Luận văn: Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng...

  • 30/08/2018 02:10:30
  • 42 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Kinh tế quản lý tài nguyên môi trường, trường đại học kinh tế quốc dân là một ngành ngiên cứu đã tồn tại hơn hai thập kỷ nhưng nhìn chung vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Nhiều người vẫn thắc mắc đại học quốc gia Hà Nội có ngành môi trường, đại học xây dựng và nhiều trường khác cũng có ngành môi trường, vậy kinh tế môi trường của trường kinh tế quốc dân có gì khác với các trường khác? Chuyên ngành kinh tế quản lý môi trường là nghiên cứu vấn đề môi trường dưới góc độ kinh tế hay là...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.20 M, số trang : 57

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ