Lecture Managerial finance - Chapter 27: Providing and obtaining credit

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      34      0
Mã tài liệu 9ocbuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Đoàn Dự Loại file PPT Số trang 8 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 34
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 27 provides knowledge of providing and obtaining credit. This topic will describe: Receivables management: Credit policy, days sales outstanding (DSO), aging schedules, payments pattern approach; cost of bank loans.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Managerial finance - Chapter 27: Providing and obtaining credit

of x

 
Mã tài liệu
9ocbuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Managerial finance, Lecture Managerial finance, Financial statements, Obtaining credit, Providing credit, Credit policy
Loại file
PPT
Số trang
8
Dung lượng
Lần xem
34
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Managerial-finance-Chapter-27-Providing-and-obtaining-credit.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự