Xem mẫu

  1. L i ích t qu m ng Qu m ng không ch p, chúng còn ngon và có nhi u l i ích không ng n, giúp c i thi n s c kh e và ch ng lão hóa hi u qu
  2. Các lo i qu m ng như dâu tây, mâm xôi, anh ào… luôn ng ngôi u b ng trong danh sách nh ng th c ph m a ích l i cho ngư i s d ng. Chúng là ngu n cung c p d i dào ch t xơ, kali, mangan, magiê, folate và vitamin C. Các lo i vitamin và các ch t ch ng oxy hóa có trong qu m ng giúp c i thi n làn da, cho b n m t h tim m ch kh e m nh và ch ng lão hóa. Ngăn ng b nh tim m ch và ung thư Ngoài vi c ch ch a r t ít năng lư ng, các lo i qu m ng còn ch a nhi u ch t ch ng oxy hóa có kh năng ch ng k t dính ti u c u, giúp làm tăng cholesterol HDL và h huy t áp. N u ăn ho c u ng nư c ép qu m ng tương ương 150g m i ngày thì trong kho ng 2 tháng, lư ng cholesterol t t có th tăng 5,2% và huy t áp gi m trung bình kho ng 1,5 i m. i u này giúp ngăn ng a các b nh lý ng m ch vành hi u qu và cũng có tác d ng ch ng ung thư cho cơ th . Ch t lycopene có trong cà chua - cũng là m t lo i qu m ng - giúp gi m nguy cơ m c b nh tim. Anh ào chua cũng giúp vòng eo thon nh , ng th i y lùi nguy cơ m c các b nh tim m ch và nh ng b nh liên quan n trao i ch t. Axit ellagic có trong dâu tây, mâm xôi, nam vi t qu t… cũng ho t ng như m t ch t ch ng oxy hóa, làm tê li t các ch t sinh ung
  3. thư và làm ch m s s n sinh các t bào ung thư. c bi t qu mâm xôi en có tác d ng kìm hãm s phát tri n c a b nh ung thư vòm mi ng. C i thi n làn da và ch ng lão hóa Axit ellagic cũng có tác d ng ngăn ng a các v t nhăn và c i thi n các thương t n c a da gây ra b i ánh sáng m t tr i, c bi t là tác d ng trên làn da b tác ng b i tia c c tím. M t h p ch t tiêu h y g c t do là pycnogenol có trong nho, nam vi t qu t, qu lý chua en, qu vi t qu t, mâm xôi, dâu tây, anh ào en… cũng làm gi m s viêm nhi m do ánh n ng m t tr i mang l i. Mơ và cà chua thì giàu lycopene giúp b o v da kh i ánh n ng m t tr i và làm ch m quá trình lão hóa. có tác d ng t t nh t, b n nên ăn m i ngày m t bát mơ ho c m t ly nư c ép cà chua. Dâu tây ch a lư ng vitamin C hàng u trong các lo i hoa qu . Và vitamin C giúp tr hóa làn da, lo i b nh ng t bào ch t, nhanh chóng tái t o t bào da m i. H qu m ng cũng có nhi u lo i trái s h u m t lư ng Vitamin E áng k , giúp làn da m n màng và tươi sáng, không b khô và thô ráp. Gi m cân và tác d ng khác
  4. Mâm xôi, cam quýt, lý gai có lư ng nư c cao, ch t xơ cũng nhi u nên kh ng ch lư ng ư ng trong máu r t h u hi u. Ch c n kho ng 100g mâm xôi cũng ã áp ng 30% lư ng ch t xơ c n thi t cho b n m i ngày. Qu vi t qu t ư c xem như là m t trong nh ng lo i “siêu th c ph m” b i hàm lư ng vitamin cao, giúp “ t cháy” l p m dư th a trong cơ th . i u này ã ư c các nhà khoa h c M nghiên c u và công nh n lo i qu này có th chuy n hóa các ch t béo và ư ng trong cơ th chúng ta, phá hu s tích lũy m d dày, cân b ng lư ng ư ng huy t và gi m cholesterol trong máu. Da c a qu vi t qu t, mâm xôi và dâu tây có ch t Antioxidants ch ng ôxy hóa, là ch t ch ng béo phì r t hi u qu . Anti- oxidants còn giúp tăng nhanh quá trình trao i ch t c a các t bào và thanh l c các ch t c trong cơ th . Qu mâm xôi cung c p nhi u ch t xơ, và có nhi u hàm lư ng kali, vitamin C, vitamin K và cũng r t nhi u lutein t t cho m t, ngăn ng a b nh ung thư tuy n ti n li t c a các ông. Ngoài ra, mâm xôi còn có tác d ng ch ng nhi m trùng ư ng ti t ni u. Lá c a nó có th dùng tươi hay phơi khô, dùng như trà và t t như m t v thu c, có th i u hoà kinh nguy t.Qu m ng không ch p, chúng còn ngon và có nhi u l i ích không ng n, giúp c i thi n s c kh e và ch ng lão hóa hi u qu
  5. Các lo i qu m ng này r t ngon và b dư ng, c n ư c b sung nhi u trong thành ph n dinh dư ng m i ngày. B n ch c n r a s ch là có th thư ng th c ngay, ho c có th tr n chung v i yaourt thành b a i m tâm ngon mi ng và b ích. Ho c b n có th tr n chung vào b t khi nư ng bánh bông lan, hay dùng ph m t trang trí bánh. Dâu tây x t lát có th tr n vào salad r t ngon và thích h p cho mùa hè, i m xuy t th t p cho ĩa rau xanh c a b n. Dâu tây, vi t qu t... có th dùng xay sinh t , là món u ng b dư ng và ngon mi ng. Tuy nhiên, các loài quá này khó b o qu n, d b hư. Các b n nên vào t l nh và dùng ngay, ch nên r a s ch trư c khi dùng vì qu d b úng. 8 nư c qu t t cho s c kh e: - Nư c l u: giúp gi m m trong máu và ch ng ung thư tuy n ti n li t - Nho : b o v tim m ch, ch ng ung thư và b o v ch c năng gan - Nư c vi t qu t: gi m béo, c i thi n ư ng huy t và gi m cholesterol - Nư c dâu t en: c ch s tăng trư ng c a t bào ung thư th c qu n. - Nư c qu c Açaí: giúp nhu n trư ng, gi i c, làm p da
  6. - Nư c nam vi t qu t: ngăn ng a các b nh truy n nhi m ư ng ti t ni u - Nư c cam: tr viêm kh p, ngăn ng a t qu - Nư c táo ép: ngăn ng a b nh suy n, tăng cư ng trí l c, tiêu c, n nh ư ng huy t
nguon tai.lieu . vn