Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 12 - Kieso, Weygandt, Warfield

Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
 0      38      0
Mã tài liệu hwabuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán Tác giả 555 666 Loại file PPTX Số trang 73 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 38
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 12 - Intangible assets. After completing this chapter you should be able to: Describe the characteristics of intangible assets, identify the costs to include in the initial valuation of intangible assets, explain the procedure for amortizing intangible assets, describe the types of intangible assets.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 12 - Kieso, Weygandt, Warfield

of x

 
Mã tài liệu
hwabuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Intangible assets, Intermediate accounting, Lecture Intermediate accounting, Types of intangibles, Impairment of intangibles, Development costs
Loại file
PPTX
Số trang
73
Dung lượng
Lần xem
38
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Intermediate-accounting-IFRS-2nd-edition-Chapter-12-KiesoA-WeygandtA-Warfield.PPTX[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự