Lecture Managerial finance - Chapter 24: Bankruptcy, reorganization, and liquidation

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      35      0
Mã tài liệu 6ocbuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Đoàn Dự Loại file PPT Số trang 21 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 35
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 24 provides knowledge of bankruptcy, reorganization, and liquidation. This chapter presents the following content: Financial distress process, federal bankruptcy law, reorganization, liquidation.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Managerial finance - Chapter 24: Bankruptcy, reorganization, and liquidation

of x

 
Mã tài liệu
6ocbuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Managerial finance, Lecture Managerial finance, Financial statements, Financial distress process, Federal bankruptcy law, Business failure
Loại file
PPT
Số trang
21
Dung lượng
Lần xem
35
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Managerial-finance-Chapter-24-BankruptcyA-reorganizationA-and-liquidation.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự