Xem mẫu

 1. Luận văn Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý công ty Vận tải Thuỷ Bắc 1
 2. I. Báo cáo tổng hợp về công ty Vận tải Thuỷ Bắc 1.1. Lịch sủ hình thành và phát triển của công ty Công ty vận tải Thuỷ Bắc là một doanh nghiệp nhà nước được chuyển từ công ty vận tải sông I theo thông báo số 150 TB ngày 02/03/1993 và quyết định 284 QĐ/TCCB-LĐ ngày 27 tháng 3 năm 1993. Ngày 30/7/1997 công ty gia nhập tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo quyết định số 589/TTG của thủ tướng chính phủ. Tên giao dịch quốc tế của công ty l;à NORWAT. Công ty vận tải TB là một Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, cuối kỳ kế toán báo sổ về tổng công ty Hàng Hải Việt N am, Công ty mở tài khoản tiền Việt tại Ngân Hàng Công Thương Đống đa và mở TK ngoại tệ tại Ngân Hàng Ngo ại Thương VN. Mã số ngành kịnh tế kỹ thuật là 25. Trụ sở chính đặt tại 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - H à Nội. Từ khi mới thành lập với số vốn 3.804 triệu và hai tàu nhỏ chạy ven biển với trị giá khoảng 3,5 tỷ. Công ty đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách của nền kinh tế chuyển đổi Mặc dù Công ty vận tải Thuỷ Bắc là một doanh nghiệp Nhà Nước nhưng vốn Ngân sách chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số vốn kinh doanh của công ty nên công ty phải tự bổ sung, tìm kiếm các nguồn khác để tăng nguồn vốn kinh doanh trong đó chủ yếu là vốn vay. Tính đ ến ngày 31/12/2001 công ty có 304 lao đọng trong đó nhân viên quản lý là 112 người tăng lên nhiều so với năm 2000 ( có 275 lao động trong đó chỉ có 48 nhân viên quản lý). Đ i đôi với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, công ty cũng luôn chăm lo tới đời sống cho lao động. Không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống cho lao động( từ mức thu nhập 218.379 đồng /người / tháng năm 1993 nay lên tới 1.386.789 đồng/ người/tháng năm 2001) 2
 3. Cho dù khó khăn chồng chất nhưng với sự giúp đỡ của các ngành, các cấp liên quanđặc biệt là sự nổ lực cùa các cán b ộ công nhân viên công ty vận tải Thủy Bắc đ ã phấn đ áu vươn lên tự khảng định mình trong cơ chế thị trường để tồn tại và phát triển. Hiện nay công ty có ba trung tâm, ba chi nhánh và một xí nghiệp cơ khí. 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý. 1. 2.1. Cơ cấu tổ chức : Công ty vận tải Thuỷ Bắc là m ột công ty vận tải thuỷ, đây là lo ại hình doanh nghiệp sản xuất vật chất đặc biệt, sản phẩm không mang một hình thái vật chất cụ thể mà đều mang tính chất vô hình. Nhận thức đặc điểm cơ bản của ngành vận tải ban lãnh đạo đã tổ chức và dần dần hoàn thiện bộ máy bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh công ty bao gồm : V ăn phòng công ty : thực hiên vận tải sông, vận tải biển, vận - tải hành khách, làm các dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác như : đại lý, môi giới hàng hải … Trung tâm CKD : xuất nhập khẩu trực tiếp máy móc, thiết bị - vật tư ngành đường thuỷ. Trung tâm Đông Phong : Là đại lí mua bán các loại máy móc, - thiết bị của hãng Đông Phong Trung Quốc phục vụ vận tải đường sông đường biển. Trung tâm xuất khẩu lao động và kinh doanh tổng hợp : Thực - hiên công việc xuất khẩu lao động. Thực hiên cho thuê các vật tư thiết bị vận tải đường thuỷ và nhà nghỉ. Chi nhánh Hải Phòng: V ận tải hàng hoá đường sông đường - biển, thực hiện các dịch vụ đại lý vận tải như đại lý tàu biển, đại lý container, đ ịa lý giao nhận vận tải và các đại lý khác. Chi nhánh Quảng Ninh : thực hiện vận tải đường sông và làm - các nhiệm vụ vận tải. 3
 4. X í nghiệp cơ khí và vật liệu xây dựng : sản xuất thiết bị, vật - liệu xây dựng và sửa chữa cơ khí. V ới mô hình sản xuất và đăc điểm của công ty như trên nên tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý được xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng. Theo mô hình này, bộ phận chưc năng làm nhiệm vụ cố vấn tham mưu và chuẩn bị văn bản cho giám đốc trên cơ sở giám đốc ra lệnh cho cấp dưới, các bộ phạn chức năng khác( các trưởng phòng) không có quyền ra quyết định cho cấp trung gian hay cho cơ sở. Sơ đồ tổ chức bộ máy tổ chức T ng giám c Phó t ng giám c Phòng Ban k Phòng Vn Phòng Phòng Ban Ban KT ho ch TCKT phòng TCCB VTB v nt i tàu v tt ut TGD -L Sông khách Trung Trung Trung Chi Chi Chi Xí tâm tâm tâm nhánh nhánh nhánh nghi p CKD ông XKL Hi Qu ng TP c khí Phong Ninh HCM & Phòng và KDTH VLXD 4
 5. Bộ máy quản lí đứng đầu là Tổng giám đốc giữ vai trò lãnh - đạo chung toàn công ty, chỉ đậo các phòng ban chức năng. Tổng giám đôc chịu trách nhiệm trước nhà nước, Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty hài hải Việt Nam về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Phó tổng giám đốc : giúp việc cho tổng giám đốc, thay mặt - tổng giám đốc khi Tổng giám đốc đi vắng đồng thời có quyền ra các quyết định cho các phòng ban trong phạm vi quy định. V ăn phòng tổng giám đốc : phụ trách công việc hành chính sự - nghiệp, giải quyết các thủ tục giấy tờ có liên quan đ ến hoạt động sản xuất kinh doanh, lập các dự án xin vốn, gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước. Phòng kĩ thuật vật tư: kiểm tra kiểm soát cung cấp đầy đủ kịp - thời vật tư, thiết bị phụ tùng cho tàu, lập kế hoạch sửa chữa và nâng cấp tàu khi đến hạn. Ban kế hoạch đầu tư : lập kế hoạch kinh doanh, dự án xin vốn - gọi vốn. Phòng tài chính kế toán : thực hiện việc thu nhận và cung cấp - thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong qua trình sản xuất kinh doanh của công ty. Phong tổ chức cán bộ lao động: thực hiện công tác quản lý, tổ - chức nhân sự, chế độ lương và bảo hiểm xã hội. Phòng vận tải biển: ký kết các hợp đồng định hạn, khai thác - hàng cho tàu, theo dõi tình hình khi tàu ho ạt động, xây dựng kế ho ạch chung của toàn công ty. Ban vận tải sông: chịu trách nhiệm quản lý các chuyến tàu - sông vận tải nội địa. 5
 6. Ban tàu khách: chịu mọi trách nhiệm trong quá trình vận - chuyển hành khách. 1 .2.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. V ận tải đường sông đường biển trong và ngoài nước. - V ận tải hành khách tuyến nội. - X uất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị phụ tùng sản phẩm - chuyên ngành phục vụ cho vận tải đường thuỷ. Thực hiện các đại lí vận tải, chuyển giao công nghệ và thực - hiện cácdịch vụ môi giới hàng hải. Sửa chữa cơ khí, sản suất vật liệu xây dựng, sửa chữa lắp đặt - các thiết bị giao thông thuỷ Các dịch vụ tổng hợp khác : cho thuê nhà xưởng máy móc. - Công ty vận tải Thuỷ Bắc lấy nhiệm vụ vận tải thuỷ làm nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, thực hiện kí kết hợp đồng với các nước trên thế giới để thực hiện việc giao lưu buôn bán hàng hoá giữa Việt Nam với các nước nhằm thu nhiều ngoại tệ cho Việt Nam. Cùng với chính sách mở cữa nền kinh tế, công ty vận tải Thuỷ Bắc ra đời trong điều kiện không mấy thuận lợi. Nhưng với nỗ lực phấn đấu vươn lên, công ty đẵ khẳng định mình trong nề kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. 1.2.3. Những thuận lợi và khó khăn. Là một doanh nghiệp nhà nước ra đời muộn m àng trong nền kinh tế nhưng trong quá trình hoạt động công ty đã không ngừng vươn lên để đạt được thành tích đáng khích lệ. Để đạt được thành quả đó ngoài nỗ lực phấn đấu của bản thân công ty còn có những thuận lợi đã góp phần đáng kể tạo nên những thành quả đó : Tình hình kinh tế – xã hội nước ta trong thời gian qua tương - đối ổn định đă tạo nên môi trường hoạt động an toàn. Hơn nữa giá 6
 7. trị sản lượng các mặt hàng sản xuất và xuât khẩu ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với nhu cầu vận tải chuyên chở hàng hoá cũng gia tăng giúp cho các doanh nghiệp vận tải có cơ hội mở rộng thị trường. Công ty vận tải Thuỷ Bắc có một mạng lưới trung tâm, chi - nhánh và xí nghiệp thành viên đang ở hầu hết các đầu mối giao thông ở các thành phố lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, TPHCM…thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hoá. Công ty có đội ngũ thuyền viên và thợ sửa chữa giàu kinh nghiệm. Tàu máy và các chi tiết chuyên dùng trong vận tải khá tân tiến và có năng suất cao. Sau nhiều năm hoạt động công ty đ ã toạ đ ược uy tín cho các chủ hàng trong và ngoài nước. Công ty vận tải Thuỷ Bắc thuộc tổng công ty hàng hải Việt - N am – một tổng công ty lớn nên ngay từ khi mới thành lập công ty đã có sự hỗ trợ về vốn cũng như bảo lãnh vay vốn ngân hàng. Mặt khác trong quá trình hoạt động công ty luôn cố gắng thanh toán đầy đủ đúng hạn cả gốc và lãi tạo đ ược uy tín đối với ngân hàng. Do đó mặc dù vốn công ty rất ít ỏi nhưng công ty vẫn huy động phần lớn vốn vay ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. N hà nước cũng giảm thuế VAT , các khoản lệ phí khác, thủ - tục đầu tư cũng đơn giản, gon nhẹ. Đây là điều kiện môi trường thuận lợi giúp cho công ty vận tải Thuỷ Bắc nói riêng và các công ty vận tải nói chung yên đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất. Một thuận lợi khác phải kể đến, là do công ty có chính sách - lương, thưởng và lãi suất hợp lí khi công nhân cho công ty vay vốn. Các quyên lợi khác của người lao động công ty chấp hành nghiêm chỉnh đ ã tạo nên sự gắn bó khăng khít giữa người lao động và công ty, giúp họ nhiệt tình trong sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm với ho ạt động của công ty. 7
 8. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động công ty cũng gặp phải không những khó khăn đă ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ít công ty. G iá cước quốc tế ngày càng giảm trong khi chi phí không - giảm nên đã ảnh hưởng rất lớn hiệu quả sản xuất kinh doanh của cong ty vận tải Thuỷ Bắc và ngành vận tải. Đội tàu biển của công ty đ ã cao tuổi, công ty không đủ vốn để - đầu tư tàu lớn quốc tế vì giá rấ cao mà nguồn vốn không có, phải đi vay ngân hàng nên chỉ vay được vốn trong mức độ nhất định . Mặt khác đời tàu của công ty dài khấu hao lớn không được. Để có chiến lược lâu d ài, công ty đ ã có kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải để giữ vững và phát triển sản xuất thay thế đội tàu đã cũ nhưng công ty còn gặp khói khăn về vốn đầu tư. Vì các khoản vốn vay cho đầu tư TSCĐ là rất lớn, thời gian theo dõi lâu, lãi suất công ty phaỉ trả ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn dẫn đến tình hình tài chính của công ty luôn ở mức căng thẳng. N hững tai nạn do tàu gặp phải( đàu năm 1998 tàu Hà Thành là - con tàu lớn thứ hai đã va vào đá ngầm khiến công ty phải bỏ tàu) đã làm cho doanh thu của công ty giảm sút. Việc đầu tư thêm tài sản cố định thay thế làm cho tình hình nợ đọng của công ty tương đối lớn. Vốn kinh doanh chủ yếu của công ty chủ yêud là vốn vay ( chiếm hơn 90%) nên để tạo được uy tín với ngân hàng công ty luôn phải cố gắng trả đúng hạn nên đã làm thuận lợi của công ty gảim đi vì số lãi lớn. H ơn nữa xuất thân từ công ty vận tải sông một nên đội ngũ cán - bộ công nhân viên trước đây chưa quen với nền kinh tế thị trường, phần lớn là cán bộ lớn tuổi, hạn chế về trình độ ngoại ngữ, vi tính. 8
 9. 1.3. Quy mô của cơ sở: 1.3.1 Quy mô về tài sản: 1.3.1.1 Tài sản cố định Với chức năng chính và nguồn thu chủ yếutừ vận tải thuỷ. Đây là hoạt đông cần số lượng phương tiện vận tải lớn nên công ty rất chú trọng tới công tác đầu tư mua sắm, đóng mới thên các phương tiện vận tải nhằm tăng năng lực sản xuất. Ngoài ra, những tài sản phục vụ cho công tác quản lý cũng được thay thế nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động của công ty. Chúng ta có thể thấy được tình hình trang bị tài sản cố định ở công ty vận tải Thuỷ Bắc: N ăm NGTSCĐ GTHMLK GTCL 2000 43.317.538.615 7.732.352.034 35.585.186.581 2001 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 Số liệu đến hết ngày 31/12/2001 về tài sản cố định cụ thể như sau N hóm TSCĐ NGTSCĐ GTHMLK GTCL N hà cữa, VKT 1.927.823.800 1.065.502.193 862.321.607 Máy móc, thiết bị 117.900.509 75.422.330 42.458.179 Phương tiên vận tải 73.703.866.822 12.707.592.428 60.996.274.394 9
 10. D ụng cụ quản lý 2.059.123.800 774.349.428 1.314.774.372 Tổng cộng 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 N hư vậy để thúc đẩy hoạt động vận tải công ty không ngừng đổi mới, đầu tư thêm tài sản cố định đặc biệt là đầu tư cho phương tiện vận tải – Tài sản chủ yếu phục vụ cho hoạt động của công ty. 1.3.1.2. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. Công ty Vận tải Thuỷ Bắc không phải là môt công ty sản xuất vât chất thực sự mà là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, cho nên sản xuất gắn liền với tiêu thụ. Tài sane lưu động chiếm một tỉ trọng không lớn trong tông tài sản của công ty. Nhưng sự biến động của tài sản lưu động không phải là không có ý nghĩa trong việc phân tích sự phát triển trong việc mở rộng quy mô sản xuất của công ty. Nhìn và bảng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn trong năm 2000 và 2001 ta thấy giá trị của TSLĐ có xu hướng giảm xuống, điều này có nghĩa là vòng chu chuyển của TSLĐ nhanh hơn và số tồn kho cuối năm không nhiều. Công ty chú trọng hơn trong công tác đầu tư thêm TSCĐ. Tài sản lưu động và đẩu tư ngắn hạn năm 2000 10
 11. Tài sản Số dư đ ầu năm Số d ư cuối năm 1. Tiền 703.291.749 12.197.763.960 2. Các khoản đầu tư - - tài chính ngắn hạn 3. Các kho ản phải 11.863.895.131 14.242.692.154 thu 6.031.752.481 7.214.309.868 4. H àng tồn kho 1.736.083.868 1.303.874.126 5. Tài sản cố định - - khác 6. Chi phí sự nghiệp Tổng cộng 20.335.023.166 34.958.640.108 Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn năm 2001 Tài sản Số dư đ ầu năm Số d ư cuối năm 1. Tiền 12.197.763.960 4.276.674.839 2. Các khoản đầu tư tài - - chính ngắn hạn 3. Các kho ản phải 14.242.692.154 9.002.270.868 thu 7.214.309.868 9.349.620.337 4. H àng tồn kho 1.303.874.126 2.753.482.969 5. Tài TS lưu đ ộng - - khác 6. Chi phí sự nghiệp Tổng cộng 34.958.640.108 25.382.049.013 3.1.2. Một số kết quả chủ yếu đạt được của công ty trong những năm gần đây. 11
 12. Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tổng công ty hàng hải Việt N am, công ty vận tải Thuỷ Bắc cũng như bao doanh nghiệp khác khi chuyển sang nền kinh tế thị trường gặp phải không ít những khó khăn trong việc sử dụng vốn sự cạnh tranh gay gắt của thị trường… nhưng không vì thế mà công ty tự đánh mất mình. V ới sự nổ lực của chính bản thân, cùng với sự giúp đỡ của các cấp các ngành có liên quan của tổng công ty hàng hải Việt Nam cho đến nay công ty đã không ngừng phát triển, thị trường được mở rộng, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Điều này được thể hiện qua biểu dưới đây : Kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2000 – 2001 So sánh năm 2000 – 2001 Nội dung Năm 2000 Năm 2001 Tăng / giảm Tỉ lệ %  /  1.Vốn kinh doanh 70.011.257.198 94.448.247.139 +24.436.989.941 +34,9 -Vốn cố định 35.052.617.090 69.066.198.126 +34.013.581.036 +97 -Vốn lưu động 34.958.640.108 25.382.049.013 -9.630.591.095 -27,5 2 Doanh thu thuần 44.240.225.003 73.569.051.243 +29.355.826.240 +66,36 3 LN sau thuế 46.216.587 116.008.178 +69.791.591 +151,01 4 NS phải nộp NN 665.057.634 863.324.540 197.816.906 29,72 12
 13. 4 Số công nhân 264 304 6 Thu nhập BQđầu 1.167.053 1.386.789 +201.736 17,29 người /tháng Qua biểu trên ta có thể thấy một cách tổng quát là doanh nghiệp hoạt động mang lại hiêụ quả tốt, ngày càng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đời sống cán bộ công nhân viên ngày được nâng cao. Nhìn biểu 2 dưới đây ta cũng thấy quy mô về vốn kinh doanh được mở rộng. Tổng số vốn năm 2001 tăng 34.9% so sới năm 2000. Đ ặc biệt là vốn cố định tăng 97% cho thấy công ty rất chú trọng dầu tư thêm tài sản cố định tuy nhiên việc tăng quy mô về vốn cũng kéo theo số nợ phải trả tăng lên. Về cơ cấu vốn nợ phải trả chiếm một tỷ trọng quá cao (92.13% năm 2000 và 94.13 năm 2001). Công ty duy trì một tỷ lệ như vậy rất nguy hiểm, nếu thị trường có sự biến động về tài công ty sẽ đứng bên bờ vực phá sản. 13
 14. B iểu: C ơ cấu vốn và nguồn vốn trong năm 2000 và 2001 Năm 2000 Năm 2001 So sánh năm 2001 với 2000 Chỉ tiêu Số tiền Tỉ Số tiền Tỉ Số tăng/giảm Tỷ lệ trọng(%) trọng(%) % Tổng số vốn 70.011.257.198 100 94.448.247.139 100 +24.436.989.941 +34,9 Vốn cố định 35.011.617.090 5.0.07 69.066.198.126 73.13 +34.013.581.036 97 Vốn lưu động 34.598.640.108 49.53 25.382.049.013 26.87 -9.630.591.095 -27,5 Tổng nguồn vốn 70.011.257.198 100 94.448.247.139 100 +24.436.989.941 +34,9 Nợ phải trả 64.498.818.207 92.13 88.901.609.281 94.13 24.402.791.074 +37,83 + Nợ dài hạn 34.657.931.699 51.126.166.889 + Nợ ngắn hạn 29.666.908.817 37.409.961.373 + Nợ khác 173.977.691 368.481.019 - Nguồn vốn chủ SH 5.512.438.991 7.87 5.546.673.585 8.57 34.198.867 0,62 1.3.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN quý IV/2001. Công ty V ận tải Thuỷ Bắc có một thuận lợi là được nhà nước giảm thuế G TGT cũng như các kho ản lệ phí khác cho nên công ty luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt các khoản phải thanh toán với nhà nước. Biểu dưới đây thể hiện được tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước trong quý 4 năm 2001. 14
 15. Biểu tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Quý IV/ 2001 Mả Số còn phải Số phát sinh trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Số còn phải nộp Số nộp đầu kì cuối kì Số đă nộp Số phải nộp Số phải nộp Số đã nộp Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 6 7 8=3+4-5 I.Thuế. 10 271483523 665507634 824982673 2753031456 3032321837 (7806585) 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa 11 199597721 83186746 9.537.400 (89737012) 288.960.647 (129099902) 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu 12 35976585 353976585 353976585 353976585 0 3. Thuế TTĐB 13 4. Thuế xuất nhập khẩu 14 398001268 461468688 174679366 1136608773 38070593 5. Thuế TNDN 15 12809943 11554146 11554146 12809943 115541146 6. Thu trên vốn 16 10741159 34662441 34662441 10741159 34662441 7. Thuế tài nguyên 17 8. Thuế nhà đất 18 9. Tiền thuê đất 19 48334700 226517600 33986400 37005900 10. Các loại thuế khác 20 1950000 1950000 II. Các khoản nộp hộ 30 42415683 38346867 346439000 384780567 4113816 1. Các khoản thu phụ 31 15
 16. 2. Các khoản phí lệ phí 32 346439000 346439000 0 3. Các khoản khác 33 42455683 38346867 38341869 4113816 Tổng công(40=30+10) 40 313939206 665507634 863324540 1502205541 1502205541 (3693042) 16
 17. 1.4. Tổ chức công tác hạch toán. 1.4.1 Nhiệm vụ Để đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, để đ ưa ra kết luận chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp không thể thiếu vai trò của kế toán. Trong cơ chế thị trường hiện nay, để phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của mình phòng kế toán của công ty đang thực hiện những vai trò sau. Ghi chép tính toán một cách chính xác, kịp thời tình hình sử dụng - vật tư tài sản, tiển vốn trong công ty. Tính toán chính xác kịp thời kết quả hoạt động vận tải và vai trò hoạt động khác của công ty. Thông qua việc ghi chép phản ánh, kiểm tra tình hình thực hiện kế - hoạch vận chuyển, định mức tiêu hao nguyên liệu,nhiên liệu, phụ tùng… của tàu, kế hoạch thu phí, kỷ luật thu nộp và các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước. Cung cấp số liệu kế toán một cách nhanh chóng, kịp thời giúp cho - ban giám đốcthực hiên công tác quản trị doanh nghiệp. 1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán. Công ty vận tải Thuỷ Bắc là doanh nghiệp thuộc tổng công ty hàng hải Việt Nam, công ty có bảy trung tâm chi nhánh xuyên suốt từ bắc vào nam. Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy mô hoạt động của công ty, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức hân tán tại các trung tâm, chi nhánh hay xí nghiệp đều có phòng kế toán riêng, thực hiện hạch toán độc lập đến cuối kì thực hiện báo sổ lên công ty để phòng kế toán công ty thực hiện việc xác định kết quả kinh doanh toàn công ty. Phòng tài chính kế toán của công ty chịu sự chỉ đạo chung của kế toán trưởng. Phòng gồm sáu người trong đó có thủ quỷ chuyên thu chi tiền mặt, những người còn lại tham gia vào quá trình hạch toán. 18
 18. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty vận tải Thuỷ Bắc K toán tr ng K toán các TK K toán các TK K toán các TK K toán các TK 621,622,627,642 511,131,331 111,141,333,136 1123,138,334,338 K toán các n v tr c thu c 1.4.3 Hình thức kế toán và sổ kế toán. Với đặc điểm là công ty có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nên để thuận tiện cho công tác ghi chép sổ sách một cách chính xách, hiệu quả nên công ty đã áp cụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. Theo hình thức kế toán này, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đ ược phản ánh ở chứng từ gốc, tổng hợp lập chứng từ ghi sổ. Việc ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tiến hành tách rời việc ghi theo thứ tự thời gian và ghi theo hệ thống tách rời việc ghi sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết. - Các sổ kế toán sử dụng : + Sổ chi tiết. + Sổ các tài khoản + Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ. 19
 19. - Các mẫu báo cáo kế toán : + Mẫu biểuB- 01: Bảng cân đối kế toán + Mẫu biểu B-02 : Báo cáo kết quả kinh doanh + Mẫu biểu B-03 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Mẫu biểu B- 04 : Thuyết minh các báo cáo tài chính Trình tự ghi sổ Ch ng t g c Ch ng t ghi s S chi ti t S qu S KCTGS S cái B ng TH chi ti t B ng cân i s phát sinh Báo cáo tài chính Ghi hằng ngày Ghi cuối quý Đối chiếu, kiểm tra 20
nguon tai.lieu . vn