Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 15 - Kieso, Weygandt, Warfield

Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
 0      51      0
Mã tài liệu sncbuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán Tác giả Đoàn Dự Loại file PPTX Số trang 79 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 51
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 15 – Equity. After completing this chapter you should be able to: Discuss the characteristics of the corporate form of organization, identify the key components of stockholders’ equity, explain the accounting procedures for issuing shares of stock, describe the accounting for treasury stock.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 15 - Kieso, Weygandt, Warfield

of x

 
Mã tài liệu
sncbuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Corporate form, Preference shares, Dividend policy, Share system, Intermediate accounting, Lecture Intermediate accounting, stockholders’ equity
Loại file
PPTX
Số trang
79
Dung lượng
Lần xem
51
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Intermediate-accounting-IFRS-2nd-edition-Chapter-15-KiesoA-WeygandtA-Warfield.PPTX[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự