Lecture Managerial finance - Chapter 19: Initial public offerings, investment banking, and financial restructuring

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      39      0
Mã tài liệu 3ocbuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Đoàn Dự Loại file PPT Số trang 31 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 39
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 19 - Initial public offerings, Investment banking, Financial restructuring. This chapter presents the following content: Initial public offerings, investment banking and regulation, the maturity structure of debt, the risk structure of debt.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Managerial finance - Chapter 19: Initial public offerings, investment banking, and financial restructuring

of x

 
Mã tài liệu
3ocbuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Managerial finance, Lecture Managerial finance, Financial statements, Initial public offerings, Investment banking, Financial restructuring
Loại file
PPT
Số trang
31
Dung lượng
Lần xem
39
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Managerial-finance-Chapter-19-Initial-public-offeringsA-investment-bankingA-and-financial-restructuring.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự