Xem mẫu

 1. Luận văn ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 1
 2. LỜI NÓI ĐẦU : Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam . Trước đây khi nhắc đến các công ty tư nhân là người ta nghĩ đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ manh mún . Cùng với thời gian , đất nước đổi mới , tư doanh ngày càng phát triển và lớn mạnh và trở thành một thành phần kinh tế quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước , tạo ra ngày càng nhiều việc làm . Nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh , em xin lựa chọn thực tập tại công ty TNHH công nghệ tự động – một doanh nghiệp ngoài quốc doanh để tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của công ty cũng như vai trò của doanh nghiệp với nền kinh tế , khả năng tác động và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp với thị trường , và quan trọng hơn là để xem xét các hoạt động của doanh nghiệp trong đấu thầu và trong đầu tư - xem những kiến thức được học trong nhà trường được thực hiện trong thực tế như thế nào ,và dựa trên những kiến thức đã học và những hiểu biết thực tế xin được đưa ra những kiến nghị , nhận định về những hoạt động trên . Lựa chọn thực tập trong một tổ chức kinh tế không phải cơ quan nhà nước, cũng không phải là doanh nghiệp nhà nước là một sự lựa chọn có nhiều khó khăn. Trước tiên là trong quá trình thực tập , do công ty có rất ít sinh viên thực tập do đó công ty không có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thực tập , vì vậy việc định hướng về báo cáo cũng như lựa chọn đề tài gặp nhiều khó khăn . Mặt khác , việc tìm tài liệu cho quá trình viết bài cũng 2
 3. thật sự khó khăn . Không được cung cấp mà phải tự tìm kiếm và sắp xếp , vì vậy không chỉ khó khăn trong thu thập đ ược đủ tài liệu cần mà còn cần nhiều thời gian để tìm và sắp xếp chúng . Việc được hướng dẫn thực hành thực tế càng khó được thực hiện . Bài viết xin được cung cấp những hiểu biết sau khoá thực tập về một doanh nghiệp ngoài quốc doanh – công ty TNHH Công nghệ tự động – và một phần vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh với sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự phát triển của đất nước. 3
 4. PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH : Công ty TNHH Công nghệ tự động hiện là công ty mẹ của Tập đoàn Tự động hoá CommanD bao gồm 4 Công ty thành viên với vốn đầu tư của tất cả các Công ty thành viên hơn 6.5 tỷ VNĐ và hơn 150 cán bộ công nhân viên trong đó có hơn 30 lập trình viên chuyên nghiệp, hơn 50 chuyên viên Tự động hoá với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư, công nhân xây lắp và chế tạo cơ nhiệt điện. Công ty là đối tác tin cậy và là nhà thầu chính của nhiều dự án lớn đặc biệt trong ngành điện và ngành thép. Với bề dầy kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động, ngày nay Tập đoàn Tự động hoá CommanD (CommanD Automation Group) lớn mạnh và đi đầu trong lĩnh vực điện và tự động hoá. Hoạt động của CommanD AG bao trùm toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua 4 Công ty thành viên: Công ty Công nghệ tự động; Công ty Kỹ thuật tự động hoá; Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật tự động hoá và Công ty Giải pháp thông tin. Công ty công nghệ tư động được thành lập vào năm 1993 với vốn ban đầu là 1 tỷ VND , do ông Đỗ Chính làm giám đốc . Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ , với các phòng ban chuyên phụ trách từng mảng công việc khác nhau và chuyên trách các mảng lĩnh vực khác nhau trong tự động hoá . Cùng với 4
 5. sự phát triển của Đất nước nói chung và ngành công nghiệp nói riêng , nhu cầu công nghiệp hoá , tự động hoá ngày càng cao , để đáp ứng được hiệu quả cao nhất công ty thành lập các công ty con : công ty TNHH công nghệ tự động năm 2000 , công ty TNHH giải pháp thông tin năm 2001 , công ty TNHH thương mại và dịch vụ tự động hoá và công ty TNHH kỹ thuật tự động hoá vào năm 2002 và phát triển thành tập đoàn Command như ngày nay . Công ty công nghệ tự động : CommanD Automatic Technology Company Limited. Tên thương mại: CommanD Automatic Technology Co.,Ltd. Được thành lập theo quyết định số : 0101000735 ngày 26 tháng 6 năm 2000 do Sở KHĐT Hà Nội cấp . Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 số : 0102000735 với vốn điều lệ 4.000.000.000 VNĐ ( 4 tỷ VNĐ) Địa chỉ: Toà nhà CommanD Số 28 – Bạch Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội . Tel : (84.4) 6226841 – 6226840 Fax: (84.4) 6272056 Giám đốc: ông Đỗ Chính. Webside: commandag.com.vn II.CƠ CẤU TỔ CHỨC : Công ty công nghệ tự động là một thành viên trong tập đoàn Tự động hoá COMMAMD . Mặc dù , hoạt động khá độc lập về tài chính với các công ty thành viên và tập đoàn nhưng công ty TNHH Công nghệ tự động vẫn hoạt động trong mục đích phát triển chung của tập đo àn , vì lợi ích chung của tập 5
 6. đoàn . Trước khi xem xét cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban trong công ty Công nghệ tự động ta xem xét mối quan hệ của công ty với tập đo àn tự động hoá CommanD : CƠ CẤU TỔ CHỨC CHUNG CỦA TẬP ĐOÀN : Hội đồng quản trị Văn phòng điều hành tập đoàn: Ban tài chính Ban kinh doanh và đối ngoại Ban tổ chức Ban nhân sự công nghệ cao Các đơn vị Các thành Các công ty Các công ty trực thuộc viên sáng lập liêndoanh,liênkết thành viên khác Công ty Công ty Công ty Công ty Autech Trading IS Engineering Sau đây là thông tin về các thành viên trong tập đoàn : 1. Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động ( Công ty Autech ) 6
 7. CommanD Automatic Technology Company Limited.  Tên thương mại: CommanD Automatic Technology Co.,Ltd  Thành lập năm 2000 .  Giám đốc: ông Đỗ Chính 2. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kĩ thuật tự động hoá( Công ty Trading ) . Command Trading and Service Company Limited.  Tên thương mại: Command Trading and Service Co.,Ltd.  Được thành lập vào năm 2002  Giám đốc : bà Lê Kim Dung. 3. Công ty TNHH giải pháp thông tin ( Công ty IS ) . Command Information Solution Company limited.  Tên thương mại : Command IS Co.,Ltd.  Được thành lập vào năm 2001.  Giám đốc : ông Nguyễn Đức Thắng 4. Công ty TNHH kỹ thuật tự động hoá ( Công ty Engineering ): Command Engineering Company Limited  Tên thương mại : Command Engineering Co., Ltd  Được thành lập năm 2002  Giám đốc : ông Nguyễn Tất Thắng 7
 8. Bốn công ty con được thành lập phụ trách 4 mảng hoạt động trong ngành tự động hoá khác nhau :  Công ty Công nghệ tự động chuyên về cung cấp các công nghệ tự động Công ty Giải pháp thông tin chuyên về các thiết bị tự động về  thông tin và quản lý  Công ty Thương mại và dịch vụ tự động hoá lại chuyên về mảng xuất nhập khẩu trang thiết bị , công nghệ tự động  Công ty Kỹ thuật tự động hoá lại chuyên về các giải pháp kỹ thuật và sáng chế . Hoạt động trong 4 mảng khác nhau trong ngành tự động hoá , và có hoạt động tài chính độc lập , các quyết định của từng công ty thành viên cũng khá độc lập , nhưng chúng vẫn là những thành viên của một tập đoàn hoạt động theo chiến lược chung của tập đoàn do hội đồng quạn trị tập đoàn và theo kế hoạch của bộ phận giúp việc cho hội đồng quản trị tập đo àn là văn phòng điều hành tập đoàn . Điều hành tập đoàn là hội đồng quản trị , bao gồm : Đứng đầu hội đồng quản trị tập đoàn là chủ tịch tập đoàn là người có cổ phần lớn nhất và là người có quyền ra quyết định lớn nhất và các cổ đông . Mọi quyết định quan trọng của tập đoàn đều phải thông qua hội đồng cổ đông . Đứng đầu 4 công ty con là 4 giám đốc công ty , các giám đốc này có thể là cổ đông tham gia trong hội đồng quản trị , có thể chỉ là những nhà quản lý chỉ có tư cách đại diện cho công ty trong các hoạt động đối ngoại và quản lý quá trình thực hiện những quyết định , đ ường lối của tập đoàn . Các 8
 9. công ty hoạt động tài chính độc lập nhau , do đó các công ty đều có thể độc lập trong việc ra quyết định trong hoạt động kinh doanh . Các giám đốc các công ty thành viên phải chịu trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty mình . Tập đoàn tự động hoá Command cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong ngành tự động hoá , 4 công ty thành viên phụ trách những mảng khác nhau trong lĩnh vực tự động . Khách hàng có nhu cầu về mảng nào có thể tự liên hệ với những công ty chuyên trách để có được sản phẩm hay dịch vụ mong muốn. Tuy vậy , các mảng trong lĩnh vực tự động hoá không độc lập nhau mà liên quan chặt chẽ với nhau . Tuy hoạt động độc lập về tài chính nhưng các công ty thành viên lại có liên hệ chặt chẽ với nhau trong việc cung cấp những sản phẩm , dịch vụ về tự động hoá cho thị trường . Lúc này vai trò của hội đồng quản trị và văn phòng điều hành mới phát huy tác dụng . Hội đồng quản trị quyết định và văn phòng điều hành xây dựng những kế hoạch cụ thể và điều hành những hoạt động , thực hiện kế hoạch để biến mục tiêu , quyết định của hội đồng quản trị thành hiệu quả kinh doanh thực tế . Văn phòng điều hành tập đoàn là bộ phận giúp việc cho hội đồng quản trị , là nơi biến những quyết định của tập đo àn thành những kế hoạch , những biện pháp thực hiện cụ thể , là nơi gắn kết hoạt động chung của tập đoàn . Văn phòng điều hành tập đoàn bao gồm 4 ban phụ trách 4 mảng khác nhau trong quản lý của tập đoàn giống như những phòng ban của một công ty , bao gồm : 9
 10.  Ban tài chính : là bộ phận quản lý tài chính chung của cả tập đoàn , không chỉ đánh giá các hoạt động về tài chính của các công ty thành viên , của tập đoàn mà còn xây dựng những kế hoạch tài chính chung cho tập đoàn trong các hoạt động kinh doanh chung của tập đo àn .  Ban tổ chức nhân sự : là bộ phận chuyên trách quản lý nhân sự , quản lý lao động và các vấn đề về tuyển dụng cũng như đào tạo , chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên , và một phần quan trọng đó là điều hành nhân sự trong các dự án chung của tập đoàn .  Ban kinh doanh và đối ngoại : là bộ phận chuyên trách về đối ngoại , là bộ phận quan trọng , đại diện cho tập đo àn trong việc tìm hiểu thị trường , hỗ trợ việc ra các quyết định và thực hiện quyết định . Bộ phận này không chỉ tìm hiểu thị trường , xây dựng các kế hoạch kinh doanh , mà còn đại diện cho tập đoàn trong các quan hệ với môi trường ngoài tập đoàn .  Ban công nghệ cao : là bộ phận chuyên trách quản lý chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của tập đoàn . Đây là bộ phận quan trọng quyết định đến chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ mà tập đoàn cung cấp. Ban này chuyên nghiên cứu về tình hình những công nghệ tự động hoá trên thế giới , công nghệ tự động hoá trên thị trường trong nước , nhu cầu tự động hoá hiện tại , xu hướng phát triển trong tương lai của thị trường , … còn nghiên cứu về khả năng tích hợp các công nghệ hiện tại trong nước với những công nghệ mới , khả năng mở rộng của công nghệ , cũng như nghiên cứu và đầu tư cho nghiên cưu phát triển , chế tạo thiết bị , giải pháp kỹ thuật công nghệ mới . Trên cơ sở những nghiên cứu đó xây 10
 11. dựng những sản phẩm , dịch vụ để cung cấp cho thị trường đáp ứng nhu cầu tự động hoá trong hiện tại cũng như tương lai và mang lại hiệu quả tài chính cũng như thị trường cho tập đoàn . Với những phòng ban chuyên trách trong văn phòng điều hành tập đoàn , giúp cho quá trình phối hợp hoạt động chung của cả tập đo àn . Khi có một hợp đồng về cung cấp những sản phẩm cần huy động sự đóng góp chung của các công ty thành viên , các ban của văn phòng điều hành sẽ hoạt động như các ban một công ty để xem xét các vấn đề sau đó xây dựng những công việc cụ thể với thời gian và những nguồn lực cụ thể , liên hệ phân chia các công việc , huy động các nguồn lực tài chính , thiết bị , con người và quản lý quá trình , tiến độ và hiệu quả việc thực hiện các kế hoạch . CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG : Công ty công nghệ tự động là thành viên của tập đoàn Command , là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ , công nghệ tự động hoá trên các dây chuyền sản xuất . Hiện nay, công ty công nghệ tự động đang là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ tự động theo sự phát triển của các ngành công nghiệp thông qua những kĩ thuật tiên tiến nhất, hiện đại nhất , thông minh cũng như những đổi mới và đòi hỏi trong yêu cầu công nghệ ngày càng cao. Với một đội ngũ nhân lực gồm các chuy ên gia và kĩ sư giàu kinh nghiệm , có trình độ kĩ thuật cao , sẵn sàng cung cấp , tư vấn cho các nhà đầu tư về việc hoạch định và lựa chọn một giải pháp tối ưu cho dự án tự động hoá 11
 12. * Cán bộ nhân lực : Tổng số cán bộ công nhân viên : 46 người . Tốt nghiệp đại học : 32 người . Cao đẳng và trung cấp : 14 người . *Cơ cấu tổ chức công ty: Giám Đốc Phòng Phòng Phòng Phòng xuất nhập khẩu kỹ thuật kế toán kinh doanh Đứng đầu là giám đốc ông Đỗ Chính là người điều hành , ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm trước tập đoàn về hoạt động của công ty và các phòng ban chuyên trách . Công ty cũng có cơ cấu các phòng ban chuyên trách giống như các phòng ban của văn phòng điều hành tập đoàn , tức là đều có 4 phòng là : phòng tài chính, phòng nhân sự , phòng kinh doanh và đối ngoại và phòng kỹ thuật . Tuy vậy , phạm vi và nội dung hoạt động của các phòng này hạn chế hơn , cụ thể hơn :  Phòng tài chính : chỉ quản lý hoạt động tài chính của công ty bao gồm không chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động riêng của công ty mà 12
 13. còn đánh giá việc hoàn thành mục tiêu mà tập đoàn đặt ra cho công ty . Phòng tài chính của công ty thành viên tập đoàn hoạt động khác phòng tài chính của các công ty trách nhiệm hữu hạn độc lập khác đó là phải có mối liên hệ chặt chẽ với các phòng tài chính của các thành viên khác và cả ban tài chính của tập đoàn trong việc thực hiên các kế hoạch tài chính chung của cả tập đoàn .  Phòng nhân sự : bên cạnh phân bổ nguồn nhân lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập của công ty , phòng nhân sự của các công ty thành viên còn phải tổ chức điều nhân sự cho các dự án chung của tập đoàn .  Phòng kinh doanh và đối ngoại : cũng giống như ban kinh doanh và đối ngoại của tập đoàn , phòng này phụ trách các mối quan hệ với môi trường bên ngoài của công ty . Tuy vậy , công việc không chỉ là hoạt động kinh doanh độc lập của công ty với khách hàng , mà còn là hoạt động phối hợp , hợp tác của công ty với các thành viên khác trong tập đoàn trong việc thực hiện các dự án chung của tập đo àn cũng như các dự an hợp tác của riêng công ty với các thành viên khác .  Phòng kỹ thuật : nghiên cứu sâu hơn về mảng tự động hoá mà công ty chuyên doanh . * Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH công nghệ tự động : - Tư vấn và xây dựng dự án. - Thiết kế hệ thống điện và điều khiển tự động. - đào tạo và chuyển giao công nghệ. - Giám sát và triển khai thi công dự án. 13
 14. - Cung cấp thiết bị hạ thế , điện tử , điều khiển và thiết bị đo lường. - Cung cấp các thiết bị cơ khí , thiết bị trung hạ thế . * Mục tiêu hoạt động : Công ty công nghệ tự động đã và đang cố gắng phấn đấu để trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật cao , công ty không ngừng từng bước nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển mở rộng hệ thống sản phẩm của mình dựa trên việc tích hợp các thiết bị tự động hoá từ các hãng lớn trên thế giới cũng như những sản phẩm trong nước hoặc những sản phẩm tự chế tạo bởi Command Group. *Quan hệ đối tác : Công ty công nghệ tự động là đại diện chính cho các hãng cung cấp thiết bị như : Honeywell , siemens , gefunac , abb , mitsubishi , proface , supcon , Schneider , … 14
 15. PHẦN II : MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG Công ty Công nghệ tự động là một doanh nghiệp lớn có nhiều năm kinh nghiệm không chỉ trong việc cung cấp các dịch vụ về tự động hoá m à còn trong việc tham gia đấu thầu thực hiện cung cấp dịch vụ về tự động hoá cho nhiều dự án lớn . Trong phần này xin được trình bày những hiểu biết về tình hình quản lý chung về đầu tư của công ty nói chung cũng như phương pháp quản lý hoạt động đấu thầu của Công nghệ tự động nói riêng . I.HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN : 1. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng : a. Trụ sở hoạt động : Công ty Công nghệ tự động hoạt động trong lĩnh vực tự động hoá , tuy vậy hoạt động chính của công ty là nhà phân phối , chuyên cung cấp các thiết bị và dây chuyền tự động hoá cho các ngành công nghiệp . Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là tư vấn sử dụng công nghệ tự động hoá , tư vấn tích hợp tự động hoá , đặt hàng , quản lý quá trình vận chuyển và lắp đặt , bảo hành , bảo dưỡng và thực hiện các chương trình hậu mãi khác của công ty cũng như của nhà sản xuất , do đó công ty không cần thiết phải xây dựng 15
 16. nhà xưởng cũng như kho bãi . Công ty chỉ cần văn phòng để giao dịch và là nơI tìm hiểu về các công nghệ mới tiên tiến trên thế giới cũng như khả năng tích hợp các công nghệ mới với những công nghệ cũ đang được sử dụng trong nước , khả năng thay thế , khả năng mở rộng ,… Trước đây công ty thuê văn phòng tại 14 Láng Hạ với chi phí thuê văn phòng hàng tháng là 20 triệu VND . Hiện nay công ty có trụ sở tại Toà nhà CommanD Số 28 – Bạch Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội . Đây là toà nhà mà tập đoàn CommanD thuê để làm trụ sở cho các công ty thành viên . Công ty công nghệ tự động cũng đặt trụ sở hoạt động của mình tại đây với chi phí thuê văn phòng hàng tháng là 7 triệu VND . Do lĩnh vực tự động hoá là lĩnh vực mà ngành kỹ thuật trong nước còn rất yếu kém , để có thể đi tắt đón đầu với sự phát triển chung của nền kỹ thuật Thế Giới , việc nhập khẩu công nghệ mới , công nghệ phù hợp là xu hướng quan trọng . Trở thành nhà cung cấp với vai trò là nhà phân phối đại diện cho nhiều hãng có danh tiếng trên thế giới trong lĩnh vực tự động , công nghệ cao là quyết định khôn ngoan bắt kịp xu thế của Đất nước . Là một công ty tư nhân với số vốn có hạn mà hoạt động trong một lĩnh vực công nghệ hiện đại có giá thành các công nghệ (cả công nghệ hữu hình và công nghệ vô hình ) rất cao thì trở thành nhà đại lý là phương thức kinh doanh hiệu quả và an toàn . Nếu mua công nghệ về bán có thể thu d ược lợi nhuận cao tuy vậy lại đòi hỏi phải có lượng vốn rất lớn , rủi ro rất cao do có thể không bán được do nhiều nguyên nhân , có thể do vận chuyển bị hư hỏng , không thích hợp 16
 17. với công nghệ trong nước , giá cao không có người mua ,…Là đại lý phân phối tuy lợi nhuận thấp nhưng lại khá an toàn , do chắc bán được thì công ty mới nhập công nghệ , được nhà sản xuất hỗ trợ tài chính cũng như bảo hiểm những rủi ro do chính thiết bị ,… b. Máy móc thiết bị và Thiết bị làm việc : Do chỉ là nhà cung cấp , là đại lý phân phối cho các hãng sản xuất do đó công ty không có những thiết bị sản xuất , mà chỉ có những thiết bị về quản lý , đặc biệt là các máy vi tính hiện đại . Cũng bởi là nhà đại lý , do đó công ty có nhiều sản phẩm mẫu , những thiết bị nhỏ , thiết bị thay thế , … và những giải trình công nghệ mới … Hàng năm công ty đều đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính và hệ thống mạng để có thể cập nhật tốt nhất đầy đủ nhất những thông tin về công nghệ mới nhất trên thế giới . 2. Đầu tư cho nguồn nhân lực : a. Cho tuyển dụng : Hàng năm công ty đều có tổ chức tuyển dụng thêm những kĩ sư chuyên ngành tự động hoá và các ngành kỹ thuật khác nhằm bổ sung đội ngũ nhân lực về kỹ thuật cho công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tự động hoá . 17
 18. Trên trang web chung của cả tập đoàn cũng như trang web của công ty luôn có những hướng dẫn chỉ dẫn cho những người có mong muốn được làm việc tại công ty có cơ hội tìm hiểu và đến với công ty . Chi phí cho tuyển dụng , thử việc hàng năm khoảng 20-25 triệu đồng . b. Đào tạo nguồn nhân lực : Hàng năm công ty đều tổ chức những khoá học và tập huấn cho các cán bộ quản lý và những nhân viên kỹ thuật chủ chốt của công ty được tổ chức bên Trung Quốc về những công nghệ mới và những phương pháp quản lý hiện đại ,cũng như những ứng dụng , tích hợp công nghệ mới cho nền sản xuất hiện tại . Phần lớn chi phí cho khoá tập huấn được công ty SUPCON của Trung Quốc ( một nhà sản xuất mà công ty nhận làm đại lý ) tài trợ . Bên cạnh những hoạt động trên , công ty còn tổ chức những khoá học nhanh , tạm thời cho những nhân viên mới tuyển dụng để họ có thể nắm bắt được công việc nhanh nhất . Bên cạnh đó cũng là để cung cấp các thông tin mới về tình hình công nghệ , khoa học trên thế giới. Ngoài ra công ty còn tổ chức những khoá đào tạo về những ngành công nghệ hiện đại cho những sinh viên và kỹ sư trong ngành tự động hoá thông qua các câu lạc bộ “ made in Việt Nam” và “ CommanD robot” nhằm khuyến khích sức sáng tạo của người Việt , đặc biệt là các bạn trẻ đóng góp cho sự phát triển khoa học của Đất nước trong những mảng mới của ngành tự động là sáng chế những sản phẩm tự động hoá và robot …Trên cơ sở đó công ty có thể tuyển dụng thêm các nhân tài và sử dụng những phát minh , sáng chế mới ,….cho sự phát triển của mình . 18
 19. Những chi phí cho những hoạt động này một phần được huy động từ những nguồn tài trợ của những nhà cung cấp , một phần từ quỹ phát triển khoa học của công ty . c. Trả lương đúng và đủ : Tuỳ theo vai trò và vị trí của nhân viên mà công ty xây dựng mức lương phù hợp . Lương nằm trong khoảng từ 1triệu VND đến 5 triệu VND . Công ty luôn xác định trả lương đúng và đủ là yếu tố quan trọng , là một trong những hoạt động đầu tư phát triển quan trọng của công ty . II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG : 1. Các hình thức đấu thầu : Công ty công nghệ tự động kinh doanh trong lĩnh vực tự động hoá , hoạt động chủ yếu của công ty là nhận làm đại lý cung cấp cho các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới , thực hiện tư vấn , giám sát , lắp đặt dây chuyền công nghệ , thiết bị ,… do đó hình thức đấu thầu mà công ty công nghệ tự động tham gia chỉ là : đấu thầu tuyển chọn Tư vấn (mà ở đây là tư vấn về lĩnh vực tự động hoá , tích hợp công nghệ mới với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện tại , khả năng mở rộng ,…) và đấu thầu mua sắm hàng hoá và các dịch vụ khác ( mua sắm , cung cấp các thiết bị , dây chuyền công nghệ ,… tự động ). 2. Phương thức đấu thầu sử dụng tại công ty : Phương thức đấu thầu sử dụng tại công ty là : *Cho đấu thầu tuyển chọn tư vấn: Hai túi hồ sơ một giai đoạn . 19
 20. *Cho đấu thầu mua sắm hàng hoá : Một túi hồ sơ và hai túi hồ sơ hai giai đoạn 3. Quy trình đấu thầu : Công ty công nghệ tự động là một thành viên của tập đoàn tự động hoá CommanD , mặc dù hoạt động kinh doanh , hoạt động tài chính của công ty là khá độc lập với các công ty thành viên . Tuy vậy hoạt động kinh doanh của công ty vẫn phải chịu sự kiểm soát của hội đồng quản trị tập đo àn và mọi hoạt động của công ty đều phải thực hiện theo mục tiêu phát triển chung cuả cả tập đoàn . Trong đấu thầu cũng vậy , ngoài những gói thầu mà công ty tham gia thực hiện độc lập ,công ty công nghệ tự động còn tham gia những gói thầu do tập đoàn tham gia .  Với những gói thầu công ty tham gia độc lập : Giám đốc công ty - ông Đỗ Chính- là người ra quyết định cho công ty có nên tham gia gói thầu nào đó trên cơ sở tình hình công ty và tư vấn của các phòng ban về năng lực tài chính , kỹ thuật , nhân lực , khó khăn , thuận lợi của công ty của các phòng trong công ty . Hồ sơ dự thầu do phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật cùng thực hiện. Thông thường phòng kỹ thuật chỉ cung cấp các thông tin về kỹ thuật , phòng kinh doanh là nơi hoàn thành bản hồ sơ dự thầu .  Với những gói thầu tham gia với tư cách thành viên cuả tập đoàn tự động hoa CommanD : Với những gói thầu này , công ty không phải lập hồ sơ dự thầu , việc lập hồ sơ dự thầu do Ban kinh doanh của tập đo àn phụ trách . Ban này lập hồ sơ dựa trên cơ sở tình hình và khả năng của các công ty , của chung tập đo àn do các ban trong văn phòng điều hành tổng hợp và cung cấp . 20
nguon tai.lieu . vn