Lecture Introduction to finance: Markets, investments, and financial management (14th edition): Chapter 18 - Melicher, Norton

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      44      0
Mã tài liệu mmabuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả 333 444 Loại file PPT Số trang 45 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 44
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 18 - Capital structure and the cost of capital. This chapter includes contents: Explain how capital structure affects a firm’s capital budgeting discount rate, explain how a firm can determine its cost of debt financing and cost of equity financing, explain how a firm can estimate its cost of capital,...


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Introduction to finance: Markets, investments, and financial management (14th edition): Chapter 18 - Melicher, Norton

of x

 
Mã tài liệu
mmabuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Financial analysis, Financial management, Lecture Introduction to finance, Financial markets, Capital structure, Capital cost
Loại file
PPT
Số trang
45
Dung lượng
Lần xem
44
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Introduction-to-finance-MarketsA-investmentsA-and-financial-management-14th-edition-Chapter-18-MelicherA-Norton.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự