Xem mẫu

  1. Lỗi “The backup failed” khi tạo image trong Windows 7
  2. Quản Trị Mạng - Do đặc thù của công việc có liên quan đến kỹ thuật và thử nghiệm, chúng tôi thường xuyên phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm các loại phần mềm, ứng dụng khác nhau trên nhiều nền tảng hệ điều hành, chẳng hạn như 32 và 64 bit, do vậy việc tạo và sao lưu file image của hệ thống là rất quan trọng. Trên thực tế, việc kiểm tra, thử nghiệm phần mềm trên 1 hệ thống Windows hoàn toàn “sạch sẽ” sẽ chính xác hơn rất nhiều so với 1 máy tính sử dụng Windows nhưng đã được cài đầy đủ driver cũng như phần mềm hỗ trợ khác. Trong 1 lần tiến hành tạo file image cho hệ thống Windows 7 Ultimate 64 bit (x64) và cập nhật bản SP1 đầy đủ, thì chúng tôi đã gặp lỗi trong khi làm bằng công cụ có sẵn đi kèm trong Windows. Quá trình sao lưu gặp lỗi và hiển thị dòng thông báo như dưới đây: The backup failed. There is not enough disk space to create the volume shadow copy on the storage location. Make sure that, for all volumes to be backup up, the minimum required disk space for a shadow copy creation is available. This applies to both the backup storage destination and volumes included in the backup. Minimum requirement: For volumes less than 500 megabytes, the minimum is 50 megabytes of free space. For volumes more than 500 megabytes, the minimum is 320 megabytes of free space. Recommended: At least 1 gigabyte of free disk space on each volume if volume size is more than 1 gigabyte. (0×80780119) Dung lượng ổ lưu trữ được sử dụng trong trường hợp này là 250 GB, trong khi tổng dung lượng của phân vùng cần sao lưu chỉ là 16 GB, do vậy nguyên nhân chắc chắn không phải do không đủ dung lượng để lưu trữ file image. Và sau nhiều lần kiểm tra, tác giả đã phát hiện ra phân vùng System Reserved (100 MB) với dung lượng trống đã giảm từ 70% xuống còn khoảng 30%:
  3. Và đây chính là nguyên nhân gây gián đo ạn quá trình tạo image trong Windows 7. Để khắc phục vấn đề này, các bạn chỉ cần thực hiện theo một số bước như sau: nhấn chuột phải vào My Computer và chọn Manage, cửa sổ Computer Management hiển thị, chúng ta chọn tiếp Storage > Disk Management. Chọn phân vùng System Reserved > Change Drive Letter and Paths, sau đó nhấn tiếp nút Add, gán cho phân vùng này 1 ký t ự khác và nhấn OK, ví dụ tại đây là Z:
  4. Sau đó, mở Command Prompt và gõ lệnh: fsutil usn query journal Z: Gõ tiếp lệnh: fsutil usn deletejournal /N /D Z: Sử dụng lại chức năng Computer Management, và lần này các bạn nhấn nút Remove để xóa bỏ ký tự ổ đĩa của phân vùng. Kể từ thời điểm này, quá trình tạo file image lưu trữ sẽ thành công mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Chúc các bạn thành công!
nguon tai.lieu . vn