Xem mẫu

  1. Home FILES & FOLDERS Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác cơ bản đối với tập tin, thư mục và các ổ đĩa ... như tạo mới, chỉnh sửa, thiết lập các thuộc tính, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa .... Lệnh Công dụng Lệnh Công dụng ASSOC Chỉnh sửa hoặc thiết lập ATTRIB Thiết lập hoặc gỡ bỏ mô tả cho một kiểu tập tin một thuộc tính của tập tin CACLS Phân quyền truy cập cho CHKDSK Kiểm tra và sửa lổi các tập tin và thư mục ổ đĩa CHKNTFS Thiết lập chế độ tự kiểm CIPHER Hiển thị hoặc chỉnh sửa tra các phân vùng ổ cứng sự mã hóa các tập tin, thư mục trên phân vùng dùng NTFS COMP So sánh tập tin COMPACT Hiển thi hoặc chỉnh sửa sự nén tập tin, thư mục trên phân vùng NTFS CONVERT Chuyển đổi các phân vùng COPY Sao chép các tập tin sang NTFS COPY CON Tạo một tập tin DEL Xóa tập tin DIR Hiển thị danh sách tập tin, EDIT Trình soạn thảo tập tin thư mục EDLIN Trình soạn thạo tập tin EXE2BIN Chuyển đổi tập tin .exe giản đơn sang tập tin nhị phân. EXPAND Giải nén tập tin *.cab FC So sánh và hiển thị sự
  2. khác biệt giữa 2 tập tin FIND Tìm một chuỗi văn bản FINDSTR Tìm một chuỗi văn bản trong một tập tin trong một tập tin nâng cao FOR Thực hiện một lệnh đối với FORMAT Định dạng đĩa mỗi tập tin trong một tập hợp các tập tin FTYPE Chỉnh sửa hoặc hiển thị LABEL Tạo nhãn cho các đĩa lệnh để gọi ứng dụng mở cho một kiểu tập tin. MD Tạo mới thư mục MOUNTVOL Tạo mới, xóa hoặc liệt kê số hiệu của đĩa MOVE Di chuyển các tập tin PRINT In một tập tin văn bản RECOVER Phục hồi các thông tin trên REN Đổi tên tập tin đĩa hỏng REPLACE Thay thế các tập tin SORT Sắp xếp nội dung dữ liệu bên trong tập tin SUBST Tạo một ổ ảo gắn với một TREE Hiển thị sơ đồ cây thư thư mục trên máy mục TYPE Xem nội dung một tập tin VOL Hiển thị số serial của văn bản đĩa XCOPY Sao chép cả tập tin và thư mục Copyright © Trần Quang Hải 2006 - qhaivn@gmail.com
nguon tai.lieu . vn