Lecture Investments – Chapter 11: Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      36      0
Mã tài liệu akabuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả 222 333 Loại file PDF Số trang 199 Dung lượng 0.63 M Lần tải 0 Lần xem 36
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 11, Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return. In this chapter, we show how such no-arbitrage conditions together with the factor model introduced in Chapter 10 allow us to generalize the security market line of the CAPM to gain richer insight into the risk-return relationship.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Investments – Chapter 11: Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return

of x

 
Mã tài liệu
akabuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Investment environment, Lecture Investments, Active portfolio management, Capital markets, Arbitrage pricing theory, Multifactor models
Loại file
PDF
Số trang
199
Dung lượng
0.63 M
Lần xem
36
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Investments-Chapter-11-Arbitrage-pricing-theory-and-multifactor-models-of-risk-and-return.PDF[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự