Lecture Managerial finance - Chapter 8: Stocks, stock valuation, and stock market equilibrium

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      35      0
Mã tài liệu vocbuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Đoàn Dự Loại file PPT Số trang 32 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 35
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 8 provides knowledge of stocks, stock valuation, and stock market equilibrium. This chapter presents the following content: Features of common stock, determining common stock values, efficient markets, preferred stock.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Managerial finance - Chapter 8: Stocks, stock valuation, and stock market equilibrium

of x

 
Mã tài liệu
vocbuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Managerial finance, Lecture Managerial finance, Financial statements, Stock valuation, Stock market equilibrium, Common stock
Loại file
PPT
Số trang
32
Dung lượng
Lần xem
35
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Managerial-finance-Chapter-8-StocksA-stock-valuationA-and-stock-market-equilibrium.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự