Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 11 - Kieso, Weygandt, Warfield

Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
 0      40      0
Mã tài liệu gwabuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán Tác giả 555 666 Loại file PPTX Số trang 83 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 40
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 11 - Depreciation, impairments, and depletion. After completing this chapter you should be able to: Explain the concept of depreciation, identify the factors involved in the depreciation process, compare activity, straight-line, and decreasing-charge methods of depreciation, explain special depreciation methods.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 11 - Kieso, Weygandt, Warfield

of x

 
Mã tài liệu
gwabuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Methods of depreciation, Recognizing impairments, Estimating reserves, Liquidating dividends, Intermediate accounting, Lecture Intermediate accounting
Loại file
PPTX
Số trang
83
Dung lượng
Lần xem
40
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Intermediate-accounting-IFRS-2nd-edition-Chapter-11-KiesoA-WeygandtA-Warfield.PPTX[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự