Xem mẫu

  1. L a ng kính Canon theo m c ích Tùy vi c ch p chân dung hay phong c nh, th thao mà m i lo i ng u có th m nh c a riêng mình. Ch p chân dung Chân dung bao gi cũng hay ư c ý u tiên b i h u như ai bư c chân vào nhi p nh cũng thích th lo i này. Thông thư ng m t ki u chân dung c i n s là m t khuôn m t kh ái v i n n h u nhòe m , vì th c trưng c a nh ng ng thích h p cho nhu c u này là các ng có m l n, v i f/2,8 ho c th m chí nh hơn. Các ng m l n còn thích h p cho vi c ch p trong i u ki n ánh sáng y u mà không ph i dùng t i èn flash hay tăng ISO, nh ng thông s nh hư ng không nh t i ch t lư ng nh chân dung. làm tôn lên v p trong nh chân dung, thông thư ng ng kính ph i có góc nhìn hơi phóng i t l lên m t chút. Vì th các tiêu c t kho ng 70 mm t i 135 mm là h p lý cho th lo i này. Các ng tiêu c ng n dù cũng có th ch p chân dung nhưng thư ng phù h p v i ki u chân dung t p th thay vì chân dung ơn. S d ng các ng zoom có c góc r ng và tele cũng là m t gi i pháp khá ti t ki m phù h p v i t ng lo i hình nhân v t.
  2. Lưu ý là tiêu c phù h p trên áp d ng cho các máy Full Frame (như 5D Mark II). i v i các máy c m bi n APS-C như 450D hay 50D… ph i nhân hình lên 1,6 suy ra tiêu c h p lý. M ts ng t i ưu cho nhu c u này. 1. EF 50mm f1.8 Mark II: ng r ti n nhưng r t h p lý, khi l p lên APS-C tiêu c tr thành 80mm, m l n hơn h n ng kit 18-55mm. 2. EF 50mm f/1.4 USM: Tiêu c 50 dù hơi ng n so v i FF nhưng v n luôn là l a ch n h p lý. Phiên b n cao c p hơn có m f/1,4 có c u trúc v ng ch c hơn h n, nh t là mô-tơ l y nét siêu thanh USM. 3. EF 85mm f1.8 USM: M t ng chân dung kinh i n t th i các máy phim, tiêu c h p lý trên các máy FF, còn trên APS-C s tr thành 135mm, hơi dài m t chút. Giá ng kính này cũng r t d ch u, ch vài trăm USD. 4. EF-S 17-55mm f2.8 USM: ng kit chuyên cho APS-C h p lý hơn ng 17-85 trư c ây do m l n hơn. H tr USM và d i tiêu c chu n tương ương 27 – 88mm, khá cho h u h t chân dung thông thư ng. 5. EF 24-70mm f2.8L USM: V n là ng a năng kiêm ng chân dung ư c nhi u ngư i mua nh t c a Canon dù giá thành hơi t do ng c p ng L.
  3. Ch p th thao, hoang dã c trưng c a các i tư ng này là ph i có b c nh p t nh ng kho ng cách xa, vì th các ng kính dùng cho th lo i này ph i là tele zoom t i thi u t 70mm tr lên, m l n f/2,8 mb ot c ch p b t dính nh ng pha hành ng. Ngoài ra các ng này còn ph i ư c h tr b i cơ ch n nh hình nh và cơ ch l y nét siêu thanh m b o không n, nh t là khi ch p ng v t. Vì th không ph i t nhiên mà riêng d i 70 – 200mm dòng L Canon ã có t i 4 lo i khác nhau, chưa k các d i g n tương ương như 70 – 300mm hay 75 – 300mm còn thêm vài lo i n a. M ts ng t i ưu cho nhu c u này. 1. EF-S 55-250mm IS: ng zoom chuyên d ng cho máy c m bi n nh , không l p ư c trên FF. Dù không có USM nhưng d i tele lên t i 400mm và giá thành l i r khi n cho ng này cũng là m t l a ch n khá h p lý. 2. EF 75-300mm f/4-5.6 III: Ra m t n phiên b n III th y ng này v n còn r t ư c nhi u ngư i yêu thích. Cùng trong d i này còn ph i k n ng EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM, cao c p hơn m t chút nh thêm ch ng rung và USM.
  4. 3. EF 70-200mm f/2,8L IS USM: ng telezoom L thông d ng nh t c a Canon, cùng v i 24 – 70mm là hai ng ư c y u thích nh t. Tuy nhiên giá thành còn t . Ngư i dùng ít ti n hơn có th ch n 70-200mm f/4L IS USM ho c f/2,8 nhưng không IS. 4. M t s ng hay nhưng cũng thu c hàng nh và khó ki m hơn g m EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM, EF 200mm f/2.8L II USM, EF 300mm f/4L IS USM, EF 400mm f/5.6L USM. Ch p macro M c dù các lo i ng kính u có th ch p c n c nh t t nhưng ng macro th c th s cho ch t lư ng nh t t hơn h n do ư c thi t k chuyên ch p các i tư ng ki u này (côn trùng, hoa…). Các ng macro th c th thư ng có tiêu c loanh quanh kho ng 100mm, vì th cũng có th ư c dùng như m t ng ch p chân dung. M ts ng kính t i ưu cho nhu c u này.
  5. 1. EF-S 60mm f2.8 USM Macro ư c thi t k chuyên cho thân APS-C v i tiêu c tương ương kho ng 96mm, kho ng l y nét 20cm. 2. EF 100mm f/2.8 USM Macro: ng phù h p v i c thân FF, có phóng i 1x, kho ng nét t i thi u 31cm. 3. EF 100mm f/2.8L IS USM Macro: Tương t tiêu c như ng trên nhưng thu c hàng ng c p L nên giá thành "chát" hơn h n. 4. MP-E65 f/2.8 1-5 x Macro: N u mu n ch p nh ng i tư ng siêu nh thì ây s là l a ch n h p lý b i có th cho phóng i không ch 1x mà còn t i 5x. ng l y nét b ng tay và có kho ng l y nét t i thi u 24cm. Góc r ng ng góc r ng giúp b n ch p t t các nh phong c nh, các tòa ki n trúc mà không ph i lùi l i ng quá xa, ho c ch p chân dung nhóm cũng r t hi u qu . H u h t các ng kit u có tiêu c góc r ng, nhưng ó m i ch là nh ng tiêu c giúp ngư i dùng làm quen v i th gi i góc r ng th t s . M ts ng t i ưu cho nhu c u này.
  6. 1. EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM: Chuyên cho các máy APS-C, ng góc r ng này tương ương 16 – 35mm, r t phù h p v i ch p phong c nh, n i th t, nh t là cũng có USM. Tuy nhiên ng v n hai m v i f chưa r ng. 2. EF 16-35mm f/2.8L II USM: L p lên máy FF thì ây là m t ng zoom góc r ng hoàn h o, nh t là v i ng c p L v i f/2,8, tuy nhiên khi l p lên APS-C tiêu c l i tr thành 25 – 56mm, d i không có gì c bi t. 3. EF 17- 40mm f/4L USM: Tương t như ng trên, r t thích h p v i FF nhưng còn chưa h p d n v i ngư i dùng máy c m bi n APS-C, nh t là v n giá thành dù m f/4 cũng ã kéo giá gi m khá nhi u. 4. EF 15mm f/2.8 Fisheye: ng m t cá siêu r ng, t o hi u ng c áo v i góc nhìn lên t i 1800, nh t là khi ư c l p trên thân FF. Khi l p trên thân APS-C, tiêu c còn 24mm nhưng v n t ư c m t s hi u ng nh t nh. a m c ích Bên c nh ng kit, ng kính a m c ích s có d i zoom bao trùm t r ng t i tele giúp ngư i ch p không c n ph i tháo ra trong su t quá trình ch p. Tuy
  7. nhiên, nhi u khi do gi m giá thành ho c trang b d i tiêu c hơi tham lam mà ch t lư ng hình nh các ng này chưa th coi là cao ư c. M ts ng t i ưu cho nhu c u này. 1. EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS: ng tiêu c kh ng, g n như bao trùm m i lĩnh v c ch p thông thư ng, nh t là còn có c cơ ch ch ng rung. L p trên các máy APS-C, d i tiêu c tr thành 28 - 320mm. L i th giá r là i m m nh duy nh t c a ng kính này. 2. EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS: Chuyên d ng cho APS-C v i tiêu c tương ương 29 – 216mm, ây cũng là m t l a ch n kh i u t t cho nh ng ngư i không quá c u kỳ v ch t lư ng. 3. EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM là ng thay th cho ng kit 17 – 85mm r t ph bi n, l i ư c thêm chút l i th tiêu c r ng. 4. EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM: L i m t ng kit h p lý, nh t là xét v f/2,8, IS và USM, nhưng kèm theo các công ngh này là giá thành l i b y cao lên nhi u. 5. EF 24-105mm f4L IS USM: M t s l a ch n h p lý thay th cho b n t ti n 24 – 70mm, ch hy sinh m t chút f/4, nhưng v n ư c hư ng l i nh ng c p ng L.
nguon tai.lieu . vn