Lecture Managerial finance - Chapter 18: Distributions to shareholders: Dividends and repurchases

Kinh Doanh Marketing,Marketing - Bán hàng
 0      36      0
Mã tài liệu sxabuq Danh mục Kinh Doanh Marketing,Marketing - Bán hàng Tác giả 555 666 Loại file PPT Số trang 24 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 36
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 18 provides knowledge of distributions to shareholders: Dividends and repurchases. This chapter presents the following content: Theories of investor preferences, signaling effects, residual model, stock repurchases, stock dividends and stock splits, dividend reinvestment plans.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Managerial finance - Chapter 18: Distributions to shareholders: Dividends and repurchases

of x

 
Mã tài liệu
sxabuq
Danh mục
Kinh Doanh Marketing,Marketing - Bán hàng
Thể loại
Managerial finance, Lecture Managerial finance, Financial statements, Investor preferences, Signaling effects, Residual model
Loại file
PPT
Số trang
24
Dung lượng
Lần xem
36
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Managerial-finance-Chapter-18-Distributions-to-shareholders-Dividends-and-repurchases.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự