Xem mẫu

  1. Loài người vẫn đang tiếp tục tiến hóa Một nghiên cứu mới công bố về dân số ở Massachusetts (Mỹ) cho thấy những bằng chứng về quá trình tiến hóa của loài người vẫn đang tiếp tục.
  2. Một nhóm nhà khoa học do Stephan Stearns, chuyên gia về sinh học tiến hóa của Đại học Yale, đứng đầu cho rằng quá trình chọn lọc tự nhiên ở người hiện đại không vì lý do sinh tồn, mà rất có thể ở những khác biệt về khả năng sinh sản của phụ nữ. Theo đó, những phụ nữ có nhiều con cũng có nhiều khả năng di truyền lại đặc tính của mình cho thế hệ sau hơn. Time cho biết nhóm nghiên cứu của Stearns đã theo dõi
  3. các thống kê từ 2.238 phụ nữ thời kỳ sau mãn kinh ở Viện nghiên cứu tim mạch Framingham, nơi lưu giữ tiền sử bệnh lý của 14.000 người dân tại Framingham, Massachusetts từ năm 1948. Các nhà nghiên cứu tìm kiếm các mối liên hệ giữa những đặc điểm thể chất ở phụ nữ, bao gồm chiều cao, cân nặng, huyết áp và nồng độ cholesterol với số lần sinh nở của họ. Theo đó, những phụ nữ đầy đặn (nhưng không béo phì) thường có khuynh hướng nhiều con hơn. Nếu các khuynh hướng này tiếp tục mà không có thay đổi sâu sắc nào tại thị trấn được lấy làm mẫu nghiên
  4. cứu, trong 10 thế hệ nữa, tức đến năm 2049, một phụ nữ ở Framingham trung bình sẽ thấp hơn 2cm và nặng hơn 1kg so với hiện giờ, khỏe mạnh hơn, có con đầu lòng sớm hơn năm tháng và bước vào thời kỳ mãn kinh muộn hơn 10 tháng so với hiện giờ, tức là quá trình tiến hóa tự nhiên sẽ tiếp tục.