Xem mẫu

  1. Home NETWORK Bao gồm những lệnh rất hữu ích nếu bạn là một nhà quản trị mạng, có những lệnh giúp bạn làm việc nhanh hơn so với dùng giao diện của HĐH Windows. Lệnh Công dụng Lệnh Công dụng ATMADM Theo dõi các kết nối EVNTCMD Hiển thị các sự kiện ATM của dịch vụ SNMP FINGER Hiển thị thông tin người FTP Khởi động cửa số kết dùng hệ thống chạy dịch nối để truyền tập tin vụ Finger HOSTNAME Hiển thị tên máy IPCONFIG Hiển thị thông tin về địa chỉ IP, subnet mask... IRFTP Truyền tập tin qua cổng LPQ Hiển thị trạng thái hồng ngoại chuỗi in LPR In một tập tin trên mạng NET Các thiết lập về tài ACCOUNTS khoản ngừơi dùng NET Thiết lập cho các máy NET CONFIG Hiển thị, hoặc cấu COMPUTER trên tên miền. hình cho các dịch vụ đang chạy NET Phục hồi một dịch vụ bị NET FILE Hiển thị tất cả các tập CONTINUE tạm dừng tin sẵn sàng chia sẽ trên một máy. NET Thiết lập cho các nhóm NET HELP Hiển thị các giúp đỡ GROUP trên mạng cho các lệnh về mạng NET Giải thích cho một mã lỗi NET Thiết lập cho các HELPMSG của Windows 2000 LOCALGROUP nhóm nội trên máy.
  2. NET NAME Thiết lập các biệt danh NET PAUSE Tạm dừng một dịch vụ trong mạng NET PRINT Thiết lập công việc in ấn NET SEND Gửi một thông điệp trên mạng nội bộ NET Cấu hình cho một phiên NET SHARE Chia sẽ tài nguyên trên SESSION làm việc trên mạng máy NET START Khởi động một dịch vụ NET Hiển thị tình hình hoạt trên máy STATISTICS động của các thành phần của dịch vụ Wortstration và Server NET STOP Dừng hoạt động một dịch NET TIME Đồng bộ hóa thời gian vụ hệ thống của máy cục bộ với máy chủ thời gian NET USE Kết nối đến một tài NET USER Thiết lập cho một tài nguyên chia sẽ trên mạng khoản người dùng trên mạng. NET VIEW Hiển thị tài nguyên được NETSTAT Hiển thị tình hình hoạt chia sẽ trên mạng động của TCP/IP PATHPING Phân tích chi tiết đường PING Kiểm tra kết nối với truyền của gói dữ liệu trên một máy trên mạng mạng ROUTE Xác định đường đi của TRACERT Công cụ phân tích một gói dữ liệu trên mạng đường đi của một gói dữ liệu. Copyright © Trần Quang Hải 2006 - qhaivn@gmail.com
nguon tai.lieu . vn