Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 16 - Kieso, Weygandt, Warfield

Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
 0      35      0
Mã tài liệu lwabuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán Tác giả 555 666 Loại file PPTX Số trang 111 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 35
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 16 - Dilutive securities and earnings per share. After completing this chapter you should be able to: Describe the accounting for the issuance, conversion, and retirement of convertible securities, explain the accounting for convertible preferred stock, contrast the accounting for stock warrants and for stock warrants issued with other securities.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 16 - Kieso, Weygandt, Warfield

of x

 
Mã tài liệu
lwabuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Dilutive securities, Earnings per share, Intermediate accounting, Lecture Intermediate accounting, Compensation plans
Loại file
PPTX
Số trang
111
Dung lượng
Lần xem
35
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Intermediate-accounting-IFRS-2nd-edition-Chapter-16-KiesoA-WeygandtA-Warfield.PPTX[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự