Lecture Principles of financial accounting (2/e) - Chapter 17: Analysis of financial statements

Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
 0      31      0
Mã tài liệu 7b4auq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán Tác giả Yoy Yoy Loại file PPTX Số trang 44 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 31
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

After completing chapter 17 you should be able to: Explain the purpose and identify the building blocks of analysis, describe standards for comparisons in analysis, summarize and report results of analysis, explain and apply methods of horizontal analysis, describe and apply methods of vertical analysis, define and apply ratio analysis.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Principles of financial accounting (2/e) - Chapter 17: Analysis of financial statements

of x

 
Mã tài liệu
7b4auq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Financial Accounting, Principles of financial accounting, Accounting information, Financial statements, Analysis of financial statements, Trend analysis
Loại file
PPTX
Số trang
44
Dung lượng
Lần xem
31
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Principles-of-financial-accounting-2-e-Chapter-17-Analysis-of-financial-statements.PPTX[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự