Lecture Global financial management - Topic 6: Domestic capital budgeting: NPV, free cash flows, and cost of capital

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      31      0
Mã tài liệu k43auq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Yai Yai Loại file PPTX Số trang 22 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 31
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

In this chapter, students will be able to understand the methods for valuing domestic investments; can value a domestic investment using Free Cash Flow, NPV, WACC, Unlevered and Levered betas, Cost of Equity, Cost of Debt, Present Value of Growth perpetuities, and Exit Multiples.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Global financial management - Topic 6: Domestic capital budgeting: NPV, free cash flows, and cost of capital

of x

 
Mã tài liệu
k43auq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Global finance, Global financial management, Lecture Global financial management, Domestic capital budgeting, Free cash flows, Cost of capital
Loại file
PPTX
Số trang
22
Dung lượng
Lần xem
31
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Global-financial-management-Topic-6-Domestic-capital-budgeting-NPVA-free-cash-flowsA-and-cost-of-capital.PPTX[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự