of x

Lecture The management and control of quality - Chapter 8: Performance measurement and strategic information management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture The management and control of quality - Chapter 8: Performance measurement and strategic information management. Chapter 8 - Performance measurement and strategic information management. This chapter explain the use of cost management information for each of the four functions of management and in different types of organizations, with emphasis on the strategic management function; explain the contemporary business environment and how it has influenced cost management; explain contemporary management techniques and how they are used in cost management to respond to the contemporary environment.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-the-management-and-control-of-quality-chapter-8-performance-measurement--aqabuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Lecture The management and control of quality - Chapter 8: Performance measurement and strategic information management.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem ,Thư viện Lecture The management and control of quality - Chapter 8: Performance measurement and strategic information management trong thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được chia sẽ bởi user quantrikinhdoanh đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 36 trang , thuộc thể loại .PPT, cùng danh mục còn có Control of quality, Quality management, Quality improvement, Quản lý chất lượng, Performance measurement, Strategic information management ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Chapter 8 - Performance measurement and strategic information management, cho biết thêm This chapter explain the use of cost management information for each of the four functions of management and in different types of organizations, with emphasis on the strategic management function; explain the contemporary business environment and how it has influenced cost management; explain contemporary management techniques and how they are used in cost management to respond to the contemporary environment, tiếp theo là
1098368

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm