kết quả kinh doanh. Cuối tháng Công ty lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty dựa vào các bảng báo cáo của các đơn vị. Sau một năm Công ty lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm. Các biểu mẫu của phòng kế hoạch kinh doanh như sau: CÔNG TY SỐ 7 Đơn vị: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG .... NĂM .... Khối lượng Sản Doanh Lương Xây dựng Đia điểm Đơn hoàn thành lượng thu bình quân Ghi chú TT chuyên dụng xây dựng vị tính trong tháng (trđ) (trđ) (đ/ng/th) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xây dựng dân m2 sàn 1 dụng Xây dựng công m2 sàn 2 nghiệp Xây dựng giao 3 Km t hông Xây dựng thuỷ 4 lợi kênh mương Xây dựng cơ sở 5 hạ tầng Xây dựng khác 6 Tổng Hà nội, ngày ... tháng ... năm. PHỤ TRÁCH ĐƠN V Ị. CÔNG TY XÂY DỰNG 7 Đơn vị: - 16 -
 17. KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG .... NĂM .... Sản Doanh Lương Đơn Khối lượng Ghi Ngành nghề xây dựng lượng TT thu bình quân vị tính trong tháng chú (trđ) (trđ) (đ/ng/th) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinh doanh vật liệu xây 2 dựng 3 Kinh doanh khác Dịch vụ cho thuê phương 4 tiện máy móc phục vụ thi công Tổng Hà nội, ngày .... tháng .... năm. PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DANH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG ... NĂM ... Ngành nghề kinh Khối Sản Doanh Lươngbình Đơn vị TT Ghi chú lượng lượng doanh thu quân A Xây dựng cơ bản Công ty Xí nghiệp 1 Xí nghiệp 2 Xí nghiệp 3 Xí nghiệp 4 Xí nghiệp 5 Xí nghiệp KD Tổng hợp B Kinh doanh vật liệu xây dựng Cửa hàng số 1 Cửa hàng số 2 Cửa hàng số 3 Cửa hàng số 4 C Kinh doanh khác Tổng cộng - 17 -
 18. Ghi chú: Người tổng hợp Hà nội, ngày ... tháng ... năm. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 7 KẾT QUẢ SẢN XUẤT TOÀN CÔNG TY NĂM PHÒNG KẾ HOẠCH-KD Doanh thu Tổng sản Sản lượng Doanh thu Đơn vị Tổng DT TT KD và DT Ghi chú lượng XDCB XDCB khác 1 2 3 4 5 6 7 8 Công ty 1 Xí nghiệp 1 Xí nghiệp 2 Xí nghiệp 3 Xí nghiệp 4 Xí nghiệp 5 Công ty 2 Xí nghiệp 1 Xí nghiệp 2 Xí nghiệp 2 ... Tổng cộng HÀ NỘI, NGÀY .... THÁNG .... NĂM. TRƯỞNG PHÒNG KH-KD - 18 -
 19.  Tìm hiểu phương pháp điều chỉnh kế hoạch Đ ể kiểm tra việc thực hiện kế hoạch Công ty thường xuyên đánh giá kết quả hàng tháng, quý, năm và so với kế hoạch đặt ra từ đó rút kinh nghiệp, phương hướng điều trỉnh hợp lý để thực hiện cho kỳ tới được hiệu quả hơn. Sau khi lập báo cáo được duyệt và giao các chỉ tiêu. Công ty có báo cáo thực hiện kế hoạch 9 tháng vào quý 4 và dự kiến kế hoạch quý 4 để làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch.  Công tác kí kết hợp đồng và thanh quyết toán hợp đồng. Dựa trên cơ sở pháp lý về hợp đồng kinh tế theo điều lệ XDCB và nghị định số 17/HĐBT ngày 16/11/1990 về hướng dẫn thi hành hợp đòng kinh tế. Gồm các điều khoản sau: Nội dung Công việc. Thời gian thực hiện. Trách nhiệm mỗi bên. Thanh toán. Đ iều khoản khác.  Kí kết hợp đồng. H ợp đồng đ ược kí kết sau khi nhà thầu và bên mời thầu thống nhất. Sau khi thương thảo hoàn thiên hợp đồng và phù hợp với kết quả trúng thầu. Căn cứ vào và tính chất của gói thầu trong kế hoạch đấu thầu mà hợp đồng được thực hiện theo các cách sau: Hợp đồng trọn gói: là hợp đồng giá khoán gọn áp dụng cho những gói thầu xác đinh rõ số lượng, yêu cầu về chất lượng và thời gian. - 19 -
 20. Hợp đồng chìa khoá trao tay: bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị xây lắp của một gói thầu được thực hiện thông qua một nhà thầu. Hợp đồng điều chỉnh giá: áp dụng ch những gói thầu mà tại thời điểm kí kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác vế số lượng và khối lượng hoặc có biến động lớn về giá cả, do chính sách của Nhà nước thay đổi mà hợp đồng có thời gian thực hiện > 12 tháng thì phần việc, công thức điều chỉnh phải được ghi trong kế hoạch đấu thầu.  Thanh quyết toán hợp đồng. Tuỳ từng loại hợp đồng Công ty nhận mà có hình thức thanh quyết toán khác nhau, đối với các công trình < 1 tỷ Công ty trúng thầu thì được thanh quyết toán chọn gói sau khi đã hoàn tất toàn công trình và được nghiệp thu bàn giao. Đối với các công trình > 1 tỷ thí thanh quyết toán theo từng hạng mục công trình đã được b àn giao. 3. ở phòng tài chính kế toán Tình hình biên chế của phòng gồm: một kế toán trưởng, một thủ quỹ, một theo rõi lao động tiền lương, một theo rõi công trình, một theo rõi tài sản. Chức năng nhiệm vụ của phòng - Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch và các hợp đồng kinh tế lập kế hoạch tài chính quý và năm đảm bảo vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Q uản lý theo dõi toàn bộ tài sản và tiền vồn trong hoạt động sản xuất, chủ động đề xuất với giám đốc Công ty về việc tăng giảm tài sản như - 20 -
nguon tai.lieu . vn