Lecture Managerial finance - Chapter 6: Risk, return, and the capital asset pricing model

Kinh Doanh Marketing,Marketing - Bán hàng
 0      35      0
Mã tài liệu jxabuq Danh mục Kinh Doanh Marketing,Marketing - Bán hàng Tác giả 555 666 Loại file PPT Số trang 46 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 35
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 6 provides knowledge of risk, return, and the capital asset pricing model. This chapter presents the following content: Basic return concepts, basic risk concepts, stand-alone risk, portfolio (market) risk, risk and return: CAPM/SML.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Managerial finance - Chapter 6: Risk, return, and the capital asset pricing model

of x

 
Mã tài liệu
jxabuq
Danh mục
Kinh Doanh Marketing,Marketing - Bán hàng
Thể loại
Managerial finance, Lecture Managerial finance, Financial statements, Capital asset pricing model, Basic return concepts, Basic risk concepts
Loại file
PPT
Số trang
46
Dung lượng
Lần xem
35
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Managerial-finance-Chapter-6-RiskA-returnA-and-the-capital-asset-pricing-model.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự