Xem mẫu

i VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VŨ VĂN HÀ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT HOLOXEN VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN CỦA HỆ THỐNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI – 2015 ii VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VŨ VĂN HÀ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT HOLOXEN VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN CỦA HỆ THỐNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Mã số: Địa chất học 62 44 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH Nguyễn Địch Dỹ TS. Đinh Văn Thuận HÀ NỘI – 2015 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả Vũ Văn Hà iv LỜI CẢM ƠN Luận án được thực hiện tại Phòng Địa chất Đệ tứ, Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dưới sự hướng dẫn của PGS.TSKH. Nguyễn Địch Dỹ và TS. Đinh Văn Thuận. Trong quá trình thực hiện luận án NCS đã được Lãnh đạo Phòng Địa chất Đệ tứ và Lãnh đạo Viện tạo điều kiện tốt nhất để tập trung hoàn thành luận án. Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các thầy hướng dẫn NCS đã hình thành được bản luận án. NCS cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ và góp ý sâu sắc trong quá trình thực hiện luận án và tại Hội thảo luận án của các nhà khoa học như: PGS.TS. Doãn Đình Lâm, PGS.TS Phạm Huy Tiến, GS.TS. Trần Nghi, TS. Nguyễn Xuân Huyên, GS.TSKH Lê Đức An, PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, TS. Mai Thành Tân, TS. Ngô Quang Toàn, TS. Vũ Quang Lân, TS. Phan Đông Pha, TS. Đinh Xuân Thành... Nhân dịp này, NCS xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy hướng dẫn, các nhà khoa học và các đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan đã giúp đỡ và góp ý kiến để NCS hoàn thành bản luận án này. NCS xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện Địa chất và Phòng Địa chất Đệ tứ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NCS trong suốt thời gian làm luận án. Tác giả luận án Vũ Văn Hà v MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CỨU LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ............................................................................................7 1.1. Lịch sử nghiên cứu.............................................................................7 1.2. Hệ phương pháp nghiên cứu.............................................................22 1.2.1. Phương pháp luận........................................................................22 1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu ......................................................23 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO – ĐỊA CHẤT VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HỆ THỐNG SÔNG CỬU LONG .............................................29 2.1. Đặc điểm địa mạo.............................................................................29 2.1.1. Địa hình nguồn gốc sông.............................................................29 2.1.2. Địa hình nguồn gốc hỗn hợp sông – biển.....................................32 2.1.3. Địa hình nguồn gốc biển..............................................................33 2.2. Đặc điểm địa chất.............................................................................36 2.2.1. Địa tầng.......................................................................................36 2.2.2. Kiến tạo.......................................................................................53 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG TRẦM TÍCH HOLOXEN VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN CỦA HỆ THỐNG SÔNG CỬU LONG ...............61 3.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................61 3.1.1. Khái niệm về châu thổ (Delta).....................................................61 3.1.2. Khái niệm về estuary...................................................................62 3.1.3. Khái niệm về thung lũng cắt xẻ ...................................................63 3.1.4. Định nghĩa về tướng trầm tích.....................................................63 3.1.5. Tổ hợp tướng trầm tích................................................................64 3.1.6. Định luật Walther........................................................................64 3.2. Nhóm tướng bồi lấp thung lũng cắt xẻ..............................................65 3.2.1. Tướng cát sạn sỏi lòng sông ........................................................65 3.2.2. Tướng bột cát đê tự nhiên............................................................66 3.2.3. Tướng sét bột đầm lầy nước ngọt.................................................67 3.2.4. Tướng bột sét đồng bằng ngập lụt................................................68 ... - tailieumienphi.vn