Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 19: Corporate formation, reorganization, and liquidation

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      12      0
Mã tài liệu gajduq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Ngày đăng 3/7/2019 Tác giả Loại file PPTX Số trang 25 Dung lượng 0.28 M Lần tải 0 Lần xem 12
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

The goals of this chapter are: Determine the tax consequences of corporate formation, identify the different forms of taxable and tax-deferred acquisitions, determine the tax consequences of a corporate acquisition, determine the tax consequences of a corporate liquidation.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 19: Corporate formation, reorganization, and liquidation

of x

 
Mã tài liệu
gajduq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Business entities, Individual taxation, Multijurisdictional taxation, Transfer taxes, Corporate formation, Taxable acquisitions
Ngày đăng
3/7/2019
Loại file
PPTX
Số trang
25
Dung lượng
0.28 M
Lần xem
12
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Taxation-of-individuals-and-business-entities-2015-6-e-Chapter-19-Corporate-formationA-reorganizationA-and-liquidation.PPTX[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự