Lecture Managerial finance - Chapter 3: Financial statements, cash flow, and taxes

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      38      0
Mã tài liệu qocbuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Đoàn Dự Loại file PPT Số trang 28 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 38
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 3 - Financial statements, cash flow, and taxes. After studying this chapter you will be able to understand: Income statement, balance sheet, statement of cash flows, accounting income versus cash flow, personal taxes, corporate taxes.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Managerial finance - Chapter 3: Financial statements, cash flow, and taxes

of x

 
Mã tài liệu
qocbuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Managerial finance, Lecture Managerial finance, Financial statements, Cash flow, Balance sheet, Personal taxes
Loại file
PPT
Số trang
28
Dung lượng
Lần xem
38
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Managerial-finance-Chapter-3-Financial-statementsA-cash-flowA-and-taxes.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự