Lecture Managerial finance - Chapter 29: Pension plan management

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 29 provides knowledge of pension plan management. This chapter presents the following content: Pension plan terminology, defined benefit versus defined contribution plans, pension fund investment tactics, retiree health benefits.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.42 M, số trang : 21

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ