Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 19: Corporate formation, reorganization, and liquidation

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      30      0
Mã tài liệu tf0auq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Ying Ying Loại file PPTX Số trang 25 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 30
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

The goals of this chapter are: Determine the tax consequences of corporate formation, identify the different forms of taxable and tax-deferred acquisitions, determine the tax consequences of a corporate acquisition, determine the tax consequences of a corporate liquidation.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 19: Corporate formation, reorganization, and liquidation

of x

 
Mã tài liệu
tf0auq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Business entities, Individual taxation, Multijurisdictional taxation, Transfer taxes, Corporate formation, Taxable acquisitions
Loại file
PPTX
Số trang
25
Dung lượng
Lần xem
30
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Taxation-of-individuals-and-business-entities-2015-6-e-Chapter-19-Corporate-formationA-reorganizationA-and-liquidation.PPTX[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự